Skip to Content

Ciclos Formativos

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2021-2022

Información Probas LibresPublicado o calendario e a actualización da información das Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2021-2022

Instrucións 

O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES de admisión é o seguinte (período ordinario): do 18 ao 29 de abril de 2022 ata as 13:00 h.

PRAZOS DE MATRÍCULA
Matriculación: 11 ao 18 de maio ata as 13.00 h
Liberados e adxudicación continuada: 20 ao 31 de maio ata as 13.00 h

A XORNADA DE ACOLLEMENTO será o martes, 31 de maio  de 2022 ás 20:00, no salón de actos. Aquelas persoas matriculadas, que non asistan inxustificadamente á xornada de acollemento, ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional, causarán baixa de oficio, o que implica a perda de toda a matrícula na proba, e non poderán presentar solicitude de inscrición nas probas do curso académico seguinte, e só poderán presentarse a esa convocatoria no caso de que haxa vacantes despois de resolto o proceso de admisión.


 

Toda a información sobre as probas libres (LOE) 

Máis información sobre probas libres 

MATRÍCULA CICLOS E CURSOS ESPECIALIZACIÓN

Para informarse sobre a matrícula de ciclos e curso de especialización, recoméndanse consultar os seguintes enlaces:

Instrucións pdf

Para máis información, premer aquí.

ADMISIÓN CICLOS 1ºCURSO DO RÉXIME ORDINARIO E ADULTOS

 

SEGURO ESCOLAR
Segundo as instrucións recibidas de Abanca pode realizar o pago mediante transferencia bancaria, indicando no concepto o nome do alumno/a. Ingreso nos caixeiros de Abanca ou ingreso en efectivo na oficina de ABANCA da Rúa Progreso, 20 en Lugo de luns a venres. Nªconta:ES56 2080-0165-78-3040015491. (Neste último caso a oficina pode cobrar unha comisión por esta operación)

 

CICLO MEDIO:  

Información premendo aquí

CICLO SUPERIOR: 

Información premendo aquí.

PRAZO MATRÍCULA PARA 2º CICLOS RÉXIME ORDINARIO (admisión e matrícula) e FCT

INFORMACIÓN PRAZOS E MATRÍCULA PARA AS SEGUINTES ENSINANZAS:

 

2ºCICLOS RÉXIME ORDINARIO (admisión e

matrícula)

Prazo: do 25 de xuño ao 5 de xullo ás 13.00

Documentación: os menores de 28 anos deben ingresar 1,12€ na conta ES56 2080-0165-78-3040015491 de Abanca para o seguro escolar e achegar o xustificante do pagamento.

Solicitude de matrícula: Anexo I Anexo

 

MATRÍCULA FCT

Prazo: ata o 31 de agosto para realizar a FCT no período setembro/ decembro.

Ao longo do mes de decembro para realizar a FCT no período xaneiro/marzo ou no mes de marzo para o período abril/xuño.

Réxime ordinario: Anexo I Anexo

Réxime para as persoas adultas - Anexo II Anexo

Documentación: os menores de 28 anos deben ingresar 1,12€ na conta ES56 2080-0165-78-3040015491 de Abanca para o seguro escolar e achegar o xustificante do pagamento.

 

Lémbrase que todos os impresos deben vir cubertos e acompañados dunha fotocopia.

 

SEGURO ESCOLAR
Segundo as instrucións recibidas de Abanca, pode realizar o pago mediante transferencia bancaria indicando no concepto o nome do alumno/a, ingreso nos caixeiros de Abanca ou ingreso en efectivo na oficina de ABANCA da Rúa Progreso, 20 en Lugo de luns a venres. Nªconta:ES56 2080-0165-78-3040015491. (Neste último caso a oficina pode cobrar unha comisión por esta operación)

VIDEOCONFERENCIA PREVIA Á FCT CONVOCATORIA ABRIL-XUÑO E ELECCIÓN DE EMPRESAS PARA CICLOS MEDIOS E SUPERIORES

22/03/2021 10:00
22/03/2021 14:10

A esta reunión deberán asistir todos/as os/as estudantes do ciclo medio e superior que acceden á FCT (independentemente de que xa teñan unha empresa ou non) e todo o profesorado titor destes/ destas estudantes. 

ASISTENCIA OBRIGATORIA (*) 

DÍA: 22/03/ 2021

HORA: 10:00H

(*) PARA: alumnado que realice a FCT EN abril-xuño

Admisión a ciclos formativos Curso 2020-2021

Normativa que regula a admisión

 

 


Información xeral de admisión

PROCEDEMENTO DE MATRÍCULA NO CASO DE TER ADXUDICADA PRAZA EN CICLOS FORMATIVOS NO IES MURALLA ROMANA.

A matrícula pode ser TELEMÁTICA (réxime ordinario e distancia) ou PRESENCIAL (obrigatorio para adultos presencial e optativo para os demais réximes), sempre dentro dos prazos fixados no calendario de adxudicación. 

No caso da matrícula TELEMÁTICA para o IES MURALLA ROMANA, farase a solicitude/reserva de matrícula a través da seguinte aplicación informática: 

https://www.edu.xunta.gal//fp/admisi%C3%B3n-2020-servizos-en-li%C3%B1a#reserva-matricula

e a documentación complementaria poderase presentar ata o 18 de setembro de 2020 na secretaría do centro. 

No caso de matrícula PRESENCIAL debe imprimir a solicitude de matrícula xa cuberta na mesma aplicación informática e presentala no centro xunto coa documentación complementaria nos prazos fixados no calendario da adxudicación. 

Para o réxime de persoas adultas, modalidade presencial, non será posible realizar a solicitude de matrícula a través de internet, aínda que si será posible facer a RESERVA dos módulos adxudicados para finalmente presentar unha única solicitude de matrícula no centro segundo as instrucións que se publiquen na https://www.edu.xunta.gal/fp/

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 

  • 2 fotos e fotocopia do DNI (alumnado que se matricule por primeira vez no centro).
  • Os menores de 28 anos deben ingresar 1,12€ na conta ES56 2080-0165-78-3040015491 de Abanca para o seguro escolar e xuntar o xustificante do pagamento. 

 

Itinerarios formativos réxime persoas adultas (modalidades: presencial e a distancia) 


AVISO PARA O ALUMNADO DO RÉXIME MODULAR (MODALIDADES PRESENCIAL E A DISTANCIA)

O profesorado do departamento de Administración e Xestión aconsella non cursar os módulos de (2º):

- Contabilidade e fiscalidade
- Xestión financeira - simulación empresarial
- Simulación empresarial

Mentres non se cursou e aprobou o módulo de (1º):

- Proceso integral da actividade comercial

 

Matrícula a ciclos. Impreso e documentación.

SOLICITUDES DE MATRÍCULA EN TODOS OS RÉXIMES

Folletos informativos FP


Folletos informativos da FP

Folletos informativos: centros onde se imparte a formación profesional inicial, perfís profesionais (competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título que se obtén, acceso a outros estudos) e información dos centros educativos.

Folleto informativo da Familia Administración e Xestión Folleto informativo da familia Imaxe persoal Folleto informativo da familia Informática e comunicacións

Máis información

Distribuir contido


by Dr. Radut