Documentos

Listaxe PROVISIONAL Fondo Libros-Axudas material 2021/2022

Hoxe, 9 de xullo, publícase a listaxe provisional de solicitudes admitidas do préstamo de libros de texto do Fondo solidario-Axudas material 2021/2022 convocado pola Consellería de Educación (Prazo de reclamacións: nos dous días hábiles seguintes).

Todas as solicitudes presentadas resultaron admitidas. Lembramos que os libros asígnanse por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar.

CIRCULAR FAMILIAS

Adxúntase circular para as familias con información importante máis un cartaz infomativo achegado polo Centro de Formación e Recursos (CFR) de Pontevedra, onde ofrece ás familias a posibilidade de formación no seu acompañamento ao alumnado e no coñecemento das ferramentas tecnolóxicas que enriquecen a experiencia de aprendizaxe dende os fogares.

Calendario Escolar 2020/2021

No arquivo adxunto poden atopar o calendario escolar para o curso 2020/2021

XUSTIFICANTE FALTAS ALUMNADO

Adxúntase modelo de xustificación de faltas do alumnado en formato editable e formato PDF.

As faltas do alumnado deben xustificarse sempre, cubrindo o modelo adxunto e entregándollo ó titor ou titora do alumno ou alumna. Tamén se poderá recoller no centro. Sempre que sexa posible irá acompañado de xustificante médico ou similar.

Listaxe PROVISIONAL Fondo Libros-Axudas material 2020/2021

Hoxe, 10 de xullo, publícase a listaxe provisional de solicitudes

ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS PARA O CURSO 19/20

Recopilación de tódalas Adaptacións das Programación Didácticas para a terceira avaliación do curso 2019/2020 debido á crise do COVID-19

Normas de Organización e Funcionamento

A última versión aprobada polo Consello escolar o 13 de novembro de 2020 inclúe un novo apartado adicado ó ENSINO A DISTANCIA EN CASO DE PECHE DE AULA OU CONFINAMENTO

Calendario de exames e matrícula de setembro

Achégase o calendario das probas extraordinarias de setembro, xunto cos días de matrícula.

Procedemento de reclamacións ás cualificacións finais

Achégase o procedemento de reclamación das cualificacións finais para coñecemento de toda a comunidade educativa.

Distribuir contido