Impresos

Se adxuntan neste sitio os impresos de utilidade para os pais, xustificantes de faltas, permisos de ausencias, etc.

Xustificante faltas alumnado

Lembren que o alumnado debe entregar ao titor ou titora o xustificante de faltas de asistencia cuberto e asinado en canto se incorpore ás clases.

Modelo reclamación transporte escolar

 No adxunto poderán atopar a folla de reclamacións ao servizo de transporte escolar. Unha vez cuberto e asinado deberase entregar na Secretaría do Centro.

Distribuir contido