Skip to Content

Documentos

impresos para a anulación de matrícula, a baixa de oficio e a perda do dereito á avaliación contínua...

Documentos titorías

Documentos en zipNas seguintes ligazóns pódese acceder, de forma individual, aos modelos de fichas, cuestionarios e impresos propostos no manual de titoría para profesorado de FP, de ciclos formativos de formación profesional inicial. Xa están coa cabeceira do IES Muralla Romana. A maioría dos arquivos descárganse comprimidos en zip e dentro van os doc, que se poden editar. Os máis empregados están como formularios en pdf.

Os modelos iranse actualizando en función das necesidades ou variacións normativas, na páxina da Xunta

Breve axuda para cubrir os documentos-formularios en pdf

Modelo 1 - Listaxe de grupo
Modelo 2 - Cuestionario inicial do alumnado
Modelo 4 - Comunicación ás familias do horario de titoría
Modelo 5 - Autorización para o tratamento da imaxe do alumnado
Modelo 6 - Papeleta para a elección de delegado ou delegada
Modelo 7 - Acta de elección de delegado ou delegada 
Modelo 9 - Apercibimento de anulación de matrícula
Modelo 10 - Comunicación de anulación de matrícula
Modelo 11 - Apercibimento de baixa de oficio
Modelo 12 - Comunicación de baixa de oficio
Modelo 15 - Acta de avaliación inicial
Modelo 17 - Informe individualizado de traslado


Modelo 18 - INFORMES INDIVIDUALIZADOS POR FAMILIAS PROFESIONAIS

18.1. Informe de avaliación individualizado ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN
18.2. Informe de avaliación individualizado INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS
18.3. Informe de avaliación individualizado IMAXE PERSOAL
18.4. Informe de avaliación individualizado FP BÁSICA 
Modelo 19 - Informe de avaliación de módulos pendentesModelo 20 - Informe final de curso
Modelo 21 - Apercibimento sobre a exclusión da realización do módulo de FCT
Modelo 22 - Comunicación sobre a exclusión da realización do módulo de FCT
Modelo 23-COVID19 - Proposta do profesorado-titor sobre a concesión de exención do módulo de FCT
Modelo 23-Ordinario - Proposta do profesorado-titor sobre a concesión de exención do módulo de FCT
Modelo 26 - Listaxe do alumnado e empresas ou entidades colaboradoras
Modelo 27 - Ficha-rexistro da FCT: seguimento do alumnado por parte do profesorado-titor do centro educativo
Modelo 27.1 - Ficha rexistro da FCT: Actividades de seguimento da FCT. Calendario e plan de visitas Formato docx  Formato odt
Modelo 28 - Ficha rexistro da FCT: autoseguimento do alumnado
Modelo 29 - Ficha rexistro da FCT: avaliación por parte do alumnado
Modelo 30 - Ficha rexistro da FCT: avaliación por parte do titor ou titora do centro de traballo
Modelo 31 - Ficha rexistro da FCT: avaliación por parte do profesorado titor do centro educativo
Modelo 32 - Formulario de tarefas para gardas
Modelo 33 - Informe Graduado FPB


 

Documentos titorías para ESO e BAC

Modelo 1 - Acta de avaliación inicial

 


Distribuir contido


by Dr. Radut