LISTADO ADMITIDOS CM DUAL SOLDADURA E CALDEIRERÍA

***1782**NAVANTIA

***2839**NAVANTIA

***0653**NAVANTIA

***3970**NAVANTIA

***1662**WINDAR

***7465**WINDAR

***1742**WINDAR

***2769**WINDAR

***4122**WINDAR

NOTA : QUEDAN 7 VACANTES NA EMPRESA WINDAR, interesa@s enviar cv a rbkvalino@gmail.com, indicando no asunto cm soldadura e caldeireria.

LISTADO AMITIDOS CM DUAL REDES E ESTACIÓNS TRATAMENTO DE AUGAS

***0455**  EMAFESA

***2065**  EMAFESA

***0276**  VIAQUA

***2346**  COSMA

***1140** EMAFESA

***9996**  COSMA 

***3787** EMAFESA

***3749** EMAFESA

***8123** VIAQUA

***2749** EMAFESA

***1619** INTACTA

NOTA: QUEDA UNHA VACANTE NA EMPRESA FONCAFER

LISTADO ADMITIDOS CS DUAL DESEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA

14/07/2022 01:14
Europe/Madrid

***2191**   NAVANTIA

***1574**   NAVANTIA

***3680**   NAVANTIA

***2167**   NAVANTIA

***2850**   NAVANTIA

***2387**   NAVANTIA

***6021**   NAVANTIA

***9258**   CT INGENIEROS

***2274** CT INGENIEROS

 

NOTA: QUEDAN  PLAZAS VACANTES 3 CON LA EMPRESA GABADI.

Los candidatos interesados que envien el cv indicando en el asunto CS DUAL DESEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA   al correo 

rbkvalino@gmail.com

LISTADO ADMITIDOS CS DUAL MECATRONICA INDUSTRIAL C20220005 ( TERRALWIND)

***8633**

***8373**

***9284**

***1932**

***2304**

 

QUEDAN 7 VACANTES NESTE CS MECATRÓNICA INDUSTRIAL COA EMPRESA TERRALWIND, OS INTERESADOS ENVIAR CV a

rbkvalino@gmail.com indicando no asunto CS MECATRÓNICA TERRALWIND.

LISTADO SELECCIONADOS CS DUAL MECATRONICA INDUSTRIAL ( NAVANTIA)

***4200**

***1809**

***2822**

***1738**

***2602**

***1934**

***2888**

***0338**

***37796**

***0417**

***2779**

***4123**

***4505**

**1624**

***2228**

***2500**

***3557**

***3403**

LISTADO SELECCIONADOS CICLO SUPERIOR DUAL DESEÑO E AMOBLAMENTO

LISTADO SELECCIONADOS POR EMPRESA:

***2267**CANDIDO HERMIDA

***2451**CANDIDO HERMIDA

***3991**CANDIDO HERMIDA

***2406**CANDIDO HERMIDA

***3736**ADERA

***2375**MALASA

***0635**MALASA

***2773**ADERA

***0021**ADERA

***1159** ADERA

***0220** MALASA
***0564**  MALASA

 

 

 

 

LISTAXE ADMITIDOS CS DUAL SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS

LISTADO DE ALUMNOS SELECCIONADOS POR EMPRESA

***2131** INPROAFE

***4006** IMNEGA

***3658** ELECTRORAYMA

***3858** IMNEGA

***4101** IMNEGA

***4773** ELECTRORAYMA

***1831** ELECTRORAYMA

***1982** TEUVENTO

***3556** TEUVENTO

***4203** AELECTRO

***41134J**ELECTROAYMA

NOTA IMPORTE: QUEDA 1 PLAZA NA EMPRESA IMNEGA .

NOTA IMPORTANTE CICLO MEDIO DUAL DE SOLDADURA E CALDEIRARÍA

 

A selección realizarase en dous días:

 

  • Día 12 de xullo ás 12:00 horas, test psicoprofesional empresa Navantia + baremo (4 prazas).

 

  • Días 13 de xullo ás 9:00 horas, entrevista de todos os candidatos pola empresa Windar Offshore (12 prazas).

 

NOTA IMPORTANTE PROCEDEMENTOS SELECCIÓN CICLOS DUAIS CIFP FERROLTERRA

07/07/2022 12:08
Europe/Madrid

TÓDOLOS CANDIDATOS QUE PARTICIPEN NOS PROCEDEMENTOS DE SELECCIÓN DE FP DUAL NO CIFP FERROLTERRA, AQUELES   NOS QUE SE APLIQUE BAREMO É PRECISO QUE PRESENTE O DIA DA SELECCIÓN OS CERTIFICADOS OFICIAIS REQUERIDOS PARA QUE SE BAREMEN, ( TITULOS, EXPERIENCIA PROFESIONAL MEDIANTE VIDA LABORAL OU CONTRATOS, ETC).

#FPDUALGALICIA