Skip to Content

Oferta educativa

GRUPOS DE ALUMNOS/AS. CURSO 2021/22

 

OFERTA EDUCATIVA 2021 - 2022
 

 

 
 
ENSINANZA SECUNDARIA OBRIGATORIA (ESO)
CICLOCURSONº GRUPOSRÉXIME
3Ordinario
3
2
3º PMAR (Programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento)1
2

CICLOS FORMATIVOS DE FP BÁSICA
FAMILIACICLOCURSONº GRUPOSRÉXIME
Administración e xestión / Informática e comunicaciónsInformática de oficina1Ordinario
1
Imaxe persoalPeiteado e estética1
1

BACHARELATO (BAC)
CURSOMODALIDADENº GRUPOSRÉXIME
Humanidades e Ciencias sociais1Ordinario
Ciencias
Humanidades e Ciencias sociais1
Ciencias

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO
FAMILIACICLOCURSONº GRUPOSRÉXIME
Administración e xestiónXestión administrativa1Ordinario
1
Xestión administrativaOs alumnos ao contrario que no réxime ordinario, que terán que realizar o ciclo por cursos, no réxime de adultos poderán realizalo por módulosAdultos
Imaxe persoalPeiteado e cosmética capilar1Ordinario
1
Estética e beleza1Ordinario 
1
Informática e comunicaciónsSistemas microinformáticos e redes1Ordinario
1
Os alumnos ao contrario que no réxime ordinario, que terán que realizar o ciclo por cursos, no réxime de adultos poderán realizalo por módulosAdultos

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR
FAMILIACICLOCURSONº GRUPOSRÉXIME
Administración e xestiónAdministración e finanzas1Ordinario
2
Os alumnos ao contrario que no réxime ordinario, que terán que realizar o ciclo por cursos, no réxime de adultos poderán realizalo por módulosAdultos - Presencial
Adultos - Semipresencial
e a distancia
Asistencia á dirección1Ordinario
1
Informática e comunicaciónsAdministración de sistemas informáticos en rede1Ordinario
1
Os alumnos ao contrario que no réxime ordinario, que terán que realizar o ciclo por cursos, no réxime de adultos poderán realizalo por módulosAdultos
Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma1Ordinario
1
Desenvolvemento de aplicacións webAo ser en réxime de adultos poderá realizarse por módulosAdultos
Imaxe persoalEstética integral e benestar1Ordinario
1
Asesoría de Imaxe Persoal e Corporativa1º (impártese este curso)1Ordinario
1

 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

FAMILIA

CICLO

CURSO

Nº GRUPOS

RÉXIME

Informática e comunicacións

Desenvolvemento de videoxogos e realidade virtual

1

1

Adultos 

Distribuir contido


by Dr. Radut