Noticias do sitio

(There are no discussion topics yet in this forum)

Available courses

Curso de iniciación ao manexo de drons onde se traballarán os seguintes contidos:

 • INTRODUCCIÓN
 • NORMATIVA. LICENCIAS. SEGUROS.
 • ESPECIFICACIÓNS DE DRONS.
 • RECURSOS: APPS, webs e canles de YOUTUBE.
 • CONFIGURACIÓN DE DRON. DJI FLY.
 • PRACTICA DJI FLIGHT SIMULATOR. VOOS CON DJI MINI 2
 • MANTEMENTO DE DRONS. LOGS DE VOO. APLICACIÓNS.
 • MOVEMENTOS CON DRON. PRACTICA.
 • EDICION DE VIDEO RÁPIDA CON DJI FLY.

1.- INTRODUCCIÓN
2.- NORMATIVA. LICENCIAS. SEGUROS.
3.- ESPECIFICACIÓNS DE DRONS.
4.- RECURSOS: APPS, webs e canles de YOUTUBE.
5.- CONFIGURACIÓN DE DRON. DJI FLY.
6.-PRACTICA DJI FLIGHT SIMULATOR. VOOS CON DJI MINI 2
7.- MANTEMENTO DE DRONS. LOGS DE VOO. APLICACIÓNS.
8.- MOVEMENTOS CON DRON. PRACTICA.
9.- EDICION DE VIDEO RÁPIDA CON DJI FLY.

Curso dirixido ao profesorado que ten adquirida unha formación inicial nas ferramentas TICs e pretende afondar nela.

Da continuidade ao curso de iniciación denominado AFTD (Actualización de Ferramentas Tecnolóxicas para Docentes)

Curso de actualización de ferramentas tecnolóxicas para docentes organizado polo CFR de A Coruña en outubro 2020

Curso de actualización para o profesorado sobre o uso das plataformes e ferramentas tecnolóxicas corporativas de Consellería de Educación:

 • Servizo de videoconferencia Cisco Webex.
 • Espazo Abalar.
 • Aula virtual Moodle.

Curso de introdución á impresión 3D onde se traballarán os seguintes contidos:

 • Conceptos básicos sobre a impresión 3D: métodos de adquisición, obxectos 3D, etc.
 • Dispositivos de impresión 3D. Software de deseño e impresión. Materiais de impresión.  
 • Software de fileteado ou preparación de obxetos 3D.    
 • Repositorios de obxetos 3D en líña.

Este curso permite coñecer as características da II República española.

Curso de iniciación á lingua inglesa para alumnado de 1º da ESO.

Módulo de Bases de Datos (1º DAW - Curso 2022-23)

Material do Módulo Despregamento de aplicacións web 2022

Material do Módulo de Desenvolvemento Web en Contorno Servidor (2022-2023)

Páxina oficial do módulo Sistemas Operativos en Rede

Módulo de Ofimática e arquivamento de documentos, no curso académico 22-23. CFB Informática de Oficina.

Módulo de Operacións auxiliares para a configuración e a explotación, no curso académico 22-23. CFB Informática de Oficina.

 Curso Tecnoloxía I de 2º ESO

Curso de TIC 1 BACH

 Curso Tecnoloxía I de 2º ESO

Curso de TIC 1 BACH

Curso de Matemáticas para 1º da ESO.

Curso de Matemáticas para 2º da ESO.

Curso de Matemáticas aplicadas ás ensinanzas académicas de 3º de ESO.

Aula de Matemáticas aplicadas de 3º de ESO para posibles confinamentos.

Material para traballar na casa.

Curso de Matemáticas aplicadas ás ensinanzas académicas de 4º de ESO.

Curso de Métodos Estatísticos e Numéricos.

Curso de Matemáticas I

Curso de Matemáticas II.

Curso de Matemáticas aplicadas ás CCSS I.

Neste curso  veremos os aspecto lúdico das matemáticas.

Este curso está destinado para preparar as probas de acceso a ciclo medio.

Este  curso é para aprender Moodle eu.

Este  curso é para aprender Moodle eu.

Curso de Bioloxía e Xeoloxía para 1º da ESO.

Curso de Bioloxía e Xeoloxía para 1º da ESO.

Actividades de Física y Química de 2ºESO.

Curso para o alumnado da asignatura de Cultura Científica de 1º Bacharelato

Curso para o alumnado da asignatura de Cultura Científica 4º ESO

Curso de Economía para 4º da ESO.

Curso de Iniciación á actividade emprendedora e empresarial para 4º da ESO.

