Skip to Content

Oferta educativa

GRUPOS DE ALUMNOS/AS CURSO 2018-2019

 

OFERTA EDUCATIVA 2018 - 2019
 

 

 
 
ENSINANZA SECUNDARIA OBRIGATORIA (ESO)
CICLOCURSONº GRUPOSRÉXIME
2Ordinario
2
2º PMAR (Programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento)1
2
3º PMAR (Programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento)1
2

CICLOS FORMATIVOS DE FP BÁSICA
FAMILIACICLOCURSONº GRUPOSRÉXIME
Administración e xestión / Informática e comunicaciónsInformática de oficina1Ordinario
1
Imaxe persoalPeiteado e estética1
1

BACHARELATO (BAC)
CURSOMODALIDADENº GRUPOSRÉXIME
Humanidades e Ciencias sociais1Ordinario
Ciencias
Humanidades e Ciencias sociais1
Ciencias

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO
FAMILIACICLOCURSONº GRUPOSRÉXIME
Administración e xestiónXestión administrativa1Ordinario
1
Xestión administrativaOs alumnos ao contrario que no réxime ordinario, que terán que realizar o ciclo por cursos, no réxime de adultos poderán realizalo por módulosAdultos
Imaxe persoalPeiteado e cosmética capilar1Ordinario
1
Estética e beleza1Ordinario - Vespertino
1
Informática e comunicaciónsSistemas microinformáticos e redes1Ordinario
1
Os alumnos ao contrario que no réxime ordinario, que terán que realizar o ciclo por cursos, no réxime de adultos poderán realizalo por módulosAdultos

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR
FAMILIACICLOCURSONº GRUPOSRÉXIME
Administración e xestiónAdministración e finanzas1Ordinario
1
Os alumnos ao contrario que no réxime ordinario, que terán que realizar o ciclo por cursos, no réxime de adultos poderán realizalo por módulosAdultos - Presencial
Adultos - Semipresencial
e a distancia
Asistencia á dirección1Ordinario
1
Informática e comunicaciónsAdministración de sistemas informáticos en rede1Ordinario
1
Os alumnos ao contrario que no réxime ordinario, que terán que realizar o ciclo por cursos, no réxime de adultos poderán realizalo por módulosAdultos
Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma1Ordinario
1
Desenvolvemento de aplicacións webAo ser en réxime de adultos poderá realizarse por módulosAdultos
Imaxe persoalEstética integral e benestar1Ordinario
1

 

CICLOS FORMATIVOS DE FP DUAL

FAMILIA

CICLO

CURSO

Nº GRUPOS

RÉXIME

Imaxe persoal

Estética integral e Benestar

1

Adultos -

Dual

Imaxe persoal

Estética integral e Benestar

1

Adultos -

Dual

Folletos informativos FP


Folletos informativos da FP

Folletos informativos: centros onde se imparte a formación profesional inicial, perfís profesionais (competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título que se obtén, acceso a outros estudos) e información dos centros educativos.

Folleto informativo da Familia Administración e Xestión Folleto informativo da familia Imaxe persoal Folleto informativo da familia Informática e comunicacións

Máis información

Distribuir contido


by Dr. Radut