Thanksgiving Day

Every November, people in the USA celebrate Thanksgiving Day to give thanks for all the good things from the year. They have a special dinner that night and they eat the typical turkey.

We wanted to celebrate this special day with them and say THANK YOU for our friendship among other things.

Cada novembro, os norteamericanos celebran o Día de Acción de Gracias para dar gracias por tódalas cousas boas do ano. Esa noite preparan unha cea especial na que comen o típico pavo. 

Nós quixemos celebrar este día especial con eles e dar as gracias pola amizade que nos une ademais doutras moitas cousas.

 

WE ARE THANKFUL FOR...