Erasmus

Erasmus+. Programas de movilidad

INFORMACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES Y PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR DENTRO DEL PROGRAMA ERASMUS + . CONVOCATORIA 2014 .

Programa Leonardo

A través do "Programa Leonardo", unha alumna do noso IES fará a FCT nunha empresa de Polonia. 

Nos arquivos adxuntos tedes toda a información sobre este programa.

Programa Leonardo

Proceso de recoñecemento de movilidades

 

Alumnos  que realicen Movilidade para realización FCT en empresas do extranxeiro

Unha vez finalizado o período de prácticas os titores (IES e Empresa) consensuarán a nota final en función das actividades realizadas según o programa formativo e das capacidades adquiridas. A nota será APTO ou NON APTO e reflexaranse na casilla “Valoración global”.

A nota  reflexarase na última páxina numerada do “Plan Individualizado de FCT” onde ademáis, recóllense:

·        

Capacidades terminais 

Recoñecemento oficial de ECTS da realización do módulo de FCT no extranxeiro

 

O módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT), para calquiera das familias profesionais que impartan Ciclos LOE, está recoñecido con 384 horas de formación  unha equivalencia de 22 créditos ECTS. Dito recoñecemento está recollido no Currículo de cada Ciclo e publicado no  diario oficial de Galicia.

 Finalizada a FCT e despóis da avaliación por parte dos titores, o módulo será calificado como APTO (caso de avaliación positiva).

Esa calificación  supón o recoñecemento automático das horas de formación e  de créditos equivalentes ECTS anteriormente descritos.

O documento que o certifica será de Título de Técnico Superior e/ou Certificado de superación del módulo FCT

Oferta educativa Ciclos Formativos Grado Superior

Familia Profesional de Imaxe Persoal:

  • CS Estética integral e benestar

Familia Profesional de Electricidade e Electrónica:

  • CS Sistemas electrotécnicos e automatizados

Familia Profesional de Fabricación Mecánica:

  • CS Programación da producción na fabricación mecánica

Información xeral

César Silva Feijóo
Coordinador programas europeos
IES 12 de Octubre
Ourense. España
12octubreeuropa@gmail.com

Carta Erasmus ECHE 2014-2020

Pincha en los archivos adjuntos para ver la Carta ECHE 2014-2020 y la Declaración de Política Erasmus  del IES 12 de Outubro

Distribuir contido