Skip to Content

Solicitude de admisión para o curso 18-19

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN PARA O VINDEIRO CURSO 18/19.

Todo o alumnado dos centros adscritos (CEIP do Vicedo, CEIP Antonio Pedrosa Latas e CEIP Plurilingüe Santa Rita) que fixo reserva de praza no período do 1 ao 15 de febreiro de 2018 foi admitido.


SOLICITUDE DE ADMISIÓN NO IES MARÍA SARMIENTO

O prazo para facelo é do 1 ao 20 de marzo de 2018, ámbolos dous incluídos. Pódese facer polas seguintes vías:

DOCUMENTACIÓN

O/a proxenitor/a ou representante do alumnado deberá achegar coa solicitude de admisión a seguinte documentación:

a) Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.

b) Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a (fotocopia do DNI).

c) Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do anexo II (certificación académica expedida polo centro onde está a cursar estudos).

d) Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso. 

É imprescindíbel que o Anexo II veña asinado polos dous proxenitores se non hai unha circunstancia que o impida.

Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude de admisión. Na solicitude poderá indicar até seis centros na orde prioridade que desexe. A infracción desta norma (é dicir, a presentación de solicitudes en máis dun centro) determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

O alumnado que xa está cursando estudos no IES María Sarmiento ten garantía de permanencia neste centro educativo. En caso de presentar solicitude de admisión noutro centro distinto, deberá comunicalo por escrito, ao mesmo tempo, neste centro.

O alumnado que fixera reserva de praza para outro centro e desexe solicitar admisión no IES María Sarmiento debe presentar a renuncia no centro no que fixo a reserva de praza e acompañala coa solicitude de admisión.

O alumnado que fixera reserva de praza no IES María Sarmiento e solicite admisión noutro centro distinto deberá comunicar previamente e por escrito a renuncia á súa reserva de praza antes do 1 de marzo.

Para máis información consultar a páxina https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ e o arquivo informativo elaborado polo centro.

A normativa que regula o proceso de admisión para o vindeiro curso 18/19 é a Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15 de marzo de 2013) coas modificacións introducidas na Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG do 1 de febreiro de 2017).

 

Probas de acceso a ciclos formativos

Pódese consultar a información relativa ás probas e ao calendario de acceso a ciclos formativos premendo nas ligazóns.

O prazo para solicitar a inscrición para acceso a ciclos de grao superior é do 8 ao 23 de febreiro e o prazo para o acceso a ciclos de grao medio é do 12 ao 23 de marzo.

Pódese obter unha información máis detallada usando as dúas ligazóns que aparecen máis arriba.

Oferta de ciclos formativos do centro

No IES María Sarmiento impártense ciclos formativos de catro familias profesionais. Premendo sobre cada unha das imaxes accédese ao folleto informativo do ciclo correspondente. (Detectouse que pode dar problema para visualizalo con Mozilla Firefox pero cos navegadores Microsoft Edge, Google Chrome e Opera funciona correctamente. En todo caso tamén se podería descargar o arquivo pdf e abrilo cun visualizador.)

Os ciclos que se imparten actualmente no centro son (premendo no nome de cada ciclos accédese ao currículo do mesmo) os seguintes:

Visitando a páxina de cada departamento de ciclos formativos pódese acceder á seguinte información relativa a cada ciclo que se imparte no IES María Sarmiento:

Que se aprende a facer?

En que ámbitos se traballa?

Que ocupacións se desempeñan?

Cales son os módulos do ciclo?

Que título se obtén?

A que outros estudos se pode acceder?

Pódese acceder de forma rápida á páxina de cada departamento a través das ligazóns Administración e xestión, Electricidade e electrónica, Fabricación mecánica e Transporte e mantemento de vehículos.

 Para ter información sobre as saídas profesionais pódese consultar a páxina web SAÍDAS PROFESIONAIS.

Para ter información sobre as saídas académicas pódese consultar a páxina web SAÍDAS ACADÉMICAS.

