Skip to Content

Teléfono contra o acoso escolar

Teléfono contra o acoso escolar

900 018 018

Atendido as 24 horas do día os 365 días do ano

Adaptado a persoas con capacidade auditiva e de fala

 

Este número de teléfono 900 018 018 é unha ferramenta indispensable na loita contra o acoso escolar.

Os destinatarios do servizo son os alumnos, pais, nais e titores legais, profesores, equipos directivos e persoal dos centros docentes, e en xeral calquera persoa que teña coñecmento de casos de malos tratos ou acoso no ámbito escolar, tanto dentro como fóra do centro docente.

Inclúense tamén casos de ciberacoso, a través de internet, móbiles e redes sociais.
A intención do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte é chegar a todos os menores e a todos os supostos de malos tratos no ámbito escolar.

As chamadas serán atendidas exclusivamente por persoal en posesión dunha licenciatura ou grao universitario no ámbito da Psicoloxía. Pero a atención non será só psicolóxica, senón que conta cun equipo de traballadores sociais, xuristas e sociólogos que prestarán a atención que o menor necesite, incluida a consulta e derivación do caso ás forzas e corpos de seguridade, a inspección educativa, centros de saúde, ministerio fiscal e outras autoridades e institucións competentes, sempre de forma voluntaria, e asegurando en todo momento o anonimato e a confidencialidade das persoas que chamen se así o desexan.

O servizo prestarase durante 24 horas, os 7 días á semana, e todos os días do ano.

A chamada será gratuita, e non aparecerá na factura do teléfono desde o que se faga a chamada; é dicir, non deixará rastro algún.

Ademáis, ponse a disposición dos usuarios con discapacidade auditiva ou da fala un servizo de mensaxería de texto, así como a atención dun axente en linguaxe de signos por video-chat ou video-chamada.

 

Presentación de candidaturas

Aqueles membros da comunidade educativa que se queiran presentar ás eleccións ao consello escolar deberán cubrir o modelo adxunto (segundo o colectivo ao que se presenten) e entregalo na Secretaría do centro antes das 11:00 do día 15 de novembro.

Convocatorias das eleccións ao consello escolar

O pasado día 7 de novembro de 2016 constituíuse a Xunta Electoral do centro que aprobou o calendario de eleccións dos distintos sectores da comunidade educativa. Tamén se aprobaron os censos provisionais que se poden consultar no centro.

 Nos arquivos adxuntos atópanse as convocatorias de eleccións dos distintos sectores da comunidade educativa.

 A continuación pode consultarse o calendario aprobado:

FASE DATA ACTO
1

3 de Novembro

11:00h

Sorteo da Xunta electoral.
2

7 de Novembro

11:00h

Constitución da Xunta Electoral.

Aprobar:

-Calendario electoral.

-Convocatorias.

-Censos.

Do 8 ao 15 de novembro

(Ámbolos dous inclusive)

Presentación de candidaturas.
3

15 de novembro

11:00h

2ª reunión da Xunta Electoral

-Admisión, proclamación e publicación das candidaturas.

-Aprobación dos censos electorais.

-Aprobación das papeletas.

-Sorteo público dos membros das mesas electorais.

Do 16 ao 24 de novembro Campaña electoral.
28 de novembro Eleccións ao Consello Escolar.

-Alumnado (de 9:00h a 14:00h).

-Claustro extraordinario (de 11:00h a 11:30).

-PAS (de 14:00h a 15:00h).

-Nais/Pais (de 16:30h a 18:30h).

4

29 de novembro

11:00h

3ª reunión da Xunta electoral.

-Proclamación dos membros elixidos.

-Envío das actas á Xefatura Territorial.

16 de decembro

11:00h

Constitución do Consello Escolar.

Eleccións ao consello escolar 2016

No DOG de 4 de outubro de 2016 (véxase http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161004/AnuncioG0164-270916-0002_gl.pdf) establécese o calendario de eleccións do consello escolar. Destacamos que:

  • A Xuntal electoral constituiráse entre os días 2 e 8 novembro de 2016
  • As eleccións  realizaránse entre os días 23 e 29 de novembro de 2016

   
A Xunta electoral, que ten a competencia de fixar o calendario electoral, estará composta por:

    O/A Director/a do centro
    Un profesor ou profesora
    Un pai/nai ou titor/a legal dun/ha alumno/a
    Un representante do alumnado
    Un representante do persoal de administración e servicios

Os catro últimos membros da Xuntara electoral serán elixidos por sorteo público. O dito sorteo realizaráse o Xoves 3 de novembro ás 11:00h no salón de actos do IES María Sarmiento.

Protocolo en caso de folga do alumnado

No arquivo adxunto dánse as instrucións a seguir por alumnado, familias e profesorado en caso de folga do alumnado.

Distribuir contido


by Dr. Radut