Com. Pedagóxica

Membros compoñentes da Comisión Pedagóxica

Membros da Comisión Pedagóxica


APELLIDOS E NOME DEPARTAMENTO
ROSATO CARBALLIDO, Luca Actividades Extraescolares
RAMILO MACHADO, Luís Manuel Imaxe Persoal
FREIRÍA RODRÍGUEZ, Ana María Francés
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jose Manuel Coordinador  FCT
FÍRVIDA PLAZA, Xosé Manuel Economía
PÉREZ SALGADO, Teresa Ciencias Naturais
GONZÁLEZ CUÑARRO, Mª Begoña Normalización Lingüística
LÓPEZ GESTO, David Plástica
LOPEZ PEREIRA, Maria Jesus Física y Química 
PEREZ SEARA, Carlos Ciencias Sociais
MACEIRAS FORMOSEL Isabel F.O.L.
MARTÍNEZ CARBALLIDO, María Begoña Relixión
MENDEZ ALVAREZ, Mª Jesús Lingua Galega
OTERO ESPINAR, Ana Mª Matemáticas
PASCUAL FIDALGO, Guillermo Fabricación Mecánica
PEREZ FORMOSO, Julio Tecnoloxía
PEREZ PAREDES, Nivardo E. Física
RODRIGUEZ CASTELL, José Ramón Música
RODRIGUEZ REGO, Beatriz Directora
SABUCEDO MONTES, Ángeles Pedagoxía Terapéutica
SACO RIVERA, Maria Jose Xefe de estudos
SEPÚLVEDA GRADIN Juan Vicente Orientación 
SILVA FEIJÓO, Cesar Electricidade
VÁZQUEZ MAZAIRA, Belén Inglés
LADO EIRIZ, Pilar Filosofía
DÍAZ PORTAS, Ana Belén Lingua Clásica
OJEA FERNANDEZ, MARIA ELENA Lingua Castelá
 
Distribuir contido