Mates

Mates dunha ollada

PROGRAMA

Erasmus +

INSTRUMENTO

Sector Skills Alliances (SSA)

ORZAMENTO TOTAL

4.9 millóns

DURACIÓN

Xaneiro 2018-decembro 2021 (48 meses)

COORDINADOR

Centro Tecnológico del Mar (­­­Fundación CETMAR), Spain

CONSORCIO

17 socios de 8 países

PÁXINA WEB

projectmates.eu/

 Obxectivos

O obxectivo de MATES é desenvolver unha estratexia de habilidades que aborda os principais motores do cambio á industria marítima, en particular a construción naval e as enerxías renovables offshore. Ambos sectores están fortemente ligados e requiren novas capacidades para ter éxito nunha economía cada vez máis dixital, verde e orientada ao coñecemento.

Como liña de acción transversal, MATES realizará un sólido plan de difusión e divulgación. Isto ten como obxectivo aumentar o atractivo da industria marítima, en particular as carreiras nos sectores da construción e offshore de enerxía renovable, e asegurar a futura adopción da estratexia.

MATES validará accións e prioridades suxeridas pola estratexia de habilidades mediante a configuración de 11 casos prácticos. Estes estudos de caso probarán os conceptos MATES sobre habilidades dixitais, habilidades verdes, mobilidade, xestión da innovación, desenvolvemento de currículos e alfabetización oceánica.

Ademais, o proxecto ampliará as percepcións das iniciativas de Cultura Oceánica ao integrar unha perspectiva industrial adecuada. Distribuirá unha imaxe actualizada para a industria marítima e enviará unha mensaxe convincente sobre o futuro da alta tecnoloxía e o futuro do sector marítimo.

Resultados esperados e impacto

  • Desenvolvemento dunha Estratexia e Plan de Acción a longo prazo para afrontar a escaseza de habilidades actuais e futuras.
  • Establecemento e implicación dunha rede europea de proxectos, iniciativas, organizacións e expertos.
  • Identificación de habilidades futuras e necesidades de competencia e desenvolvemento da formación e currículos correspondentes.
  • Maior aliñamento das necesidades da industria e os perfís profesionais coa formación e os currículos.
  • Validación das vías de formación e educación para aumentar de forma efectiva a empregabilidade e as oportunidades profesionais.
  • Realización exitosa de 11 experiencias piloto e identificación de recomendacións para a estratexia a longo prazo.
  • Industrias dirixidas mellor equipadas para responder aos desafíos que representan as tecnoloxías dixitais, de datos e ecolóxicas, a través do acceso a unha forza de traballo máis cualificada.
  • Maior resiliencia no mercado laboral marítimo e salvagarda dun emprego estable nos sectores da construción naval e offshore.
  • Unha industria marítima europea máis competitiva, con maior atractivo das carreiras marítimas para titulados e traballadores cualificados na primeira carreira.
  • Transferencia e explotación do coñecemento en apoio do Blue Growth.
Distribuir contido