Profesorado do departamento de italiano

 

Aquí pode consultar os grupos a cargo de cada profesor/a e os seus horarios de titorías, así como información de contacto.

Nome
Grupos
Titorías
Correo-e

Luís Xuncal Pereira (XD)

IT-B21-1, IT-B21-2, IT-B22-1 lu 10:30-11:00, xo 17:00-17:30

lxuncal[@]eoisantiago.org

Inmaculada Carbón

IT-A2-1,IT-C2-1 ma 9:40-10:00, xo 10:40-11:00

icarbon[@]eoisantiago.org 

Mª Cristina González Piñeiro IT-A1A2-2, IT-C12-1

ma 17:00-17:30, xo 21:30-22:00

cgonzalez[@]eoisantiago.org 
Inmaculada Reino Suarez IT-A1A2-3, IT-B1-1 mé 17:00-17:30 ireino[@]eoisantiago.org 
Susana Collazo Fondo  IT-A1A2-1, IT-C11-1  me 11:00-11:30 scollazo[@]eoisantiago.org