Consello escolar

CALENDARIO PARA A CELEBRACIÓN DE ELECCIÓNS A RENOVACIÓN DE MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR

No arquivo adxunto tedes toda a información relativa ao proceso electoral

Eleccións a Consello Escolar. Sorteo público para a designación dos membros da Xunta Electoral

SORTEO PÚBLICO PARA A DESIGNACIÓN DOS MEMBROS DA XUNTA ELECTORAL

INFORMACIÓN SOBRE ELECCIÓNS Ó CONSELLO ESCOLAR (ANO 2018)

Dacordo coa Resolución do 25 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a realización de eleccións dos membros dos consellos escolares dos centros docentes sostidos con fondos públicos, ten que procederse a renovar os membros do Consello Escolar do centro.

No punto 6 doArt. 126 da Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio,Composición do CE en centros de máis de 8 unidades (IES 12 de Outubro --- 27 unidades)

- Directora do centro ( será a presidenta)

- O secretario ( actuará como secretario, con voz pero sen voto.)

- A xefe de estudos.

- 1 representante do PAS Nesta votación elíxense 0

- 1 representante do concello Nomeado polo concello

- 7 profesores Nesta votación elíxense 3

- 3 pais/nais Nesta votación elíxense 2

- 4 alumnos Nesta votación elíxense 0

Art. 41 Decreto 324/1996 “Nos centros que impartan formación profesional específica ou artes plásticas e deseño poderase incorporar ó Consello Escolar, con voz pero sen voto, un representante proposto polas organizacións empresariais ou institucións laborais presentes no ámbito de acción do centro”.

Sorteo público: o próximo venres día 26 de outubro no salón de actos as 11:30 para a designación de membros da Xunta Electoral (titulares e suplentes). A xunta Electoral estará constituída por:

A directora

1 profesor

1 pai/nai de alumnos

1 representante do P.A.S.

1 alumno

Segundo o resultado anterior, envío de citacións para a constitución da mesa electoral.

Por parte da dirección esperamos unha ampla participación, tanto en candidaturas como á hora das votacións. Estamos a súa disposición para resolver calquera dúbida que poidan ter sobre este proceso.

Distribuir contido