Portugués

Portugués

O alumnado de Portugés conmemorou o día 25 de abril ("Día do Cravo") con realizacións de carteis informativos sobre a historia e os personaxes relevantes deste día que marcou o cambio na historia de Portugal

Concesión Carta Erasmus

Concedida la Carta Erasmus ECHE 2014-2020: En los próximos cursos los alumnos matriculados en los Ciclos Superiores podrán optar a realizar el módulo FCT en países Europeos con la financiación de una beca Erasmus+.
Pincha en los archivos adjuntos para ver la Carta ECHE 2014-2020 y la Declaración de Política Erasmus  del IES 12 de Outubro
Más información en los enlaces de esta Web "Europa" donde puntualmente se dará información sobre las distintas convocatorias.

Meteoroloxía e PROXECTO RÍOS

Meteoroloxía e PROXECTO RÍOS

NOVIDADE

Na campaña de primavera deste ano tomaremos por primeira vez datos sobre temperaturas, precipitación, humidade, presión e mismo comezaremos a estudar as nubes para INVESTIGAR se a meteoroloxía inflúe nos resultados que obtemos nos muestreos.

Plan de convivencia

O Plan de Convivencia debe propiciar cambios positivos nos modelos de organización escolar, nos currículos, no profesorado, na formación permanente deste, no alumnado, nas relacións coas familias; é dicir, no contexto xeral dos centros escolares, concíbese como un instrumento destinado a facer dos centros educativos un espazo para a aprendizaxe da resolución pacífica dos conflitos e da convivencia democrática.

Carta Erasmus ECHE 2014-2020

Pincha en los archivos adjuntos para ver la Carta ECHE 2014-2020 y la Declaración de Política Erasmus  del IES 12 de Outubro

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO

No arquivo adxunto tedes dispoñible o Novo Regulamento de Réximen Interno do noso IES, onde se regulan aspectos como as normas de convivencia, dereitos e deberes do alumnado e o réximen disciplinario, entre outros.

Distribuir contido