Skip to Content

Covid19

Co obxecto de crear contornas escolares saudables e seguras establécense medidas preventivas, colectivas e individuais, que deben adoptarse dende o inicio do desenvolvemento do curso escolar 2021-2022, tanto polo persoal docente e non docente como polo alumnado e as súas familias, co obxectivo de protexer e previr no máximo posible o risco de contaxio por COVID-19.

  • DOCUMENTOS:

Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 para o curso 2021-2022 (aprobado o 1/10/21 e publicado o 4/10/21)      

Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 (COVID-19) no ámbito educativo non universitario de Galicia (última versión: 16/9/21)

Plan de adaptación ao contexto da COVID-19 para o curso 2021-2022 no noso centro (revisado no claustro do 14/09/21)

Normas COVID alumnado

Normas COVID profesorado

Distribución do alumnado nos recreos

Plano de distribución exterior do alumnado nos recreos

Consideracións xerais actividades complementarias e extraescolares nos centros de ensino

Consideracións xerais actividades complementarias e extraescolares organizadas por ANPA, concello, etc. nos centros de ensino

Nos próximos días será actualizado o seguinte documento, para ser aplicado no curso 2021-2022:

Plan de continxencia á situación COVID-19 actualizado 9-11-2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • VÍDEOS:

Que é o coronavirus?

Erros máis frecuentes no uso das máscaras           

  • INFORMACIÓN DE INTERESE:

Lavado correcto de mans

A importancia da máscara

Guía do protocolo covid para o inicio de curso 2020-21

Modelo declaración responsable familias

Principais medidas e preguntas frecuentes FAQs

  • ACTUALIDADE: 

NOTICIA INTERESANTE: "Un salón, un bar y una clase: así contagia el coronavirus en el aire"

Por qué usar mascarillas quirúrgicas en los centros de salud

AdxuntoTamaño
Lavado_correcto_mans[1].pdf701.67 KB
A IMPORTANCIA DA MÁSCARA.pdf78.42 KB
entrada - salida.pdf31.75 KB
plan de continxencia actualizado_0.pdf1.57 MB
Plan de adaptación Set 21.pdf1.74 MB
Normas COVID profesorado Set 21.pdf152.11 KB
Normas COVID alumnado Set 21.pdf210.06 KB
DistribuciónAlumnado_ExteriorRecreos_Set21.jpg54.21 KB
DISTRIBUCIÓN RECREOS.pdf75.58 KB
2021_10_01_protocolo_consello_escolar_v2_21_22.pdf2.16 MB
ProtocoloActividadesComplemetariasExtraescolares_Out21.pdf1.83 MB
ProtocoloActividadesConcellosANPAS_Out21.pdf1.84 MB
ESCOLAS_Protocolo_COVID19.pdf819.89 KB


page | by Dr. Radut