Equipo directivo

Compoñentes do Equipo Directivo

Directora: Dª. Beatriz Rodríguez Rego.

Vicedirectora:  D. Luca Rosato Carballido

 Xefa de estudos: D. Mª José Saco Rivera.

Secretario: Dª. Ana Cristina Carid Peña

Distribuir contido