Skip to Content

Información xeral

Hora de lectura semanal Curso 2019-2020

Datas 1ª Avaliación

No seguinte enlace atópase a información sobre as datas e horarios correspondentes a ESO, BAC e Ciclos da primeira avaliación do curso 2019-2020:

1ª Avaliación

PFPP 2019-2020

O Plan de Formación do Profesorado do noso centro para o curso 2019-2020 inclúe os seguintes cursos e seminarios: 

Título Data inicio Data fin
LINGUA DE SIGNOS 14 outubro 2019 20 decembro 2019
INICIACIÓN E PERFECCIONAMENTO EDIXGAL 16 outubro 29 xaneiro 2020
O BAILE E O RITMO 14 outubro 2019 4 maio 2020
O BAILE E A DEFENSA PERSOAL 14 outubro 2019 20 decembro 2019
EDUCACIÓN EMOCIONAL 14 outubro 2019 20 decembro 2019
PRIMEIROS AUXILIOS 14 outubro 2019 4 maio 2020
USO EDIXGAL 6 novembro 2019 6 maio 2020

 

 

Horarios ESA e Bacharelato Adultos 2019-2020

Premendo nos seguintes enlaces accederase á información do horario e o profesorado dos grupos:

ESA
BACHARELATO

Horarios CICLOS 2019-2010

Premendo nos enlaces, accederase á información sobre os horarios e o profesorado dos diferentes grupos:

FP BÁSICA  
MANTEMENTO DE VEHÍCULOS  
 1º  2º
  SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
CICLOS MEDIOS  
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS  AUTOMÓBILES
 1º  2º
INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS  E AUTOMÁTICAS
 1º  2º
 SOLDADURA E CALDEIRARÍA
   
XESTIÓN ADMINISTRATIVA  
   
XESTIÓN ADMINISTRATIVA (A)  
  Horario
CICLOS SUPERIORES  
AUTOMOCIÓN
 1º
 
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS  E AUTOMATIZADOS
   
ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

Horarios Bacharelato 2019-2020

Premendo nos enlaces accederase aos horarios e ao profesorado que imparte nos seguintes grupos:

1º BAC 2º BAC
1º BAC A 2º BAC A
1º BAC B 2º BAC B
1º BAC C  

Horarios alumnado ESO 2019-2020

Premendo nos seguintes enlaces accederase á información dos horarios e ó profesorado dos grupos:

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
1º ESO A 2º ESO A 3º ESO A 4º ESO A
1º ESO B 2º ESO B 3º ESO B 4º ESO B
1º ESO C 2º ESO C + PMAR 3º ESO C + PMAR 4º ESO C
1º ESO D       

Bases para o cartel do XXXII congreso de ENCIGA

A Asociación de Ensinantes de Ciencias de Galicia ENCIGA vai realizar o seu congreso no IESMaría Sarmiento de Viveiro os días 14, 15 e 16 de novembro de 2019; co fin de elixir o cartelanunciador do “XXXII Congreso ENCIGA”, o IES convoca un concurso de deseño gráfico deacordo coas seguintes BASES.

ANIMAMOS a todo o alumnado interesado a participar.

Criterio para elixir o alumnado en caso de demanda excesiva nunha materia optativa

Criterios para determinar a oferta de materias de libre configuración non obrigatorias e específicas (Aprobado no consello escolar o día 30/07/2018)

Proporcionar información axeitada ao alumnado e ás familias dos itinerarios elaborados e ofertados polo centro. Isto faise poñendo publicamente na páxina web do centro os impresos de matrícula de cada curso. Tamén cando Orientación fai unha previsión da matrícula para o vindeiro curso ao final de cada curso académico.

En 1º e 2º da ESO prevalecerán os criterios para a elaboración de grupos atendendo aos informes de Orientación, de Convivencia e do profesorado titor sobre a escolla dalgunha materia de libre configuración autonómica non obrigatoria concreta.     

Como idea xeral intentarase dar saída a todas aquelas peticións que solicite o alumnado e teñan o número mínimo legal para ser impartidas. Non obstante, hai certas condicións que poden impedir que todo o alumnado que solicitou unha materia a curse:

  • Demanda excesiva que conleve a necesidade de duplicar a materia;
  • Dispoñibilidade de profesorado, en xeral, ou de profesorado especialista, en particular;
  • Dispoñibilidade de recursos materiais do centro.

O criterio aplicable para seleccionar ao alumnado no caso de que haxa unha demanda excesiva nunha materia específica ou de libre configuración será, seguindo orde descendente ata completar o máximo legal: 

  1. Alumnado que non ten opción de elixir outra materia.
  2. Anterioridade no momento de realizar a matricula.

Acceso ao documento pdf completo. 

Mellores expedientes do 2018

A Universidade de Santiago de Compostela celebrou o 4 de xullo no Palacio de Congresos de Santiago o acto de recoñecemento aos alumnos e alumnas que obtiveron os mellores expedientes dos centros de ensino medio de Galicia. A este acto acude o alumnado que obtivo unha nota mínima de 9 entre o bacharelato e a fase xeral da proba de Avaliación de Bacharelato para Acceso á Universidade (ABAU).

Asistiron ao dito acto un total de 704 alumnos e alumnas. Do IES María Sarmiento de Viveiro asistiron catro estudantes que remataron o bacharelato este curso e cumpriron os requisitos académicos da nota mínima: Juan Fraga Pino, Anaïs Gómez Fernández, Tania López Fernández e Xoel Rodríguez García. Aproveitamos para darlles a noraboa polos bos resultados acadados.

Na foto saen os tres primeiros.

Circular reclamacións cualificacións 2º Bacharelato

Nos seguintes enlace accédese á Circular nº 2/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, ploa que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que es establece o procemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para o curso 2017-2018.

Destacamos a seguinte información:

-O día 22 será a avaliación final de 2º de Bacharelato.

-A entrega de boletíns serán ás 19:00 do 22 de maio.

-O prazo de reclamacións será das 8:30 do 23 de maio ás 14:00 do 24 de maio.

-A matrícula para as probas ABAU será o 23 e 24 de maio.

Distribuir contido


by Dr. Radut