THAT'S ENGLISH: CONVOCATORIA ORDINARIA MAIO/XUÑO 2024

THAT'S ENGLISH! CONVOCATORIA ORDINARIA MAIO/XUÑO 2024

CE = Comprensión escrita; CO = Comprensión oral; EE = Expresión escrita; EO = Expresión oral

No curso académico 2023-2024, o alumnado que non supere as diferentes partes dun exame nunha convocatoria só terá que examinarse das destrezas non superadas nas recuperacións de ditos módulos.

 

 

Módulo  Grupo Parte da proba/hora Día Aula Titor/a

B1.1

1

CE 12:00

CO 12:20 

EE 12:50

EO 13:50

7/05 

 9

Gonzalo Constenla

B1.1

2

CE 17:30

CO 17:50

EE 18:20

EO 19:20

08/05 

 6

Gonzalo Constenla

B1.2

(proba de certificación de nivel intermedio B1)

todos

CE, EE, CO 16:00

 21/05

 

Gonzalo Constenla

B1.2

(proba de certificación de nivel intermedio B1)

todos

EO

20/05

 

Gonzalo Constenla

B2.1

1

CE 9:00

CO 9:40

EE 10:10

EO 11:10

8/05 

lab

Teresa Moralejo

B2.1

2

CE 16:00

CO 16:40

EE 17:10

EO 18:10

2/05 

9

Teresa Moralejo

B2.2

1

CE 9:00

CO 9:40

EE 10:10

EO 11:10

 

15/05

lab

Teresa Moralejo

B2.2

2

CE 16:00

CO 16:40

EE 17:10

EO 18:10

16/05

6

Teresa Moralejo

B2.2

2

EO 16:00

23/05

 Salón de actos

Teresa Moralejo

B2.3

CE 9:00

CO 9:40

EE 10:00

10/05

13 

Matthew Wellings

B2.3

2

CE 16:30

CO 17:10

EE 17:30

7/05 

 6

Matthew Wellings

B2.3

todos

EO 15:30

7/05 

Matthew Wellings

B2.4

(proba de certificación de nivel intermedio B2)

todos

CE, EE, CO 16:00 

7/06  

 

Matthew Wellings

B2.4

(proba de certificación de nivel intermedio B2)

todos

 EO

 31/05

 

Matthew Wellings

C1.1

1

CE 9:00

CO 9:45

EE 10:15

EO 11:00

08/05 

1

José Manuel Vilouta

C1.1

2

 CE 16:00

CO 16:45

EE 17:15

6/05 

10

José Manuel Vilouta

C1.1

2

EO 17:00

13/05

10 

José Manuel Vilouta

C1.2

(proba de certificación de nivel avanzado C1)

todos

 CE, EE, CO 16:00

  10/06

 

José Manuel Vilouta

(proba de certificación de nivel avanzado C1)

todos

EO 

 27/05

 

José Manuel Vilouta