Concurso de escritura: "Relatos encadeados"

Escribe un relato cun máximo de 150 palabras en galego.

Este mes de novembro comezará por: "Chegou a comprender o soñar..."

Entrega o(s) teu(s) relato(s) asinado(s) con pseudónimo nun sobre pechado (e nese outro sobre con dentro o teu nome e apelidos) na Biblioteca da EOI ou entrégallo ó/á teu/túa docente.

Prazo de presentación: ampliado ata o 11 de decembro

Podes consultar as bases nesta ligazón.

Organiza o equipo de biblioteca.