Teléfonos, Email, Fax
Teléfonos:982828081
Teléfono secretaría:982828075
Fax:982828084
 Email:ies.muralla.romana@edu.xunta.es
 Enderezo:Rúa Ángelo Colocci s/n 27003. Lugo.
 Código Instituto:27015773
26/10/2018 12:08

 

Novas relativas á Renovación do Consello Escolar:

1.- Constitución da Mesa Electoral.

2.- Convocatoria de Eleccións para a renovación do Consello Escolar:

     2.1.- Convocatoria para a elección dos representates do Alumnado.

             2.1.1.- Documento para presentala candidatura do alumnado.

     2.2.- Convocatoria para a elección dos representates dos Pais/Nais do alumnado.

             2.2.1.- Documento para presentala candidatura dos Pais/Nais do alumnado.

     2.3.- Convocatoria para a elección dos representates do Persoal de Administración e Servizos.            

             2.3.1.- Documento para presentala candidatura do persoal de Administración e Servizos .

     2.4.- Convocatoria para a elección dos representates do Profesorado.

             2.4.1.- Documento para presentala candidatura do Profesorado.

22/10/2018 00:20

 

O vindeiro Lúns 22 de Outubro de 2018 ás 20:15, no salón de actos do centro, terá lugar a reunión do profesorado titor cos familiares  do alumnado de , e 3º de ESO e 1º e 2º de FP Básica.

Tags:

ALUMNADO QUE REALIZARÁ A FCT EN SETEMBRO - DECEMBRO 2018

(FP Básica, Ciclos Medios e Ciclos Superiores)

Os alumnos e as alumnas que o desexen poden achegar empresa. O titular da empresa que acheguen, non poderá ser familiar do alumno ou da alumna. O CIF, o nome da empresa, dirección, teléfono, e-mail e unha persoa de contacto será comunicado a Esther López Coro (fct.muralla.romana@gmail.com) ata o día luns 3 de setembro ás 14 horas.
O día 14 de setembro ás 12:30 horas, no salón de actos, haberá unha reunión previa á entrega de listados de empresas e alumnado (ordenados por nota media) para proceder á elección de empresa. (Os/as titores/as estarán presentes para asesorar ao alumnado) 

As prácticas darán comezo o mércores 26 de setembro de 2018.

Máis información FCT

Relación de LIBROS de TEXTO
CURSO 2018-2019

FP BÁSICA - Bloques comúns

FP Básica I

FP Básica II

Familia Administración e Xestión

SEN LIBROS DE TEXTO

Familia Imaxe Persoal

SEN LIBROS DE TEXTO

Familia Informática e Comunicacións

SEN LIBROS DE TEXTO

Distribuir contido