Orientación

Plan de convivencia

O Plan de Convivencia debe propiciar cambios positivos nos modelos de organización escolar, nos currículos, no profesorado, na formación permanente deste, no alumnado, nas relacións coas familias; é dicir, no contexto xeral dos centros escolares, concíbese como un instrumento destinado a facer dos centros educativos un espazo para a aprendizaxe da resolución pacífica dos conflitos e da convivencia democrática.

Distribuir contido