FacebookSíguenos en YouTube

Ao son da saúde

Os preocupantes datos de sobrepeso e sedentarismo dapoboación infantil e xuvenil galega, fan do fomento de hábitos saudables un elemento necesario en todos os centros educativos de Galicia.  

Concretamente, no IES Maximino Romero de Lema maniféstase un claro descenso no tempo de actividade física diaria a medida que avanzan os cursos, nunha gran porcentaxe do alumnado por debaixodas recomendaciónsda Organización Mundial da Saúde. Ademais, obsérvanseoutros hábitos de vida poucosaudables, como o consumo de alcohol, de tabaco ou de alimentos procesados con exceso de azucre. Por estes motivos pretendemos realizar unha serie de actividades durante todo o curso para fomentar hábitos de vida saudables en toda a comunidade educativa (alumnado, profesorado e familias), mediante un proxecto titulado “Ao Son da Saúde”.

Por outra banda, “Ao son da Saúde” nace vinculado a outroproxecto transversal do Centro chamado “Ao son do rural”, que pon foco no coñecemento e posta en valor da tradición e o patrimonio. De esta maneira, moitas das actividades tamén perseguirán o coñecemento e a posta en valor da tradición do rural e do patrimonio histórico e natural do entorno máis próximo. 

A primeira actividade do proxecto trátase de levar a cabo unha enquisa de hábitos saudables para tomar as medidas pertinentes segundo os resultados obtidos. Convidamos ao profesorado, alumnado e familias a realizar a enquisa, a cal se pode acceder a través da nova web creada para o proxecto: aosondasaude.wordpress.com

Un saúdo e boa saúde!

ACCEDE AO BLOG AO SON DA SAÚDE

Eleccións ao Consello Escolar. Carta ás familias.

ESTIMADOS/AS PAIS/NAIS DO ALUMNADO DO IES MAXIMINO ROMERO DE LEMA

Este ano toca renovar parte dos distintos sectores que compoñen o Consello Escolar do Centro. É por iso que aquí queremos recordarvos os primeiros puntos da convocatoria de eleccións no que corresponde ao sector de pais, nais ou responsables dos alumnos, sobre todo o punto 3, referido á presentación de Candidaturas. Non imos lembrar a importancia que para vós ten a participación en dito Consello pero si queremos animarvos a que presentedes Candidatura.

1. De acordo co disposto no artigo 40 do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 09/08/1996), redactado conforme ao establecido na disposición adicional terceira.1 do Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro (DOG do 26), corresponde elixir no presente proceso electoral a 1 pai/nai, dun total de 2 que debe ter o Consello Escolar. O terceiro representante de pais/nais será designado pola ANPA.

2.- Son electores todos os pais e nais ou, se é o caso, os titores/as legais do alumnado matriculado no Centro e incluídos no Censo correspondente que a partir do día da data está exposto no taboleiro de anuncios. As reclamacións ao referido Censo realizaranse mediante escrito razoado dirixido á Xunta Electoral, ata as 14'00 horas do día 16 de novembro.

3.- Son elixibles os pais e nais ou, se é o caso, os titores/as legais, que formulen a súa candidatura oficial segundo o modelo que se facilitará na Secretaría do Centro. As candidaturas poderán ser presentadas ata as 14'00 horas do citado día 16 de novembro.

UN SAÚDO: A DIRECCIÓN

Campaña de reciclaxe de papel

Nas vindeiras semanas comezarase coa campaña de reciclaxe de papel, que consistirá como en curso pasados, en que o alumnado deposite nunhas caixas que hai en cada titoría, o papel usado. A recollida polas distintas aulas farana semanalmente os alumnos da ESO e de FPB. Pídese a colaboración de todo o profesorado para que dita recollida sexa o máis efectiva posible.

Premio Extraordinario da ESO

Queremos felicitar ao noso alumno de 1º Bach.B Jorge Rial Fondo, a quen se lle acaba de conceder un dos Premios Extraorinarios da ESO, dotado con 750 €. Felicitación que queremos facer extensiva todo o profesorado polo labor desenvolvido ao longo de todos os anos desa etapa educativa.

Programacións didácticas 2018/2019

Xa é posible consultar as programacións didácticas das distintas disciplinas que se imparten no noso Centro. 

ACCEDE AQUÍ

Magosto e Samaín

O vindeiro mércores, día 31 de outubro, celebraremos no Centro o Magosto e o Samaín. Será nas dúas últimas sesións e como todos os anos vai ser organizado polos alumnos de 4º da ESO, coa fin de racadar fondos para a súa excursión. As actividades consistirán en:

- Torneo de Futbol Sala.

- Xogo de Scape Room.

- Venda de petiscos.

- Reparto de castañas.

Distribuir contido