1º Bacharelato 2021/22

Curso de inglés de reforzo para 1º Bacharelato.

Curso de Francés para alumnado de 1º ESO

Curso de Francés para alumnado de 2º ESO

Curso de Francés para alumnado de 3º ESO

Curso de Francés para alumnado de 1º Bacharelato

Curso de Francés para alumnado de 2º Bacharelato

Curso de Anatomía Aplicada para 1º Bacharelato.

Curso de Educación Física para 1º de Bacharelato, Grupo B.

Curso de Educación Física para 1º de Bacharelato, Grupo A.

Curso de Educación Física para 3º de ESO, Grupo B.

Curso de Educación Física para 3º de ESO, Grupo A.

Curso de Lingua Galega para 1º da ESO (Subgrupo A)

Curso de Lingua Galega para 3º da ESO A

Curso de Lingua Galega para 3º da ESO B

Curso de Lingua e Literatura Galega para 4º da ESO.

Curso de Lingua Galega para 2º da BAC A

Curso de Lingua Galega para 2º da BAC B

Curso de Lingua Galega para 2º da ESO 

Curso de Lingua Galega e Literatura para 1º da ESO

Curso de Lengua Castellana y Literatura para 1º de ESO.

Curso de Lengua Castellana y Literatura para 2º de ESO.

Curso de Lengua Castellana y Literatura para 3º de ESO.

Curso de Lengua Castellana y Literatura para 4º da ESO.

Curso de Lengua Castellana y Literatura para 1º de Bachiller, Grupo A.

Curso de Lengua Castellana y Literatura para 1º de Bachiller, Grupo B.

Curso de Lengua Castellana y Literatura para 2º de Bacharelato, Grupo A.

Curso de Lengua Castellana y Literatura para 2º de Bacharelato, Grupo B.

Curso de Valores Éticos para 4º da ESO.

Curso de Valores Éticos para 3º da ESO.

Curso de Historia da Filosofía para 2º de Bacharelato, Grupo A.

Información académica e profesional para alumnado de 2º Bacharelato

Recursos para traballar a ortografía.

Curso de Xeografía e Historia para 1º da ESO.

Curso de Xeografía e Historia para 2º da ESO.

Tentamos comprender as sociedades actuais desde a Xeografía humana e política. Tamén acercámonos á Historia moderna e á Arte!

Curso da asignatura Xeografía e Historia para o alumnado de 4º da ESO.

Analizamos e debatemos sobre as sociedades contemporáneas e a actualidade porque... a Historia rodéanos día a día!

Gústamos a Arte e comentamos as grandes obras de homes e mulleres artistas ao longo da Historia.

Curso de Historia de España para 2º de Bacharelato. Grupos A e B

Achegámonos á Cultura tratando de comprender e interpretar diferentes linguaxes escénicas e desenvolvemos proxectos de xestión cultural na nosa contorna.

Curso que che permite coñecer os aspectos máis significativos da Historia de Galiza.

Curso de Xeografía para 2º de Bacharelato, Grupo A e B.

Recursos e prácticas para afondar na aula virtual

Curso de Relixión Católica para 2º de Bacherelato, Grupo B.

Curso de Relixión Católica para 2º de Bacherelato, Grupo A.

Curso de Relixión Católica para 1º de Bacharelato, Grupo A.

Curso de Relixión Católica para 4º da ESO.

Curso de Relixión Católica para 3º da ESO.

Curso de Relixión Católica para 2º da ESO.

Curso de Relixión Católica para 1º da ESO.

Aquí tes material para preparar a túa proba.
Probas de acceso

Curso de Educación Plástica, Visual e Audiovisual para 1º da ESO.

Curso de Educación Plástica, Visual e Audiovisual para 3º da ESO.

Curso de Educación Plástica, Visual e Audiovisual para 4º da ESO.

Curso de Debuxo Técnico para 1º de Bacharelato.

Curso de Debuxo Técnico para 2º de Bacharelato.

Curso para o alumnado da asignatura de Artes escénicas e danza de 4º da ESO.

Curso de la asignatura de música para el alumnado de 1º de la ESO.

Curso de Música para 1º de Bacharelato.

Curso de Música para 4º da ESO.

Curso de Música para 3º da ESO.

Curso de Música para 2º da ESO.

ACTIVIDADES MUSICAIS PARA TOD@S

APUNTAMENTOS PARA A MATERIA DE HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA. AUDICIÓNS DE SELECTIVIDADE E COMENTARIOS. MANOLO MASEDA

Material de apoio para a materia de música.