Programacións Ciclos e FPB

Programacións Ciclos e FPB

ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓNS POR MOR DO ESTADO DE ALARMA (COVID19)

                                                      DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

        FPBásica 1º                                  

                  FPBásica  2 º                                

                             Ciclo Medio Xestión Administrativa 1º   

                  Ciclo Medio Xestión Administrativa 2º      
                             Ciclo Superior Administración e Finanzas  1º                       Ciclo Superior Administración e Finanzas 2º  

                               

                                                      DEPARTAMENTO ELECTRICIDADE

            

               FPBásica  1 º 

                     

                   FPBásica  2º                      

              Ciclo Medio Electricidade 1º

 

                   Ciclo Superior Robótica  1º

     

              Ciclo Medio Electricidade 2º                        Ciclo Superior Robótica  2º

 

 

PROGRAMACIÓNS CICLOS E FPB CURSO 2019-20

Familia Administración e xestión

   

FP BÁSICA SERVIZOS ADMINISTRATIVOS 1º CURSO
ARQUIVAMENTO E COMUNICACIÓN
CIENCIAS APLICADAS I
TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS
TRATAMENTO INFORMÁTICO DE DATOS

 

FP BÁSICA SERVIZOS ADMINISTRATIVOS 2º CURSO
APLICACIÓNS BÁSICAS DE OFIMÁTICA
ATENCIÓN Á CLIENTELA
CIENCIAS APLICADAS II
PREPARACIÓN DE PEDIDOS E VENDA DE PRODUTOS

COMUNICACIÓN E SOCIEDADE II

 

CICLO MEDIO XESTIÓN ADMINISTRATIVA 1º CURSO
FOL
INGLÉS
OPERACIÓNS ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENDA
OPERACIÓNS AUXILIARES DE XESTIÓN DE TESOURERÍA
TÉCNICA CONTABLE
TRATAMENTO INFORMÁTICO DA INFORMACIÓN

    

CICLO MEDIO XESTIÓN ADMINISTRATIVA 2º CURSO
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL E ATENCIÓN Á CLIENTELA
EMPRESA E ADMINISTRACIÓN
EMPRESA NA AULA
OPERACIÓNS ADMINISTRATIVAS DE RRHH
TRATAMENTO DA DOCUMENTACIÓN CONTABLE

 

CICLO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 1º CURSO
COMUNICACIÓN E ATENCIÓN Á CLIENTELA
FOL
INGLÉS
OFIMÁTICA E PROCESOS DA INFORMACIÓN
PROCESO INTEGRAL DA ACTIVIDADE COMERCIAL
XESTIÓN DA DOCUMENTACIÓN XURÍDICA
XESTIÓN DE RRHH E RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

 

CICLO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 2º CURSO
CONTABILIDADE E FISCALIDADE
SIMULACIÓN EMPRESARIAL
XESTIÓN DE RRHH
XESTIÓN FINANCIEIRA
XESTIÓN LOXÍSTICA E COMERCIAL

 


   Familia Electricidade e electrónica

 

      FP BÁSICA ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 1º CURSO                     FP BÁSICA ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 2º CURSO                                         
                       CIENCIAS APLICADAS I                                      INSTALACIÓNS E MANTEMENTO DE REDES PARA TRANSMISIÓN DE DATOS
                       EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS                                      INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS
                       INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E DOMÓTICAS  

 

 

        CM INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMATICAS 1º CURSO              CM INSTALACIÓNS ELÉCTRICASE AUTOMÁTICAS 2º CURSO
                                ELECTRÓNICA                                               INSTALACIÓNS DE DISTRIBUCIÓN                            
                                ELECTROTÉCNIA                   INFRAESTRUCTURAS COMÚNS DE TELECOMUNICACIÓN EN VIVENDAS E EDIFICIOS
                                INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS INTERIORES                                               INSTALACIÓNS DOMÓTICAS
                                FOL                                               INSTALACIÓNS SOLARES FOTOVOLTAICAS
                                AUTOMATISMOS INDUSTRIAIS                                               MÁQUINAS ELÉCTRICAS
                                                EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
   

                             

 

 

 

 

 

 

 

      CS AUTOMATIZACIÓN E ROBÓTICA INDUSTRIAL 1º CURSO  CS AUTOMATIZACIÓN E ROBÓTICA INDUSTRIAL 2º CURSO
                               SISTEMAS ELÉCTRICOS, PNEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS                                             SISTEMAS PROGRAMABLES AVANZADOS
                               SISTEMAS SECUENCIAIS PROGRAMABLES                                             ROBÓTICA INDUSTRIAL
                               SISTEMAS DE MEDIDA E REGULACIÓN                                             COMUNICACIÓNS INDUSTRIAIS
                               SISTEMAS DE POTENCIA                                            INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
                               DOCUMENTACIÓN TÉCNICA                                            EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
                               INFORMÁTICA INDUSTRIAL  
                               FOL  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓNS LIBRES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:

CICLO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 2º CURSO:

- XESTIÓN LOXÍSTICA

- CONTABILIDADE E FISCALIDADE

- SIMULACIÓN EMPRESARIAL

- XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

- XESTIÓN FINANCIEIRA

CICLO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 1º CURSO

- FOL

- COMUNICACIÓN EMPRESARIAL E ATENCIÓN Á CLIENTELA

- INGLÉS

- XESTIÓN DA DOCUMENTACIÓN XURÍDICA E EMPRESARIAL

- PROCESO INTEGRAL DA ACTIVIDADE COMERCIAL

- OFIMÁTICA E PROCESO DA INFORMACIÓN

- RECURSOS HUMANOS E RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

 

Distribuir contido