Skip to Content

Ciclos Formativos

CALENDARIO DE PROBAS FINAIS DE CICLOS FORMATIVOS (CM-CS-CE) - CURSO 2022-2023

13/06/2023
20/06/2023

CALENDARIO PROBAS FINAIS CICLOS FORMATIVOS - XUÑO 2023
Datas: Do 13 ao 20 de xuño de 2023

FAMILIA - ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN

CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

-Réxime ordinario 1º ADMFIN
-Réxime ordinario 2º ADMFIN 
-Réxime adultos PRESENCIAL 1º ((A) ADMFIN1-B) 
-Réxime adultos PRESENCIAL 2º ((A) ADMFIN2-B) 
-Réxime adultos DISTANCIA 1º ((A) ADMFIN1-A) 
-Réxime adultos DISTANCIA 2º  ((A) ADMFIN2-A) 

CICLO SUPERIOR DE ASISTENCIA Á DIRECCIÓN

- Réxime ordinario (1-ASIDIR+ 1-ADMFIN-B)
- Réxime ordinario (2-ASIDIR)

CICLO MEDIO DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

FAMILIA - IMAXE PERSOAL

CICLO SUPERIOR DE ESTÉTICA INTEGRAL E BENESTAR

CICLO SUPERIOR DE ASESORÍA DE IMAXE PERSOAL E CORPORATIVA

CICLO MEDIO DE PEITEADOS E COSMÉTICA CAPILAR

CICLO MEDIO DE ESTÉTICA E BELEZA

FAMILIA - INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS

CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DE SIST. INFORMÁTICOS EN REDE

CICLO SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS MULTIPLATAFORMA

CICLO SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB

CICLO MEDIO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES

Curso de especialización de DESENVOLVEMENTO DE VIDEOXOGOS E REALIDADE VIRTUAL

 

 

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2022-2023

Información Probas LibresPublicado o calendario e a actualización da información das Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2022-2023

Instrucións 

O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES de admisión é o seguinte (período ordinario): do 17 ao 28 de abril de 2023 ata as 13:00 h.

PRAZOS DE MATRÍCULA
Matriculación: 10 ao 19 de maio ata as 13.00 h
Liberados e adxudicación continuada: 23 ao 31 de maio ata as 13.00 h

A XORNADA DE ACOLLEMENTO será o mércores, 31 de maio  de 2023 ás 20:00, no salón de actos. Aquelas persoas matriculadas, que non asistan inxustificadamente á xornada de acollemento, ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional, causarán baixa de oficio, o que implica a perda de toda a matrícula na proba, e non poderán presentar solicitude de inscrición nas probas do curso académico seguinte, e só poderán presentarse a esa convocatoria no caso de que haxa vacantes despois de resolto o proceso de admisión.


 

Toda a información sobre as probas libres (LOE) 

Máis información sobre probas libres 

Ciclos formativos modulares- curso 22/23: Organización por bloques dos módulos

NOTA INFORMATIVA:

Á hora de matricularse en módulos de ciclos do réxime de adultos débese ter en conta a organización dos bloques que se ofertan, porque non se garante compatibilidade horaria entre módulos de distintos bloques.  Un alumno/unha alumna non poderá cursar máis de 30 sesións semanais. A incompatibilidade horaria non poderá ser superior ao 10%.

Organización por bloques dos módulos de ciclos formativos (adultos) Documentación

OFERTA EDUCATIVA DE FP

 

RÉXIME ORDINARIO, GRAO PROFESIONAL BÁSICO

 CBIFC12 - Informática de oficina 18 prazas
 CBIMP11 - Peiteado e estética 18 prazas

 

RÉXIME ORDINARIO

 CMIMP01 - Estética e beleza 22 prazas
 CMIMP02 - Peiteado e cosmética capilar 22 prazas
 CMIFC01 - Sistemas microinformáticos e redes 30 prazas
 CMADG01 - Xestión administrativa 30 prazas


RÉXIME DAS PERSOAS ADULTAS NA MODALIDADE PRESENCIAL (OFERTA MODULAR)

 ZMIFC01 - Sistemas microinformáticos e redes
  Módulos autorizados:  
  MP0223 Aplicacións ofimáticas 240 horas 30 prazas
  MP0228 Aplicacións web 123 horas 30 prazas
  MP0229 Formación e orientación laboral 107 horas 30 prazas
  MP0227 Servizos en rede 157 horas 30 prazas
  MP0224 Sistemas operativos en rede 157 horas 30 prazas
ZMADG01 - Xestión administrativa
 Módulos autorizados:  
 MP0449 Formación e orientación laboral 107 horas 30 prazas
 MP0438 Operacións administrativas da compravenda 133 horas 30 prazas
 MP0448 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría 160 horas 30 prazas
 MP0441 Técnica contable 133 horas 30 prazas
 MP0440 Tratamento informático da información 267 horas 30 prazas

 

RÉXIME ORDINARIO

CSIFC01 - Administración de sistemas informáticos en rede30 prazas
CSADG01 - Administración e finanzas30 prazas
CSIMP03 - Asesoría de imaxe persoal e corporativa30 prazas
CSADG02 - Asistencia á dirección30 prazas
CSIFC02 - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma30 prazas
CSIMP01 - Estética integral e benestar22 prazas


RÉXIME DAS PERSOAS ADULTAS NA MODALIDADE PRESENCIAL (OFERTA MODULAR)

ZSIFC01 - Administración de sistemas informáticos en redeMódulos (horas/prazas)
ZSADG01 - Administración e finanzasMódulos (horas/prazas)
ZSIFC03 -  Desenvolvemento de aplicacións webMódulos (horas/prazas)


RÉXIME DAS PERSOAS ADULTAS NA MODALIDADE A DISTANCIA (OFERTA MODULAR)

ZSADG01 - Administración e finanzasMódulos (horas/prazas)

 

GRAO SUPERIOR

CSIFC51 - Desenvolvemento de videoxogos e realidade virtual  20 prazas

 


Lembre que a normativa prevalece sobre calquera outra información. Este páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente.
Distribuir contido


by Dr. Radut