Skip to main content

Ciclo Formativo Medio de Sistemas Microinformáticos e Redes

Título que se obtén

Técnico en Sistemas Microinformáticos e Redes

Réximes nos que se imparte

 • Ordinario:
  • Luns: 08:10 - 15:20; Martes a Venres: 08:10 - 14:30.
 • Persoas adultas: Neste réxime a matrícula é modular (por materias). A matrícula parcial por módulos permite que cada persoa deseñe o seu itinerario formativo en función da súa actividade laboral, das cargas familiares ou doutras actividades, respondendo así ás necesidades e aos intereses persoais ao longo da vida. O horario xeral é:
  • Luns, Martes, Mércores e Venres: 16:00 - 22:55; Xoves: 17:40 - 22:55

Saídas profesionais

Técnico en Sistemas Microinformáticos e Redes

Estas persoas exercen a súa actividade principalmente en empresas do sector de servizos dedicadas á comercialización, á montaxe e á reparación de equipamentos, redes e servizos microinformáticos en xeral, como parte do soporte informático da organización, ou en entidades de calquera tamaño e calquera sector produtivo que utilicen sistemas microinformáticos e redes de datos para a súa xestión. 

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 • Técnico/a instaladora/a ou reparador/a de equipamentos informáticos.
 • Técnico/a de soporte informático. 
 • Técnico/a de redes de datos.
 • Reparador/a de periféricos de sistemas microinformáticos.
 • Comercial de microinformática.
 • Operador/a de teleasistencia.
 • Operador/a de sistemas. 

Duración

Este ciclo ten unha duración de 2000 horas.

Idiomas

 • O alumnado pode participar no Programa CUALE.
 • O alumnado pode solicitar o título noutros idiomas no marco Europass

En que quenda queres facer este ciclo?

Ordinaria

Estes estudios teñen unha duración de 2 anos académicos, realizando no último trimestre do 2º ano prácticas en empresas por un total de 410 horas.

A lista de módulos (materias) é a seguinte:

>

MÓDULOS DO PRIMEIRO CURSO HORAS
Sistemas operativos monoposto 160
Aplicacións ofimáticas 240
Redes locais 213
otro Montaxe e mantemento de equipamentos 240
Formación e orientación laboral 107

 

MÓDULOS DO SEGUNDO CURSO HORAS
Sistemas operativos en rede 157
Seguridade informática 140
Servizos en rede 157
Aplicacións web 123
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Formación en centros de traballo 410

Vespertino

Estes estudios son modulares, polo que alumno se matriculará dos módulos (materias) que considere. A duración para acabar estes estudios é de dous curso académicos completos e dun trimestre máis para a realización do módulo de Formación en Centros de Traballo.

Como o alumnado pode matricularse de calquera módulos en calquera orde, o profesorado do departamento de Informática recomenda o seguinte itinerario:

MÓDULOS DO PRIMEIRO ANO HORAS
Sistemas operativos monoposto 160
Aplicacións ofimáticas 240
Redes locais 213
Montaxe e mantemento de equipamentos 240

 

MÓDULOS DO SEGUNDO ANO HORAS
Sistemas operativos en rede 157
Seguridade informática 140
Servizos en rede 157
Aplicacións web 123
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Formación e orientación laboral 107

 

MÓDULOS DO TERCEIRO ANO HORAS
Formación en centros de traballo 410

O departamento de informática recomenda:

 • Para cursar Sistemas operativos en rede convén ter cursado:
  • Sistemas operativos monoposto
  • Redes locais
 • Para cursar Seguridade informática convén ter cursado:
  • Redes locais
 • Para cursar Servizos en Rede convén ter cursado:
  • Sistemas operativos monoposto
  • Redes locais

Se un alumno se matricula de módulos de primeiro e de segundo o mesmo ano (tendo en conta o itinerario proposto), é moi posible que se solapen en horario.

Máis información