Skip to Content

I Concurso de microrrelatos de medo Samaín 2020

Información inicio curso/ Covid-19

1. Aquí pode consultarse a Enquisa de autoavaliación clínica da COVID-19, que debe realizarse antes da chegada ao centro.

2. Modelo de declaración responsable das familias para o protocolo COVID-19. As familias deben imprimir, asinar e presentar este documento aos titores e titoras nos primeiros días de clase. Sen esta declaración responsable, o alumnado non poderá acceder ao centro educativo.

A continuación, deixámosvos uns vídeos con información sobre a Covid-19.

- Que é o coronavirus?

-Actuacións ante unha infección por Covid-19

-Erros máis frecuentes no uso de máscaras

 

 

Anexo II - Modelo de autodeclaración e especificacións

Para descargar o anexo II - Modelo de autodeclaración e especificacións para o comedor premer neste ENLACE.

Libros de texto 20-21

Nas seguintes ligazóns pódense consultar os libros de texto para o curso 20-21.

Libros da ESO

Libros de BAC

Os nosos Ciclos Formativos.

Os nosos compañeiros e compañeiras de Formación Profesional elaboraron unha serie de vídeos para presentar os ciclos que se poden cursar no noso centro, así como as súas instalacións correspondentes:

-Familia de Administración e Xestión

-Familia de Electricidade e Electrónica.

-Familia de Fabricación Mecánica.

-Familia de Transporte e Mantemento de Vehículos.

Prazos de reclamación e matrícula

Os prazos de reclamación ás cualificacións obtidas en xuño son:

 • Para a ESO, ESA e 1º BAC: das 9:00 do xoves 25 ás 14:00 do luns 29.
 • Para FP: das 9:00 do luns 29 ás 14:00 do martes 30.

O prazo de matrícula do alumnado de ESO e BAC é do 1 ao 10 de xullo.

O alumnado de 1º, 2º e 3º da ESO do IES María Sarmiento cunha materia non superada ou con dúas materias non superadas deberá matricularse do 1 ao 10 de xullo. O dito alumnado ten o dereito a presentarse aos exames de setembro, para non ter que pasar de curso con materias pendentes. En calquera caso, independentemente da nota que obteña, manterase o criterio de promoción.

Documentación a entregar coa matrícula (consultar en pdf):

-Impreso de matrícula (1º ESO, 2º ESO, 2º PMAR, 3º ESO, 3º PMAR, 4º ESO + anexo III para ESO1º BAC, 2ºBAC + anexo III para BAC)

-Impreso de autorizacións (autorización tratamento da imaxe e saídas ESO; autorización DAFIS ESOautorización tratamento da imaxe e saídas BAC e FP ; autorización saída en horario lectivo BAC e FP)

-3 fotos tamaño carné.

-1 fotocopia do DNI ou NIE (as dúas caras no mesmo folio)

-Fotocopia do libro de familia (só alumnado de 1º da ESO e alumnado novo no centro).

-Pago de 1,12 euros do seguro escolar no Banco Santander ES55 0238 8144 5806 6000 1061 (agás o alumnado de 1º e 2º da ESO e o de 28 anos ou máis).

-Certificación académica oficial (só alumnado novo no centro).

-Impreso de solicitude de uso do comedor escolar (de ser o caso).

-Impreso de solicitude de transporte escolar (de ser o caso).

Aclaracións Bolsas do MEFP e prazas en residencias para estudos non universitarios

Ante as numerosas dúbidas formuladas en relación ás bolsas do MEFP e as prazas de residencia para estudos non universitarios deixamos un resumo informativo que esperamos sexa de axuda.

Información acerca das bolsas xerais do MEFP

Información acerca das residencias

Ademais, pola particularidade do presente ano académico, deixamos as seguintes aclaracións:

 • Mantéñense as bolsas para o alumnado de FP que decidíu pospoñer as prácticas de FCT por mor da pandemia. (enlace)
 • Igual que en anos anteriores, deberá devolver as cuantías das bolsas o alumnado que:
 • Causara baixa nos estudos para os que solicitou a bolsa.
  • Non cursara un mínimo do 80 % das horas lectivas.
  • Reducira o número de materias/módulos matriculados sen acadar o mínimo esixible para ter dereito a bolsa de estudos.
  • Non aprobar un mínimo do 50% das materias/créditos/horas matriculados.
  • Non ter superado o curso de acceso ou preparación para a FP ou as EOI.
  • Non ter presentado o Proxecto de fin de Estudos no caso de ter solicitada a bolsa para tal fin.
 • O alumnado con NEAE deberá devolver as bolsas concedidas nos seguintes casos:
  • Causara baixa nos estudos para os que solicitou a bolsa.
  • Non cursara un mínimo do 50 % das horas lectivas.
  • Non ter pagados servizos prestados para os cales se concedera a bolsa: transporte, residencia, axudas ao estudo.
  • Reintegrará a bolsa o alumnado que recibindo cartos para o comedor, non houbera usado este servizo.