Para máis información tamén se pode consultar a páxina http://www.edu.xunta.es/fp/

Programacións didácticas 17-18

As programacións didácticas dos distintos departamentos pódense consultar nesta páxina web seguindo a ruta:

Departamentos -> ESO e Bacharelato -> Departamento que se desexe -> Programacións 17-18 -> Materia e curso que se desexe.

Horarios dos grupos da ESO e BAC

O horario dos grupos da ESO e BAC durante o presente curso académico é accesible seguindo calquera das direccións:

Alumnado->Información xeral

Nais/Pais->Información xeral

Profesorado->Información xeral

Horario de atención a pais/nais e titores/titoras legais.

O listado do profesorado do IES María Sarmiento durante o curso 17-18 e a súa hora de atención a pais/nais e titores/titoras legais pódese consultar premendo na seguinte ligazón

Horario de titorías

Tamén se pode acceder ao horario de atención a nais/pais do profesorado dos grupos da ESO seguindo as direccións:

Nais/Pais->Información xeral

Profesorado->Información xeral

Inauguración do curso 17-18

O delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo, José Manuel Balseiro, acompañou esta mañá aos alumnos e alumnas do IES María Sarmiento no primeiro día do curso 2017-2018.

Así aparece recollido na prensa:

La Voz de Galicia

Xunta de Galicia

Cronica 3

Libros de texto 17-18

A lista definitiva de libros de texto para o vindeiro curso 17-18 é a que se atopa nos documentos adxuntos.

 

* Corrixiuse o ISBN do libro de texto de Xeografía e Historia de 2º da ESO.

** O ISBN do libro de Matemáticas de 2º da ESO non é o correcto. O bo é

9788467385120
 

Fondo Solidario Libros

O prazo de presentación de solicitudes é do 23 de maio de 2017 ao 23 de xuño de 2017.

Nos arquivos adxuntos pódese atopar a convocatoria do DOG ORDE do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

Tamén se atopa o Anexo I que hai que cubrir para presentar a solicitude. É un arquivo pdf editable.

Ademáis está o arquivo informativo que se vai enviar ao alumnado da ESO para que o devolvan asinado ao titor ou titora.

Teléfono contra o acoso escolar

Teléfono contra o acoso escolar

900 018 018

Atendido as 24 horas do día os 365 días do ano

Adaptado a persoas con capacidade auditiva e de fala

 

Este número de teléfono 900 018 018 é unha ferramenta indispensable na loita contra o acoso escolar.

Os destinatarios do servizo son os alumnos, pais, nais e titores legais, profesores, equipos directivos e persoal dos centros docentes, e en xeral calquera persoa que teña coñecmento de casos de malos tratos ou acoso no ámbito escolar, tanto dentro como fóra do centro docente.

Inclúense tamén casos de ciberacoso, a través de internet, móbiles e redes sociais.
A intención do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte é chegar a todos os menores e a todos os supostos de malos tratos no ámbito escolar.

As chamadas serán atendidas exclusivamente por persoal en posesión dunha licenciatura ou grao universitario no ámbito da Psicoloxía. Pero a atención non será só psicolóxica, senón que conta cun equipo de traballadores sociais, xuristas e sociólogos que prestarán a atención que o menor necesite, incluida a consulta e derivación do caso ás forzas e corpos de seguridade, a inspección educativa, centros de saúde, ministerio fiscal e outras autoridades e institucións competentes, sempre de forma voluntaria, e asegurando en todo momento o anonimato e a confidencialidade das persoas que chamen se así o desexan.

O servizo prestarase durante 24 horas, os 7 días á semana, e todos os días do ano.

A chamada será gratuita, e non aparecerá na factura do teléfono desde o que se faga a chamada; é dicir, non deixará rastro algún.

Ademáis, ponse a disposición dos usuarios con discapacidade auditiva ou da fala un servizo de mensaxería de texto, así como a atención dun axente en linguaxe de signos por video-chat ou video-chamada.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut