Skip to Content

Taxas títulos

Información para o pagamento de taxas para expedición de títulos académicos

INFORMACIÓN PARA O PAGAMENTO DE TAXAS PARA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS

Os impresos para o pago das taxas poden ser xerados a través da seguinte ligazón:

Confección on-line de impresos de Taxas e Prezos  Enlace

IMPRESOS

Modelo dos impresos de taxas cubertos cos códigos correspondentes:
Impresos taxas LOE

As denominacións dos títulos figuran nas seguintes táboas:

BACHARELATO E CICLOS LOE
Código 302003
- CM Sistemas microinformáticos e redes
- CM Xestión administrativa ( 2 anos cursados desde o 2011/12)
- CM Peiteado e cosmética capilar
- CM Estética e beleza
- CS Estética integral e benestar
- CS Administración e finanzas (1º ano cursado desde 2012/2013)
- CS Asistencia á dirección
- CS Administración de sistemas informáticos en rede
- CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
- CS Desenvolvemento de aplicacións web
- Bacharel
IMPORTE A INGRESAR 
Ciclos formativos de grao medio: Ciclos formativos de grao superior e bacharel:
22,07 € (normal)
11,06 € (fam. numerosa 1ª Cat.)
 54,00 € (normal)
27,03 € (fam. numerosa 1ª Cat.)

   Documentación necesaria para a súa solicitude:

 

  • O “Impreso de autoliquidación de taxas” selado polo banco ou entidade colaboradora debe presentalo na secretaría do centro
  • A fotocopia do DNI
  • E, se é o caso, o libro de familia numerosa (actualizado) e unha fotocopia do mesmo. 
  • No caso de facer o pago telemático da taxa pode enviar toda a documentación ao correo electrónico: secretaria.ies.muralla.romana@edu.xunta.es, indicando no asunto: TAXA TÍTULO.

 

MOI IMPORTANTE: A data de ingreso da taxa na Entidade Bancaria TEN QUE SER POSTERIOR á data da avaliación final.

 


Lembramos que, para o caso dos duplicados por perda ou destrución, os impresos para o pagamento da inserción do anuncio no DOG están a disposición dos interesados nas oficinas de Novagalicia Banco.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut