Claustro

Compoñentes do Claustro de Profesores

PROFESORADO 18-19

APELIDOS E NOME

Departamento

GARCIA PEREIRA, Francisca

Ciencias Naturales

GONZÁLEZ CONDE, Rosa María

Ciencias Naturales

PÉREZ SALGADO, Mª Teresa

Ciencias Naturales

FORTES PINTOS, Nuria Regina

Ciencias Sociales

PÉREZ SEARA, Carlos

Ciencias Sociales

TÉMEZ FERNÁNDEZ, Jesús

Ciencias Sociales

DÍAZ PORTAS, Ana Belén

Clásicas

SACO RIVERA Mª José

Clásicas

LÓPEZ GESTO, David

Debuxo

FÍRVIDA PLAZA,  Xosé Manuel

Economía

PÉREZ PAREDES, Nivardo

Educación física

LADO EIRIZ, Mª Pilar

Filosofía

LOPEZ PEREIRA, Mª Jesús

Física Química

FREIRIA RODRÍGUEZ, Ana María

Francés

GONZÁLEZ CUÑARRO, Begoña

Galego

MÉNDEZ  ÁLVAREZ, MªJesús

Galego

ÁLVAREZ VÁZQUEZ, Isabel

Galego

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Raquel

Inglés

MOSQUERA PAANS, Mariolanda

Inglés

VÁZQUEZ MAZAIRA, María Belén

Inglés

OJEA FERNÁNDEZ, Mª Elena

Lingua castelá

ROSATO CARBALLIDO, Luca

Lingua castelá

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Mª Luisa

Lingua castelá

GONZÁLEZ CUIÑAS, Mª Magdalena

Matemáticas

GONZÁLEZ COLLAZO, Esther

Matemáticas

OTERO ESPINAR, Ana María

Matemáticas

RODRÍGUEZ CASTELLANOS, José Ramón

Música

MARTINEZ CARBALLIDO, Mª Begoña

Relixión

NOGUEROL IGLESIAS, José María

Tecnoloxía

PÉREZ FORMOSO, Julio

Tecnoloxía

PEREIRA GIL, María del Mar

Orientación

SABUCEDO MONTES, María Ángeles

Orientación

SEPÚLVEDA GRADÍN, Juan Vicente

Orientación

DÍAZ RODRÍGUEZ, Rafael

Electricidade

FERNÁNDEZ BELLO, Benjamín

Electricidade

FERNÁNDEZ LÓPEZ. Juan

Electricidade

GONZÁLEZ NIETO, Ana

Electricidade

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Jose Manuel

Electricidade

SELAS IGLESIAS Ramón

Electricidade

SILVA FEIJÓO, Cesar

Electricidade

FORTES PINTOS, Nuria Regina

FOL

MACEIRAS FORMOSEL, Mª Isabel

FOL

OSORIO BLANCO, Susana

FOL

ALVELA SILVA, Mª del Mar

Imaxe Persoal

CALVO SALGUEIRO, Mª Teresa

Imaxe Persoal

CARID PEÑA, Ana Cristina

Imaxe Persoal

CASARES GUZMÁN, María Obdulia

Imaxe Persoal

DEL RÍO BALADO, María Lourdes

Imaxe Persoal

ESCUDERO ESTÉVEZ Ana Maria

Imaxe Persoal

FERRAL GIL, Ángela

Imaxe Persoal

GARCÍA LEMA, Iria

Imaxe Persoal

PÉREZ ÁLVAREZ, Mª Luisa

Imaxe Persoal

RAMILO MACHADO, Luis Manuel

Imaxe Persoal

REY VILA, Ana Vera

Imaxe Persoal

ALVAREZ LEÓN, Manuel

Mecanizado

DIZ  AFONSO, Juan Carlos

Mecanizado

FERNÁNDEZ JARDÓN, Benito

Mecanizado

FROUFE ABADIN, Juan

Mecanizado

LEMOS FERNÁNDEZ , Daniel

Mecanizado

PASCUAL FIDALGO Guillermo

Mecanizado

RAMOS MARTÍNEZ, Victoria

Mecanizado

RODRÍGUEZ REGO, Beatriz

Mecanizado

 

Distribuir contido