Calendario escolar

Calendario escolar

Calendario escolar para o curso 2018-2019

      O calendario escolar está regulado pola Orde do 28 de maio de 2018. Para máis información premer aquí.

     

      Periodos vacacionais:

      Nadal: do 24 de decembro de 2018 ao 7 de xaneiro de 2019 (ámbolos dous incluisve).

      Entroido: 4,5 e 6 de marzo de 2019

      Semana Santa: do 15 ao 22 de abril de 2019

      Días non lectivos:

      12 de outubro. Día da Hispanidade.

        1 de novembro. Día de Santos.

        6 de decembro. Día da Constitución.

        7 de decembro. Día do Ensino.

      18 de marzo (proposto polo centro, soliciatado a inspección)

      19 de marzo. San José

        1 de maio. Día do Traballo.

        6 de maio. Festivo local.

      17 de maio. Día das Letras Galegas.

      Remate do periodo lectivo: 21 de xuño

      Entrega dos Boletíns de Cualificacións: (devolver asinado polo pai/nai ou titor/a)

      1ª Avaliación: 21 de decembro.

      2ª Avaliación: 21 de marzo (2º Bacharelato e 2º curso de Ciclos)

                               12 de abril (ESO, 1º Bacharelato, 1º Ciclos e FPB)

      3ª Avaliación: 11 de xuño (1º cursos de Ciclos) 

      Avaliación de xuño: 25 de xuño

      2º Bacharelato: entre o 15 e o 20 de Maio

      Outras observacións:

    - As materias pendentes do curso anterior terán notas a finais de xaneiro e de abril, a cualificación final ao rematar maio.

    - A maioría dos exames de materias pendentes faranse a volta das vacacións de Nadal e de Semana Santa.

    - Para facer un control de asistencia máis inmediato prégase que se comuniquen as ausencias por nota escrita ou teléfono.

    

 

 

  

      

      

     

Distribuir contido