Calendario de exames That's English! maio - xuño 2019

CALENDARIO DE EXAMES XANEIRO - MAIO/XUÑO 2019

CE = Comprensión escrita; CO = Comprensión oral; EE = Expresión escrita; EO = Expresión oral

Nos módulos nos que hai dúas datas diferentes para cada proba, o alumnado pode presentarse na data que mellor lle conveña para facer o exame.

No curso académico 2018-2019, o alumnado que non supere as diferentes partes dun exame nunha convocatoria só terá que examinarse das destrezas non superadas nas recuperacións de ditos módulos.

 

Nivel
Grupo
Módulos
Proba
Hora
Data
Aula
Titor/a
A2.1 1 1

CE 19:30

CO 20:10

EE 20:30

19:00-21:30 7 maio 13 Carla S. Dechant Musch
A2.1 1

EO

19:30 14 maio 13  Carla S. Dechant Musch
A2.1  1 CE, CO, EE   19:30-21:30 21 maio 13  Carla S. Dechant Musch 
A2.1  EO 19:30  28 maio  13  Carla S. Dechant Musch 
A2.2  1

CE 12:00

CO 12:20

EE 12:40

 12:00-13:30 14 maio 10  Gonzalo Constenla Bergueiro
A2.2  1 3

EO

12:00 21 maio 10  Gonzalo Constenla Bergueiro
A2.2  2

CE 18:00

CO 18:20

EE 18:40

18:00-19:30

15 maio 12  Gonzalo Constenla Bergueiro
A2.2 2

EO

18:00

22 maio 12  Gonzalo Constenla Bergueiro
 A2.2 TODOS  4  CE, CO, EE 16:00   27 maio anunciarase   Gonzalo Constenla Bergueiro 
 A2.2  TODOS  EO  anunciarase anunciarase  anunciarase   Gonzalo Constenla Bergueiro
B1 1 5/6

CE 9:00

CO 9:40

EE 10:00

 9:00-11:00

15 maio S. Actos  Teresa Moralejo Gárate
B1  1 5/6

EO

9:00 

22 maio S. Actos  Teresa Moralejo Gárate
B1  2 5/6

CE 17:00

CO 17:40

EE 18:00

17:00-19:00

14 maio Teresa Moralejo Gárate
B1  2 5/6 

EO

17:00 21 maio Teresa Moralejo Gárate
B1  3 5/6

CE 19:30

CO 20:10

EE 20.30

19:30-21:30 13 maio Carla S. Dechant Musch
B1  3 5/6  EO 19:30 20 maio 2  / S. Actos Carla S. Dechant Musch
B1 TODOS 7/8 CE, CO, EE 16:00 17 xuño anunciarase  
B1 TODOS 7/8 EO anunciarase anunciarase anunciarase  
B2.1  1 9

CE 10:30

CO 11:05

EE 11:25

10:30-12:30 9 maio 12 Isabel de la Cruz
B2.1  1 9

EO

convocatoria

09:30 9 maio 12
Isabel de la Cruz
B2.1  2 9

CE 17:30

CO 18:05

EE 18:25

17:30-19:30 10 maio Lab  Isabel de la Cruz
B2.1   2 9

EO

convocatoria

19:30 10 maio Lab  Isabel de la Cruz
B2.1  10

CE, CO, EE

alumnado que recupera módulo 9

 10:30-12:30 16 maio 12  Isabel de la Cruz
B2.1   10 

EO

convocatoria

 10:30  23 maio 12  Isabel de la Cruz
B2.1    10 

 CE, CO, EE

alumnado que recupera módulo 9

17:30-19:30  24 maio Lab   Isabel de la Cruz
B2.1    10 

EO

convocatoria

17:30  31 maio Lab   Isabel de la Cruz
B2.2 1 11

CE 9:00

EE 9:40

CO 10:10

9:00-11:00 14 maio Xerardo Fdez. Álvarez
B2.2  1 11 

EO  (convocatoria)

9:00  21 maio Xerardo Fdez. Álvarez
B2.2  2 11

CE 18:30

CO 19:10

EE 19:40

18:30-20:30 13 maio S. Actos  Xerardo Fdez. Álvarez
B2.2  2 11

EO  (convocatoria)

18:30 20 maio 2  / S. Actos Xerardo Fdez. Álvarez
 B2.2 TODOS  12 CE, CO, EE   16:00 10 junio  anunciarase   Xerardo Fdez. Álvarez
 B2.2 TODOS  12  EO anunciarase  anunciarase   anunciarase  Xerardo Fdez. Álvarez