ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR

Instruccións  presentación de candidaturas ao Consello Escolar

HORARIO DE ATENCIÓN ÁS FAMILIAS CURSO 22-23

Pregamos que previamente se poñan en contacto ca persoa titora para concertar a reunión.

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2022

 

Achégase un documento con información sobre as eleccións ao Consello Escolar.

O 28 de outubro realizarase no instituto o sorteo público para designar os membros da Xunta Electoral, órgano encargado da organización e supervisión deste proceso electoral.

 

Ampliación da axuda para adquirir material escolar (DOG de 14 de outubro de 2022)

Publicouse hoxe no DOGA a concesión directa da ampliación da axuda para adquirir material escolar, ampliación por valor de 25 euros.

Para a entrega dos vales, o centro seguirá o mesmo procedemento que para a entrega dos vales anteriores. Serán as titoras e os titores os que farán esta entrega ao alumnado nos próximos días.

Estes valen deben empregarse nas librarías/establecementos, preferentemente antes do 1 de decembro de 2022.

A Dirección

CRITERIOS DE PROMOCIÓN, TITULACIÓN E MATRÍCULA DE HONRA

Tendo como marco a ORDE do 25 de xaneiro de 2022,no IES AS BIZOCAS mantéñense os criterios de promoción, titulación e matrícula de honra alí reflectidos, con algunha modificación. Estas pódense consultar no documento adxunto.

EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTORA

María Nieves Peña Pazos

XEFE DE ESTUDOS

Isidoro Serantes Pombo

SECRETARIA

María del Pilar López Graña

Plan Dixital

No ficheiro adxunto pódese consultar o Plan Dixital do centro.

LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS/EXCLUIDAS DO PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO. CURSO 2022-2023

Hoxe 13 de xullo, publícanse as listaxes DEFINITIVAS de solicitudes admitidas e excluídas do préstamo de libros de texto do Fondo solidario-axudas material 2022-2023, convocado pola Consellería de Educación, para estudar no IES As Bizocas durante o curso 2022/2023. Na listaxe definitiva indícanse os libros que se prestarán a cada alumno/a. Poden consultala no taboleiro do noso centro ou por vía electrónica a través da aplicación fondolibros, empregando a Chave365 ou o certificado dixital.

Os libros ENTREGARÁNSELLE ao alumnado durante os primeiros días de clase, xunto cos vales para mercar material escolar. Estes vales entregransea aquel alumnado que cumpla os requisitos para elo.

Saúdos,

A Dirección

Distribuir contido