Programacións ESO e BACHARELATO

PROGRAMACIÓNS ESO E BACHARELATO

ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓNS CURSO 2019-20 POR MOR DO ESTADO DE ALARMA (COVID19)

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA      
DEPARTAMENTO DE DEBUXO    
 DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA      DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA    
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA     DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA  DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS DEPARTAMENTO DE HISTORIA  DEPARTAMENTO DE INGLÉS  DEPARTAMENTO DE LATÍN
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS         DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA  DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN  DEPARTAMENTO DE MÚSICA

 

 PROGRAMACIÓNS CURSO 2019-20

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA

 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

 

 

1º ESO VALORES ÉTICOS  2º ESO VALORES ÉTICOS
3º ESO VALORES ÉTICOS  4º ESO VALORES ÉTICOS
1º BACHARELATO ANTROPOLOXÍA  4º ESO FILOSOFÍA
2º BACHARELATO ÉTICA E FISOLOFÍA DO DEREITO  1º BACHARELATO FILOSOFÍA
 2º BACHARELATO PSICOLOXÍA  2º BACHARELATO HISTORIA DA FILOSOFÍA

   

 

 

 

 

 

       

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA DEPARTAMENTO DE HISTORIA
     

 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS DEPARTAMENTO DE LATÍN
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                                                    CULTURA CLÁSICA 3º e  4º ESO
DEPARTAMENTO DE DEBUXO                                                    LATÍN 4º ESO
DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN                                                    GREGO 1º BACHARELATO
PROGRAMACIÓN DE XADREZ                                                    GREGO 2º BACHARELATO
                                                     LATÍN 1º BACHARELATO
                                                     LATÍN 2º BACHARELATO

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

 

 

                                              PROGRAMACIÓN 1º e 2º ESO                        CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHARELATO
                                              TECNOLOXÍA 3º ESO                        ROBÓTICA 1º BACHARELATO
                                              TECNOLOXÍA 4º ESO                        TECNOLOXÍA INDUSTRIAL 1º BACHARELATO 
                                              TIC 4ºESO                        ELETROTECNIA 2º BACHARELATO
                                              TIC 1º BACHARELATO                        TECNOLOXÍA INDUSTRIAL 2º BACHARELATO
                                              TIC 2º BACHARELATO  

 

 

Distribuir contido