Skip to Content

Calendario de pendentes da ESO

 CALENDARIO FINAL DAS MATERIAS PENDENTES DA ESO

 

Materia

Día

Hora

Aula

Bioloxía e Xeoloxía

08/05/19

09:20

B4

Educación Física

06/05/19

11:30

D5

Educación Plástica e Visual

08/05/19

10:10

C8

Física e Química

21/05/19

11:30

B4

Francés

27/05/19

11:30

E1

Inglés

28/05/19

11:30

B4

Lingua Castelá e Literatura

16/05/19

10:10

B2

Lingua Galega e Literatura

15/05/19

10:10

B2

Matemáticas

27/05/19

12:20

B4

Música

30/05/19

12:20

C9

Oratoria

09/05/19

10:10

B2

Programación

15/05/19

12:20

B6

Tecnoloxía

29/05/19

12:20

B6

Valores Éticos

27/05/19

11:30

E1

Xeografía e Historia

30/05/19

10:10

B2

Exames finais: Alumnado de 2º BAC con materias pendentes de 1º BAC

Materia Data Hora Aula
 Bioloxía e Xeoloxía      
 Filosofía 25/04/19 10:10 B2
 Física e química  30/04/19 11:30  B13
 Inglés 08/05/19 10:10 B2
 Lingua castela e literatura I  03/05/19 09:20 Biblioteca
 Lingua galega e literatura I 10/04/19 10:10 D5
 Matemáticas I 06/05/19 12:20 B13

Bases para o cartel do XXXII congreso de ENCIGA

A Asociación de Ensinantes de Ciencias de Galicia ENCIGA vai realizar o seu congreso no IESMaría Sarmiento de Viveiro os días 14, 15 e 16 de novembro de 2019; co fin de elixir o cartelanunciador do “XXXII Congreso ENCIGA”, o IES convoca un concurso de deseño gráfico deacordo coas seguintes BASES.

ANIMAMOS a todo o alumnado interesado a participar.

Calendario de avaliacións

Aquí iranse incorporando as datas das diferentes avaliacións.

2ª avaliación de 2º curso de Formación Profesional Básica: Día 18 de marzo ás 18:00 (conxunta na aula A12).

2ª avaliación de 2º curso de ciclos formativos de grao medio e superior: Día 20 de marzo (AQUÍ).

2ª avaliación de ESO, BAC (AQUÍ) e 1º curso de ciclos formativos (AQUÍ): Última semana de marzo.

Avaliación final de módulos de 2º de FP Básica: Día 3 de abril ás 16:00 (conxunta na aula A12).

Ordenadores E-DIXGAL

Dende o luns 12 de novembro de 2018 os carros de carga dos ordenadores portátiles E-DIXGAL dos que dispón cada aula de 1º da ESO estarán en funcionamento.

Polo tanto, o alumnado poderá dende a dita data deixar o seu portátil ao rematar a xornada lectiva para poder recollelos ao día seguinte para traballar con eles. O alumnado que o desexe poderá seguir levando o seu portátil ao seu domicilio en virtude do compromiso que asinaron.

Horarios de clase

Horas de titoría de alumnado e responsables

Na seguinte ligazón pódense consultar as horas de TITORÍA de alumnado e responsables do profesorado do IES María Sarmiento durante o curso 18/19.

Mellores expedientes do 2018

A Universidade de Santiago de Compostela celebrou o 4 de xullo no Palacio de Congresos de Santiago o acto de recoñecemento aos alumnos e alumnas que obtiveron os mellores expedientes dos centros de ensino medio de Galicia. A este acto acude o alumnado que obtivo unha nota mínima de 9 entre o bacharelato e a fase xeral da proba de Avaliación de Bacharelato para Acceso á Universidade (ABAU).

Asistiron ao dito acto un total de 704 alumnos e alumnas. Do IES María Sarmiento de Viveiro asistiron catro estudantes que remataron o bacharelato este curso e cumpriron os requisitos académicos da nota mínima: Juan Fraga Pino, Anaïs Gómez Fernández, Tania López Fernández e Xoel Rodríguez García. Aproveitamos para darlles a noraboa polos bos resultados acadados.

Na foto saen os tres primeiros.

Libros de texto 18-19

Premendo nas seguintes ligazóns accédese ao listado de libros de texto para o curso 18/19:

Libros de texto da ESO

Libros de texto de BAC

NOTA IMPORTANTE

O noso centro foi aceptado para incorporarse ao proxecto E-Dixgal (ver Resolución). Polo tanto, para o vindeiro curso as seguintes materias de 1º da ESO 

 • Bioloxía e xeoloxía
 • Educación Física
 • Francés
 • Igualdade de xénero
 • Lingua castelá
 • Relixión
 • Valores Éticos
 • Xeografía e historia

usaran libro dixital. Pola contra, as materias

 • Educación plástica
 • Inglés
 • Lingua galega
 • Matemáticas

usaran libro de texto en papel (Non se recomenda a súa compra ata recibir instrucións do profesorado). 

Cabe lembrar que o fondo solidario de libros de texto é incompatible con participar no proxecto E-Dixgal. Como o fondo de libros asignaba un máximo de 6 libros agora estes serán os que se usen en formato dixital (gratuito para o alumnado e as familias).

Condicións para obter o título de graduado na ESO

Na Resolución de 9 de xuño da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para a adopción das medidas necesarias para a aplicación do disposto no Real Decreto 562/2017, de 2 de xuño, polo que se regulan as condicións para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e modelo de Consello Orientador da ESO recóllese que para obter o título da ESO hai que

 • Ter avaliación positiva en todas as materias, ou negativa nun máximo de dúas materias, sempre que non sexan Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas.
 • Ter acadados os obxectivos da etapa e adquiridas as comptencias correspondentes.

No presente curso imos usar unha folla de cálculo para obter a cualificación de cada competencia. A fórmula para obter a cualificación da competencia consiste en:

Sumar o resultado de multiplicar a cualificación de cada materia polo número de ítems que ten asignados cada competencia na correspondente materia e dividir pola suma de todos os ítems de todas as competencias que cursou a alumna ou alumno.

A folla de cálculo, adaptada ao presente curso e ao noso centro, pódese descargar en formato .ods (LibreOffice Calc) ou .xls (Microsoft Excel).

Distribuir contido


by Dr. Radut