Consello escolar

CALENDARIO PARA A CELEBRACIÓN DE ELECCIÓNS A RENOVACIÓN DE MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR

No arquivo adxunto tedes toda a información relativa ao proceso electoral

Eleccións a Consello Escolar. Sorteo público para a designación dos membros da Xunta Electoral

SORTEO PÚBLICO PARA A DESIGNACIÓN DOS MEMBROS DA XUNTA ELECTORAL

INFORMACIÓN SOBRE ELECCIÓNS Ó CONSELLO ESCOLAR (ANO 2018)

Dacordo coa Resolución do 25 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a realización de eleccións dos membros dos consellos escolares dos centros docentes sostidos con fondos públicos, ten que procederse a renovar os membros do Consello Escolar do centro.

No punto 6 doArt. 126 da Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio,Composición do CE en centros de máis de 8 unidades (IES 12 de Outubro --- 27 unidades)

- Directora do centro ( será a presidenta)

- O secretario ( actuará como secretario, con voz pero sen voto.)

- A xefe de estudos.

- 1 representante do PAS Nesta votación elíxense 0

- 1 representante do concello Nomeado polo concello

- 7 profesores Nesta votación elíxense 3

- 3 pais/nais Nesta votación elíxense 2

- 4 alumnos Nesta votación elíxense 0

Art. 41 Decreto 324/1996 “Nos centros que impartan formación profesional específica ou artes plásticas e deseño poderase incorporar ó Consello Escolar, con voz pero sen voto, un representante proposto polas organizacións empresariais ou institucións laborais presentes no ámbito de acción do centro”.

Sorteo público: o próximo venres día 26 de outubro no salón de actos as 11:30 para a designación de membros da Xunta Electoral (titulares e suplentes). A xunta Electoral estará constituída por:

A directora

1 profesor

1 pai/nai de alumnos

1 representante do P.A.S.

1 alumno

Segundo o resultado anterior, envío de citacións para a constitución da mesa electoral.

Por parte da dirección esperamos unha ampla participación, tanto en candidaturas como á hora das votacións. Estamos a súa disposición para resolver calquera dúbida que poidan ter sobre este proceso.

Membros do Consello Escolar

EQUIPO DIRECTIVO   
   
Cesar Silva Feijoo Director
Xosé Manoel Fírvida Plaza Xefe de estudos
Ana Cristina Carid Peña Secretaria
   
REPRESENTANTES PROFESORADO  
   
Francisca García Pereira Representante profesorado
Teresa Pérez Salgado Representante profesorado
Victoria Ramos Martinez Representante profesorado
J. Ramon Rodriguez Castellanos Representante profesorado
Pascual Fidalgo, Guillermo Representante profesorado
Benjamin Fernandez Bello Representante profesorado
María Jesús López Pereira Representante profesorado
   
REPRESENTANTES NAIS/PAIS  
   
Pablo Guntiñas Fernández Representante nais/pais
Varela Estévez, Ramón Representante ANPA
Eva María Heras Prado Representante nais/pais
   
REPRESENTANTES ALUMNADO  
   
Martín San Miguel Godoy Representante alumnado
Paula Baliño Rodriguez Representante alumnado
Inés Reverter Gonzalez Representante alumnado
Lucía Pérez Quiroga Representante alumnado
   
REPRESENTANTE  P.A.S  
   
Maria José Novelle Varela Representante P.A.S.
   
REPRESENTANTE CONCELLO  
   
Delfina Lage Fernández Representante Concello
Distribuir contido