Skip to Content

Bacharelato

PRAZO MATRÍCULA PARA ESO- BAC- 2º CICLOS RÉXIME ORDINARIO (admisión e matrícula) e FCT-CURSO 2023-2024

INFORMACIÓN PRAZOS E MATRÍCULA PARA AS SEGUINTES ENSINANZAS:

Aclaracións:
Para abonar o seguro escolar realizarase por ventanilla na Oficina Rápida de //Abanca, sita en Rúa Progreso 20 ou a través do caixeiro automático.

NÚMERO DE CONTA  ES56 2080-0165-78-3040015491


*** Lémbrase que todos os impresos deben vir cubertos e acompañados dunha fotocopia. ***

 

ESO E BAC

PRAZO: do 25 de xuño ao 07 de xullo.

Documentación para adxuntar coa matrículaDocumentación

Solicitude de matrícula para:

1º e 2º ESO Solicitude

3º ESO Solicitude

4º ESO Solicitude

4º PDC Solicitude
1º BAC Solicitude

2º BAC Solicitude

 
Instrucións matrículas ciclos Solicitude

RÉXIME ORDINARIO 2º CURSO CICLOS FORMATIVOS (admisión e matrícula)

Prazo: do 23 de xuño ao 5 de xullo ás 13.00

Documentación: os menores de 28 anos deben ingresar 1,12€ na conta ES56 2080-0165-78-3040015491 de Abanca para o seguro escolar e achegar o xustificante do pagamento.

Solicitude de matrícula: Anexo I Anexo

 

MATRÍCULA FCT

Prazo: ata o 31 de agosto para realizar a FCT no prazo setembro/ decembro.

Réxime ordinario: Anexo I Anexo

Réxime para as persoas adultas - Anexo II Anexo

Documentación: os menores de 28 anos deben ingresar 1,12€ na conta ES56 2080-0165-78-3040015491 de Abanca para o seguro escolar e achegar o xustificante do pagamento.

 

Avaliación final extraordinaria, publicación, entrega de cualificacións e reclamacións de 2º bacharelato e pendentes de 1º. Curso 2022/2023

17/06/2022

AVALIACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA: Xoves, 22 de xuño. 

PUBLICACIÓN E ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS: Venres, 23 de xuño ás 10:00 h. por ABALAR e en papel.

RECLAMACIÓNS:

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO QUE CÓMPRE SEGUIR NAS RECLAMACIÓNS DAS CUALIFICACIÓNS OUTORGADAS DO SEGUNDO CURSO DO BACHARELATO E/OU PENDENTES DE 1º

Convocatoria extraordinaria

RECLAMACIÓN ANTE O CENTRO
Solicitude por escrito dirixida á Dirección do Centro
Prazo
26 e 27 de xuño de 2023 (ata as 14 horas)
Formulario de reclamación pdf
Comunicación ao alumnado da resolución
Presencialmente en Xefatura de Estudos, 28 de xuño de 2023 ás 12 horas.

 

RECLAMACIÓNS ANTE A XEFATURA TERRITORIAL
(se persiste desacordo)
Solicitude por escrito dirixida á Dirección do Centro
Prazo
29 e 30 de xuño de 2023
Formulario de reclamación pdf

 

Normativa

Instrución 2/2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato, para o curso 2022-2023.

Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda en, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato.

AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA, ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS E RECLAMACIÓNS DE 2º BACHARELATO E PENDENTES DE 1º - CURSO 2022/2023

AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA: Martes, 16 de maio. 

PUBLICACIÓN DE CUALIFICACIÓNS POR ABALAR: Martes, 16 de maio ás 18:00 h.

ENTREGA DE BOLETÍN DE CUALIFICACIÓNS EN PAPEL: Xoves, 18 de maio ás 10:25 h. na aula 101.

RECLAMACIÓNS:

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO QUE CÓMPRE SEGUIR NAS RECLAMACIÓNS DAS CUALIFICACIÓNS OUTORGADAS DO SEGUNDO CURSO DO BACHARELATO E/OU PENDENTES DE 1º

Convocatoria ordinaria

RECLAMACIÓN ANTE O CENTRO
Solicitude por escrito dirixida á Dirección do Centro
Prazo
18 e 19 de maio de 2023 (ata as 14 horas)
Formulario de reclamación pdf
Comunicación ao alumnado da resolución
Presencialmente en Xefatura de Estudos, 22 de maio de 2023 ás 12 horas.

 

RECLAMACIÓNS ANTE A XEFATURA TERRITORIAL
(se persiste desacordo)
Solicitude por escrito dirixida á Dirección do Centro
Prazo
23 e 24 de maio de 2023
Formulario de reclamación pdf

 

Normativa

Instrución 2/2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da a Orde do 2 de marzo de 2021, pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato para o curso 2022-2023.

Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda en, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato.

PROBAS FINAIS DE 2º DE BAC E PENDENTES 1º - CURSO 22-23

Calendario de probas finais de 2º de BAC e pendentes 1º curso - maio 2023 

 Consultar o calendario no seguinte enlace:

Regulamento do Bacharelato

DECRETO 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación

e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Decreto

 

Distribuir contido


by Dr. Radut