Plan de convivencia

O Plan de Convivencia debe propiciar cambios positivos nos modelos de organización escolar, nos currículos, no profesorado, na formación permanente deste, no alumnado, nas relacións coas familias; é dicir, no contexto xeral dos centros escolares, concíbese como un instrumento destinado a facer dos centros educativos un espazo para a aprendizaxe da resolución pacífica dos conflitos e da convivencia democrática.

Carta Erasmus ECHE 2014-2020

Pincha en los archivos adjuntos para ver la Carta ECHE 2014-2020 y la Declaración de Política Erasmus  del IES 12 de Outubro

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO

No arquivo adxunto tedes dispoñible o Novo Regulamento de Réximen Interno do noso IES, onde se regulan aspectos como as normas de convivencia, dereitos e deberes do alumnado e o réximen disciplinario, entre outros.

Distribuir contido