LIBROS DE TEXTO 18/19 CORRECCIÓN DE ERROS 10/07/2018

Nos arquivos adxuntos tedes os libros de texto para o vindeiro curso académico 2018/19

NOVO NÚMERO DE TELÉFONO DO NOSO INSTITUTO

Debido á restructuración técnica da Xunta o novo número de teléfono do nos IES é:

988788211

CALENDARIO PARA A CELEBRACIÓN DE ELECCIÓNS A RENOVACIÓN DE MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR

No arquivo adxunto tedes toda a información relativa ao proceso electoral

Aviso

Detectouse un posible uso fraudulento do nome do IES 12 DE OUTUBRO: algunha persoa está a pedir cartos entre os comerciantes do noso barrio para patrocinar un inexistente maratón de fútbol sala. ATENCIÓN: dende o IES 12 DE OUTUBRO non se está a organizar ningún evento deportivo. 

Eleccións a Consello Escolar. Sorteo público para a designación dos membros da Xunta Electoral

SORTEO PÚBLICO PARA A DESIGNACIÓN DOS MEMBROS DA XUNTA ELECTORAL

INFORMACIÓN SOBRE ELECCIÓNS Ó CONSELLO ESCOLAR (ANO 2018)

Dacordo coa Resolución do 25 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a realización de eleccións dos membros dos consellos escolares dos centros docentes sostidos con fondos públicos, ten que procederse a renovar os membros do Consello Escolar do centro.

No punto 6 doArt. 126 da Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio,Composición do CE en centros de máis de 8 unidades (IES 12 de Outubro --- 27 unidades)

- Directora do centro ( será a presidenta)

- O secretario ( actuará como secretario, con voz pero sen voto.)

- A xefe de estudos.

- 1 representante do PAS Nesta votación elíxense 0

- 1 representante do concello Nomeado polo concello

- 7 profesores Nesta votación elíxense 3

- 3 pais/nais Nesta votación elíxense 2

- 4 alumnos Nesta votación elíxense 0

Art. 41 Decreto 324/1996 “Nos centros que impartan formación profesional específica ou artes plásticas e deseño poderase incorporar ó Consello Escolar, con voz pero sen voto, un representante proposto polas organizacións empresariais ou institucións laborais presentes no ámbito de acción do centro”.

Sorteo público: o próximo venres día 26 de outubro no salón de actos as 11:30 para a designación de membros da Xunta Electoral (titulares e suplentes). A xunta Electoral estará constituída por:

A directora

1 profesor

1 pai/nai de alumnos

1 representante do P.A.S.

1 alumno

Segundo o resultado anterior, envío de citacións para a constitución da mesa electoral.

Por parte da dirección esperamos unha ampla participación, tanto en candidaturas como á hora das votacións. Estamos a súa disposición para resolver calquera dúbida que poidan ter sobre este proceso.

Publicación das bases para a realización de mobilidades para alumnos e persoal de ciclos formativos de GRADO SUPERIOR

Nos ficheiros adxuntos encontraredes toda a información necesaria para solicitar as mobilidades para o curso 18-19

Caseta meteorolóxica. Datos 2018

O ALUMNADO DE CULTURA CIENTÍFICA PRESENTA os datos da caseta meteorolóxica e o estudo das nubes na campaña de primavera 2018 dentro do proxecto Ríos. Podedes consultar os datos nos documentos que se adxuntan.

Visita Sotavento

O día 28 de maio, a familia de electricidade (alumnos e profesores) desprazámonos ata o concello de Xermade para visitar o parque eólico experimental do SOTAVENTO, onde nos explicaron as vantaxes das enerxías renovables e da construción bioclimática. Ó remate achegámonos a Lugo onde pasamos unhas horas disfrutando desa cidade bimilenaria.

Distribuir contido