Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Calendario de exames That's English! xaneiro - febreiro 2019

CALENDARIO DE EXAMES XANEIRO - FEBREIRO 2019

CE = Comprensión escrita; CO = Comprensión oral; EE = Expresión escrita; EO = Expresión oral

Nos módulos nos que hai dúas datas diferentes para cada proba, o alumnado pode presentarse na data que mellor lle conveña para facer o exame.

No curso académico 2018-2019, o alumnado que non supere as diferentes partes dun exame nunha convocatoria só terá que examinarse das destrezas non superadas nas recuperacións de ditos módulos.

 

Nivel
Grupo
Módulos
Proba
Hora
Data
Aula
Titor/a
A2.1 1 1 CE, CO, EE 20:00-21:30 22 xaneiro  13 Carla S. Dechant Musch
A2.1 1 EO 20:00 29 xaneiro 13  Carla S. Dechant Musch
A2.2  1 CE, CO, EE  12:00-13:30 22 xaneiro 10  Gonzalo Constenla Bergueiro
A2.2  1 3

EO

12:00 29 xaneiro 10  Gonzalo Constenla Bergueiro
A2.2  2

CE, CO, EE

18:00-19:30

23 xaneiro 12  Gonzalo Constenla Bergueiro
A2.2 2

EO

18:00

30 xaneiro 12  Gonzalo Constenla Bergueiro
B1 1 5/6

CE, CO, EE

 9:00-11:00

23 xaneiro S. Actos  Teresa Moralejo Gárate
B1  1 5/6

EO

9:00 

30 xaneiro S. Actos  Teresa Moralejo Gárate
B1  2 5/6

CE, CO, EE

17:00-19:00

22 xaneiro Teresa Moralejo Gárate
B1  2 5/6 

EO

17:00 29 xaneiro Teresa Moralejo Gárate
B1  3 5/6

CE, CO, EE

19:30-21;30 21 xaneiro Carla S. Dechant Musch
B1  3 5/6  EO 20:00 28 xaneiro Carla S. Dechant Musch
B2.1  1 9 CE, CO, EE 10:00-12:00 24 xaneiro Isabel de la Cruz
B2.1  1 9

EO

10:30 31 xaneiro Isabel de la Cruz
B2.1  2 9

CE, CO, EE

17:30-19:30 25 xaneiro  Lab  Isabel de la Cruz
B2.1   2 9

EO

17:30 1 febreiro Lab  Isabel de la Cruz
B2.2 1 11 CE, EE, CO 9:00-11:00 22  xaneiro Xerardo Fdz. Álvarez
B2.2  1 11 

EO

9:00  29 xaneiro Xerardo Fdz. Álvarez
B2.2  2 11

CE, CO, EE

18:30-20:30 21 xaneiro S. Actos  Xerardo Fdz. Álvarez
B2.2  2 11

EO

18:30 28 xaneiro Xerardo Fdz. Álvarez