Profesorado

EQUIPO DIRECTIVO

COMPOSICIÓN DO CLAUSTRO

Neste curso 2021/2022 o claustro está formado polo seguinte profesorado:

DEPARTAMENTO PROFESOR/A
Lingua Castelá e Literatura

Magdaleno González, Clara (Xefa do departamento)

Nespral Valle, Adrián (Programa PROA+)

Peña Pazos, Nieves

Xeografía e Historia

Costas Comesaña, Pedro

Vaz Hervella, Iria (Xefa do departamento)

Matemáticas

Acuña Pérez, Lucía

Fernández Barros, Ana María (Xefa do departamento)

Torres Escalante, Silvia

Física e Química

Gondar Bouzada, Dora María (Xefa do departamento)

Serantes Pombo, Isidoro

Bioloxía e xeoloxía

González García, Raquel (Xefa do departamento)

Penabad Penabad, Efigenia

Debuxo Outón Argibay, Menchu (Xefa do departamento)
Francés Domínguez Muíños, Rosalina (Xefa do departamento)
Inglés

Barreiro Dapena, María

Besteiro Boudón, Pepa

Fernández Padín, Marta (Xefa do departamento)

Música Sola Ananín, Belén (Xefa do departamento)
Educación Física López graña, Pilar (Xefa do departamento)
Tecnoloxía López Garrido, César (Xefe do departamento)
Lingua e Literatura Galega

Fente Parada, Antom (Xefe do departamento)

García Villamisar, Pepe

Relixión

Fernández Agrasar, María

Varela Viñas, Lourdes

Orientación

Molina Ferragut, Matilde (Xefa do departamento)

Otero Triñanes, Manuel Joaquín (Pedagoxía Terapéutica - Programa ARCO)

Velay Vibel, Lena (Pedagoxía Terapéutica)

Distribuir contido