(enlace Instrucións)

 

Alumnado 6º de Primaria: Benvidos ao IES María Sarmiento!

Comezades unha nova etapa nun novo centro, o IES María Sarmiento. No seguinte vídeo veredes as principais características da ESO e coñeceredes un pouquiño máis o noso instituto.  Esperamos que vos guste!

Matrícula

O prazo ordinario de matrícula para ESO e Bacharelato (incluíndo Adultos nocturno), será do 1 ao 10 de xullo de 2020.

O prazo extraordinaro será do día 1 ao 10 de setembro de 2020.

Criterios de promoción/titulación para o curso 19/20

Debido á situación provocada pola Covid-19 a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa publicou unhas instrucións o 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

En particular, as ditas instrucións implicaban a adaptación das programacións didácticas e dos criterios de promoción/titulación para presente curso académico. Os criterios aprobados polo claustro do IES María Sarmiento poden consultarse AQUÍ.

Folla de cálculo para a cualificación de competencias clave en 4º ESO

Na CCP do 1 de xuño de 2020 aprobouse modificación da folla de cálculo para a obtención da cualificación das competencias clave. Pode descargarse AQUÍ en formato ods (folla de cálculo de LibreOffice).

Adaptación das programacións didácticas para o curso 19/20.

O parón de asistencia presencial a clase debido á Covid-19 trouxo consigo a necesidade de adaptar as programacións didácticas do presente curso. Seguindo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa (ver https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30936) os departamentos didácticos do IES María Sarmiento procederon a modificar as súas programacións. Pódense consultar premendo na ligazón Modificación Programacións IES Masa.

Restablecemento do proceso de admisión

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.

-Novos prazos do procedemento.

 • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.
 • Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.
 • Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.
 • Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020. 
 • Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bacharelato: do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020.

Ler máis

Horario de atención ao público desde o 11 de maio
09.00 a 13.30

 

Abalar Móbil

A Xunta de Galicia, coa finalidade de aumentar o acercamento entre o profesorado e as familias, ofrece abalarMóbil. Trátase dunha aplicación que permite ás familias consultar a información dos seus fillos a través do teléfono móbil dende calquera lugar, de forma cómoda e rápida.

Será necesario ter instalada a dita aplicación para consultar as cualificacións da 2ª avaliación o venres 3 de abril.

Máis información

Manual de usuario

Vídeo explicativo

Información relevante

Nesta páxina iremos proporcionando a información relativa ao coronavirus SARS-CoV-2.

Medidas a adoptar en todos os centros de ensino non universitario (12/03/2020)

Novas instrucións en relación co COVID-19 (13/03/2020)

Resaltamos os seguintes puntos:

 • A partir lo luns 16 de marzo (incluido) supéndense as clases por un período de 14 días naturais. 
 • Tamén se suspenden os servizos educativos complementarios: transporte escolar e comedor.
 • O prazo de solicitude de admisión amplíase provisionalmente e recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación de solicitudes.

Modelos de matrícula para o curso 20/21 (provisionais)

Nas seguintes ligazóns pódense consultar as propostas de modelos de matrícula de ESO e BAC para o vindeiro curso 20/21.

Impreso 1º ESO

Impreso 2º ESO

Impreso 2º ESO PMAR

Impreso 3º ESO

Impreso 3º ESO PMAR

Impreso 4º ESO

Impreso 1º BAC

Impreso 2º BAC

Impreso ESA

Impreso BAC Adultos

Horarios lectivos 2020-2021

Premendo nos seguintes enlaces accederase á información dos horarios e ó profesorado dos grupos:

ESO e BACHARELATO

1º ESO 2º ESO+ PMAR 3º ESO+ PMAR 4º ESO
1º BAC 2º BAC

FORMACIÓN PROFESIONAL

FP BÁSICA  
MANTEMENTO DE VEHÍCULOS  
 1º  2º
  SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
CICLOS MEDIOS  
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS  AUTOMÓBILES
 1º  2º
INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS  E AUTOMÁTICAS
 1º  2º
 SOLDADURA E CALDEIRARÍA
 1º  2º
XESTIÓN ADMINISTRATIVA  
   2º
XESTIÓN ADMINISTRATIVA (A)  
  Horario
CICLOS SUPERIORES  
AUTOMOCIÓN
 
 
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS  E AUTOMATIZADOS
 1º  
ADMINISTRACIÓN E FINANZAS


 

ESA e BACHARELATO ADULTOS

ESA
BACHARELATO

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut