THAT'S ENGLISH! CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA MAIO/XUÑO 2024

 THAT'S ENGLISH! CALENDARIO DE EXAMES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA MAIO/XUÑO 2024

CE = Comprensión escrita; CO = Comprensión oral; EE = Expresión escrita; EO = Expresión oral

No curso académico 2023-2024, o alumnado que non supere as diferentes partes dun exame nunha convocatoria só terá que examinarse das destrezas non superadas nas recuperacións de ditos módulos.

 

Módulo  Grupo Parte da proba/hora Día Aula Titor/a

B1.1

todos

CE 12:00

CO 12:20 

EE 12:50

EO 13:50

21/05 

 12

Gonzalo Constenla

B1.2

(proba de certificación de nivel intermedio B1)

todos

CE 16:00

EE  17:20

CO 19:00

 06/06

 

Gonzalo Constenla

B1.2

(proba de certificación de nivel intermedio B1)

todos

EO

ANUNCIARASE 

 

Gonzalo Constenla

B2.1

todos

CE 10:00

CO 10:40

EE 11:10

EO 12:10

29/05 

 lab

Teresa Moralejo

B2.2

todos

CE 10:00

CO 10:40

EE 11:10

EO 12:10

05/06 

Teresa Moralejo

B2.3

todos

CE 10:00

CO 10:50

EE 11:20

EO 12:30

22/05 

 13

Matthew Wellings

B2.4

(proba de certificación de nivel intermedio B2)

todos

CE 16:00

EE: 17:20

CO 19:10

20/06 

 

Matthew Wellings

B2.4

(proba de certificación de nivel intermedio B2)

todos

EO

ANUNCIARASE

 

Matthew Wellings

C1.1

todos

CE 10:00

CO 10:50

EE 11:20

EO 12:30 

21/05 

10 

José Manuel Vilouta

C1.2

(proba de certificación de nivel avanzado C1)

todos

CE 16:00

EE: 17:20

CO 19:10

 21/06

 

José Manuel Vilouta

(proba de certificación de nivel avanzado C1)

todos

EO

ANUNCIARASE

 

José Manuel Vilouta