Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Calendario de exames That's English! maio-xuño 2018

 

CALENDARIO DE EXAMES MAIO-XUÑO 2018

CE = Comprensión escrita; CO = Comprensión oral; EE = Expresión escrita; EO = Expresión oral

Módulo
Grupo
Proba
Hora
Data
Aula
Titor/a
1 THAT-B1-1 CE, CO, EE 12:00-13:00 11 maio 6 Roberto Magdaleno Blanco
1 THAT-B1-1 EO 13:00-13:30 11 maio Roberto Magdaleno Blanco
2 THAT-B1-1 CE, CO, EE  20:00-21:30 23 maio anunciarase Roberto Magdaleno Blanco
2 THAT-B1-1 EO 20:00-21:30 30 maio anunciarase  Roberto Magdaleno Blanco
3 THAT-B2-1

CE, CO, EE

12:00-13:00

11 maio 6 Roberto Magdaleno Blanco
3 THAT-B2-1

EO

13:00-13:30

11 maio 6 Roberto Magdaleno Blanco
4 THAT-B2-1

CE, CO, EE

16:00

19 xuño anunciarase Roberto Magdaleno Blanco
4 THAT-B2-1

EO

 

anunciarase  anunciarase Roberto Magdaleno Blanco
5 TODOS

CE, CO, EE

18:30-20:00 

9 maio  Laboratorio Gonzalo Constenla Bergueiro
5 TODOS

EO

20:00-20:30 9 maio  S. Actos Gonzalo Constenla Bergueiro
6 THAT-I1-1 CE, CO, EE 12:30-14:30 22 maio  10 Gonzalo Constenla Bergueiro
6 THAT-I1-1   EO 12:30-14:30  29 maio  anunciarase Gonzalo Constenla Bergueiro
6 THAT-I1-2  CE, CO, EE  18:30-20:30  23 maio  anunciarase Gonzalo Constenla Bergueiro
6 THAT-I1-2 EO 18:30-20:30 30 maio  anunciarase Gonzalo Constenla Bergueiro
7 TODOS

CE 16:30-17:00

CO 17:00-17:30

EE 17:30-18:25

16:30-18:30  22 maio 7 Teresa Moralejo Gárate
7 TODOS

EO

9:00-11:00 30 maio  6 Teresa Moralejo Gárate
7 TODOS EO 16:30-18:30 29 maio  7 Teresa Moralejo Gárate
8 TODOS CE, EE, CO 16:00  11 xuño anunciarase  Teresa Moralejo Gárate
8 TODOS   EO   anunciarase    Teresa Moralejo Gárate
9 TODOS

CE 16:00-16:40

CO 16:40-17:10

EE 17:10-18:00

16:00  4 maio 4 Isabel de la Cruz
9 TODOS EO 17:00 11 maio  Isabel de la Cruz
10 THAT-A1-1 CE, EE, CO 10:30 24 maio  anunciarase Isabel de la Cruz
10 THAT-A1-1 EO
10:30 31 maio  anunciarase Isabel de la Cruz
10 THAT-A1-2  CE, EE, CO  16:30  18 maio  Isabel de la Cruz
10 THAT-A1-2  EO  16:30  25 maio  anunciarase  Isabel de la Cruz
11 THAT-A2-1

CE 16:30-17:10

CO 17:10-17:45

EE 17:45-18:25

16:30  14 maio  Salón de actos  Xerardo F. Álvarez
11 THAT-A2-1 EO 17:00 21 maio  Laboratorio Xerardo F. Álvarez
11 THAT-A2-1 EO 9:00 22 maio   Salón de actos  Xerardo F. Álvarez
12 THAT-A2-2 CE, CO, EE 16:00  6 xuño anunciarase  Xerardo F. Álvarez
12 THAT-A2-2 EO    anunciarase    Xerardo F. Álvarez

Nos módulos nos que hai dúas datas diferentes para cada proba, o alumnado pode presentarse na data que mellor lle conveña para facer o exame.

No curso académico 2017-2018, o alumnado dos módulos 1, 2, 3, 5, 6 7, 9, 10 e 11 que non supere as diferentes partes do exame nunha convocatoria só terá que examinarse das destrezas non superadas nas recuperacións de ditos módulos.