Skip to Content

Bacharelato

PRAZO MATRÍCULA PARA ESO- BAC- 2º CICLOS RÉXIME ORDINARIO (admisión e matrícula) e FCT-CURSO 2022-2023

INFORMACIÓN PRAZOS E MATRÍCULA PARA AS SEGUINTES ENSINANZAS:

Aclaracións:
Para abonar o seguro escolar realizarase por ventanilla na Oficina Rápida de //Abanca, sita en Rúa Progreso 20 ou a través do caixeiro automático.

NÚMERO DE CONTA  ES56 2080-0165-78-3040015491


*** Lémbrase que todos os impresos deben vir cubertos e acompañados dunha fotocopia. ***

 

 

RÉXIME ORDINARIO 2º CURSO CICLOS FORMATIVOS (admisión e matrícula)

Prazo: do 23 de xuño ao 5 de xullo ás 13.00

Documentación: os menores de 28 anos deben ingresar 1,12€ na conta ES56 2080-0165-78-3040015491 de Abanca para o seguro escolar e achegar o xustificante do pagamento.

Solicitude de matrícula: Anexo I Anexo

 

MATRÍCULA FCT

Prazo: ata o 31 de agosto para realizar a FCT no prazo setembro/ decembro.

Réxime ordinario: Anexo I Anexo

Réxime para as persoas adultas - Anexo II Anexo

Documentación: os menores de 28 anos deben ingresar 1,12€ na conta ES56 2080-0165-78-3040015491 de Abanca para o seguro escolar e achegar o xustificante do pagamento.

 

Avaliación final extraordinaria, entrega de notas e reclamacións de 2º bacharelato e pendentes de 1º. Curso 2021/2022

17/06/2022 00:00

AVALIACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA: O xoves, 23 de xuño ás 08:45 horas. 

ENTREGA DE NOTAS: Xoves, 23 de xuño ás 10:00 horas, por ABALAR e en papel.

RECLAMACIÓNS:

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO QUE CÓMPRE SEGUIR NAS RECLAMACIÓNS DAS CUALIFICACIÓNS OUTORGADAS DO SEGUNDO CURSO DO BACHARELATO E/OU PENDENTES DE 1º

Convocatoria extraordinaria

RECLAMACIÓN ANTE O CENTRO
Solicitude por escrito dirixida á Dirección do Centro
Prazo
27 e 28 de xuño de 2022 (ata as 14 horas)
Formulario de reclamación pdf
Comunicación ao alumnado da resolución
Presencialmente en Xefatura de Estudos, 29 de xuño de 2022 ás 12 horas.

 

RECLAMACIÓNS ANTE A XEFATURA TERRITORIAL
(se persiste desacordo)
Solicitude por escrito dirixida á Dirección do Centro
Prazo
30 de xuño e 1 de xullo  de 2022
Formulario de reclamación pdf

 

Normativa

Circular 1/2022 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, para o curso 2021-2022.

Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda en, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato.

ADAPTACIÓN DA CONCRECIÓN CURRICULAR

Criterios de promoción e tiulación en ensino secundario obrigatorio e bacharelato que serán de aplicación no curso 2021-2022. 

Información

EXAMES FINAIS DE 2º DE BAC E PENDENTES - CURSO 2021-2022

Calendario de exames  finais  de 2º de BAC e pendentes - abril/maio 2022. 

 Consulta o calendario  no seguinte enlace:

Regulamento do Bacharelato

ORDE do 5 de maio de 2011 pola que se regulan determinados aspectos relativos ao desenvolvemento do bacharelato e se complementa a normativa sobre esta etapa.

- Orde

 

Distribuir contido


by Dr. Radut