Educación física

Membros do departamento E.F.

Mª del Pilar López Graña (Xefa do departamento)

http://efbizocas.blogspot.com/

Educación Física. Comunicación co alumnado

Bos días:

Durante o período de suspensión das clases, o medio de comunicación da materia de Educación Física co seu alumnado será o blog da materia https://efbizocas.blogspot.com/ , onde se colgará información e actividades para realiazar durante este tempo.

Distribuir contido