Skip to Content

Ciclos Formativos

Admisión a ciclos formativos Curso 2020-2021

Normativa que regula a admisión

 

 


Información xeral de admisión

PROCEDEMENTO DE MATRÍCULA NO CASO DE TER ADXUDICADA PRAZA EN CICLOS FORMATIVOS NO IES MURALLA ROMANA.

A matrícula pode ser TELEMÁTICA (réxime ordinario e distancia) ou PRESENCIAL (obrigatorio para adultos presencial e optativo para os demais réximes), sempre dentro dos prazos fixados no calendario de adxudicación. 

No caso da matrícula TELEMÁTICA para o IES MURALLA ROMANA, farase a solicitude/reserva de matrícula a través da seguinte aplicación informática: 

https://www.edu.xunta.gal//fp/admisi%C3%B3n-2020-servizos-en-li%C3%B1a#reserva-matricula

e a documentación complementaria poderase presentar ata o 18 de setembro de 2020 na secretaría do centro. 

No caso de matrícula PRESENCIAL debe imprimir a solicitude de matrícula xa cuberta na mesma aplicación informática e presentala no centro xunto coa documentación complementaria nos prazos fixados no calendario da adxudicación. 

Para o réxime de persoas adultas, modalidade presencial, non será posible realizar a solicitude de matrícula a través de internet, aínda que si será posible facer a RESERVA dos módulos adxudicados para finalmente presentar unha única solicitude de matrícula no centro segundo as instrucións que se publiquen na https://www.edu.xunta.gal/fp/

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 

  • 2 fotos e fotocopia do DNI (alumnado que se matricule por primeira vez no centro).
  • Os menores de 28 anos deben ingresar 1,12€ na conta ES56 2080-0165-78-3040015491 de Abanca para o seguro escolar e xuntar o xustificante do pagamento. 

 

Itinerarios formativos réxime persoas adultas (modalidades: presencial e a distancia) 


AVISO PARA O ALUMNADO DO RÉXIME MODULAR (MODALIDADES PRESENCIAL E A DISTANCIA)

O profesorado do departamento de Administración e Xestión aconsella non cursar os módulos de (2º):

- Contabilidade e fiscalidade
- Xestión financeira - simulación empresarial
- Simulación empresarial

Mentres non se cursou e aprobou o módulo de (1º):

- Proceso integral da actividade comercial

 

VIDEOCONFERENCIA PREVIA Á FCT CONVOCATORIA ABRIL-XUÑO E ELECCIÓN DE EMPRESAS PARA CICLOS MEDIOS E SUPERIORES

22/03/2021 10:00
22/03/2021 14:10

A esta reunión deberán asistir todos/as os/as estudantes do ciclo medio e superior que acceden á FCT (independentemente de que xa teñan unha empresa ou non) e todo o profesorado titor destes/ destas estudantes. 

ASISTENCIA OBRIGATORIA (*) 

DÍA: 22/03/ 2021

HORA: 10:00H

(*) PARA: alumnado que realice a FCT EN abril-xuño

PRAZO MATRÍCULA PARA ESO- BAC- 2º CICLOS RÉXIME ORDINARIO (admisión e matrícula) e FCT

INFORMACIÓN PRAZOS E MATRÍCULA PARA AS SEGUINTES ENSINANZAS:

Para abonar o seguro escolar realizarase por ventanilla na Oficina Rápida de //Abanca, sita en Rúa Progreso 20 ou a través do caixeiro automático.

NÚMERO DE CONTA  ES56 2080-0165-78-3040015491

ESO E BAC

PRAZO: do 1 ao 10 de xullo, distribuíndose preferentemente da seguinte maneira:

Datas matrícula - días preferentes

Documentación a presentar 

Documentación para adxuntar coa matrícula Documentación

Solicitude de matrícula para:

1º,2º e 3ºESO Solicitude4ºESO Solicitude1ºBAC Solicitude2ºBAC Solicitude

Autorización saídas ESO para menores de 18 anos Autorización

 Autorización imaxe e excursións para menores de 18 anos Autorización

 

2ºCICLOS RÉXIME ORDINARIO (admisión e matrícula)

Prazo: do 26 de xuño ao 8 de xullo ás 13.00

Documentación: os menores de 28 anos deben ingresar 1,12€ na conta ES56 2080-0165-78-3040015491 de Abanca para o seguro escolar e achegar o xustificante do pagamento.

Solicitude de matrícula: Anexo I Anexo

 

MATRÍCULA FCT

Prazo: ata o 31 de agosto para realizar a FCT no prazo setembro/ decembro.

Réxime ordinario: Anexo I Anexo

Réxime para as persoas adultas - Anexo II Anexo

Documentación: os menores de 28 anos deben ingresar 1,12€ na conta ES56 2080-0165-78-3040015491 de Abanca para o seguro escolar e achegar o xustificante do pagamento.

 

Lémbrase que todos os impresos deben vir cubertos e acompañados dunha fotocopia.

 

Matrícula a ciclos. Impreso e documentación.

SOLICITUDES DE MATRÍCULA EN TODOS OS RÉXIMES

Folletos informativos FP


Folletos informativos da FP

Folletos informativos: centros onde se imparte a formación profesional inicial, perfís profesionais (competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título que se obtén, acceso a outros estudos) e información dos centros educativos.

Folleto informativo da Familia Administración e Xestión Folleto informativo da familia Imaxe persoal Folleto informativo da familia Informática e comunicacións

Máis información

Distribuir contido


by Dr. Radut