Skip to Content

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Profesorado do Departamento:

  • Ana Belén García Codesido. Profesora de Pedagoxía Terapéutica.

        - Imparte clases de apoio con alumnado da ESO.

        - Hora de atención a pais/nais: luns de 12:45´ a  13:35´

  • Susana Vieites Costa. Xefa do Departamento de Orientación.

        - Hora de atención a pais/nais: luns de 11:35´a 12:25´

        - Atención alumnado: recreos.

  • Aleixo Vilas Castro, profesor de Formación e Orientación Laboral en Ciclos de FP (F.O.L.).

        Profesores que forman parte do Departamento durante o curso 2023-2024:

  • Ámbito Lingüístico: Isabel Mouriño Botana
  • Ámbito Científico: José Golpe Estévez

CONTACTA COAS UNIVERSIDADES GALEGAS:

Santiago             A Coruña              Vigo

Comisión Interuniversitaria de Galicia CIUGA

Consultas sobre a FP

ENSINANZAS de RÉXIME ESPECIAL e ADULTOS