Calendario escolar

Calendario escolar

Calendario escolar para o curso 2019-2020

      O calendario escolar está regulado pola Orde do 20 de xuño de 2019. Para máis información premer aquí.

 

      Periodos vacacionais:

      Nadal: do 23 de decembro de 2019 ao 7 de xaneiro de 2020 (ámbolos dous incluisve).

      Entroido: 24, 25 e 26 de febreiro de 2020

      Semana Santa: do 6 ao 13 de abril de 2020 (ámbolos dous inclusive)

      Días non lectivos:

      12 de outubro. Día da Hispanidade.

        1 de novembro. Día de Santos.

        6 de decembro. Día da Constitución.

        31 de outubro. Día do Ensino.

      20 de marzo (proposto polo centro, soliciatado a inspección)

      19 de marzo. San José

        1 de maio. Día do Traballo.

        6 de maio. Festivo local.

        Remate do periodo lectivo: 19 de xuño

      Entrega dos Boletíns de Cualificacións: (devolver asinado polo pai/nai ou titor/a)

      1ª Avaliación: 20 de decembro.

      2ª Avaliación: 16 de marzo (2º Bacharelato e 2º curso de Ciclos)

                             3 de abril (ESO, 1º Bacharelato, 1º Ciclos e FPB)

      3ª Avaliación: 8 de xuño (1º cursos de Ciclos) 

      Avaliación de xuño: 23 de xuño

      2º Bacharelato: entre o 15 e o 20 de Maio

      Outras observacións:

    - As materias pendentes do curso anterior terán notas a finais de xaneiro e de abril, a cualificación final ao rematar maio.

    - A maioría dos exames de materias pendentes faranse a volta das vacacións de Nadal e de Semana Santa.

    - Para facer un control de asistencia máis inmediato prégase que se comuniquen as ausencias por nota escrita ou teléfono.

    

 

 

  

      

      

     

Distribuir contido