Profesorado do departamento de francés - Santiago (Vite)

Aquí pode consultar os grupos a cargo de cada profesor/a e os seus horarios de titorías, así como información de contacto.

Nome
Grupos
Titorías
Correo-e

Dolores Patiño Casas (XD)

FR-A1-2, FR-B22-1, FR-B22-2 lu 13:00-13:30, ma 20:30-21:00 dpatinho[@]eoisantiago.org
Anabel Sanmartín Soto FR-A1-4, FR-A1-5,  ma 17:00-17:30 asanmartin[@]eoisantiago.org
Laurence Guillas FR-A2-1, FR-A2-2, FR-A2-3, FR-C2-1 me 8:30-9:00, ve 13:00-13:30 lguillas[@]eoisantiago.org
Isabelle Kerdudo FR-A1-1, FR-A1-3, FR-C12-2

xo 19:00-19:30- ve 11:30-12:00

ikerdudo[@]eoisantiago.org
Susana Larrea Mas

FR-A1-INT-A, FR-A2-INT-B, FR-A2-4, FR-A1-6

mé 19:00-19:30, xo 19:00-19:30 slarrea[@]eoisantiago.org

Stéphane Moens 

FR-B21-1, FR-B21-2, FR-C11-1, FR-C11-2 ma 13:00-13:30, mé 17:00-17:30 smoens[@]eoisantiago.org

Raquel Paz López 

FR-B2-INT-A, FR-B2-INT-B Ve 18:50 - 19:30 rpaz[@]eoisantiago.org
Alain Savidan FR-B1-1, FR-B1-2, FR-B1-3, FR-C12-1 xo 11:00-11:30, xo 17:00-17:30 asavidan[@]eoisantiago.org
Margaux García auxiliar lingüístico