Avaliacións, horarios, Exames de pendentes, Exames de bacharelato, 1º Bac, 2º Bac, Atención pais/nais, Grupos, Titorías, exames perda avaliación Ciclos, Regulamento de Réximen Interno

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO

No arquivo adxunto tedes dispoñible o Novo Regulamento de Réximen Interno do noso IES, onde se regulan aspectos como as normas de convivencia, dereitos e deberes do alumnado e o réximen disciplinario, entre outros.

Datas das avaliacións

Datas previstas para as Avaliacións. Curso 2018-19.

 

 

ESO

1º Bach

2º Bach

1º Ciclos

2º Ciclos

Inicial

1º-2º

martes 2 outubro

3º-4º

luns 1 outubro

---

 

---

Mércores 17

 outubro

---

Luns 17  decembro

Martes 18 decembro

Martes 18

decembro

Mércores 19

decembro

Luns 25

marzo

Martes 26 

marzo

Martes 26

 marzo

Luns 11

           marzo

Mércores 20

marzo

 

 

= final

 

= final

En función da ABAU/

Extraordinaria: 21 de xuño

 

Mércores 5 xuño

---

Final

21 xuño

               

 

Distribuir contido