Normativa, rexistro e comunicación das faltas de asistencia a clase polo alumnado

Normativa, rexistro e comunicación das faltas de asistencia a clase polo alumnado (fai clic aquí para descargar o documento).