Families

We are talking about families and learning vocabulary related to them. These are some of the songs we are working with...

Estamos falando de familias e aprendendo vocabulario relacionado con elas. Estas son algunhas das cancións coas que estamos a traballar...