Listaxe Actualizada CS Deseño e Amoblamento - Candido Hermida FP Dual (18/9/2018)

Publicamos a listaxe de solicitantes admitidos por Candido Hermida actualizada (18/9/2018) para cursar o Ciclo Superior de Deseño e Amoblamento en modalidade FP dual. Os novos admitidos debedes formalizar a matrícula urxentementeEnhoraboa aos novos admitidosSonrisa

Aínda quedan 3 plazas por cubrir. Os interesado debedes presentar unha solicitude no centro urxentemente

 1. Bouzamayor García, Diego
 2. Gómez Otero, Jesús
 3. Leira Díaz, Óscar
 4. Rey Rey, David
 5. Villar Vieira Sara
 6. Rodriguez Rebuje Diego
 7. Castellanos Torrente Jesús
 8. Jorge Hermida Méndez
 9. Galdo Montero, Ezequiel -- Novo admitido.
 10. Miguel López Rodríguez. -- Novo admitido
 11. Cristina Rivera Lourido -- Novo admitido
 12. Pérez-Alarcón Fernández, Carmen -- Novo admitido 

 

Admitidos CM Instalacións de Producción de Calor - Gas Natural (Naturgy) - FP Dual Listaxe Actualizada (12 setembro 2018)!!!

Publicamos a listaxe de solicitantes admitidos por Gas Natural (Naturgy) actualizada para cursar o Ciclo Medio de Instalacións de Producción de Calor en modalidade FP dual. Os novos admitidos debedes formalizar a matrícula urxentementeEnhoraboa aos novos admitidosSonrisa

García

Soutullo

Antón

 

Bouza

Loureiro

Samuel

 

Moreira

Lopez

Ismael

 

Martinez

Villalobos

Brais

 

Varela

Fernández

Silvia

 

Crespo

Rivas

Samuel Victor

 

Prieto

Rañales

Guillermo

Baja

Perez

Cantaleiro

Alejandro

Baja

Castro

Freire

Jose

 

Varela

Pita

Jose Manuel

 

Lopez

Arteaga

Jorge

 

Calderón

Santos

Luis Angel

 

Sanjurjo

Sobrido

Joseph

 

Blanco

Díaz

David

Nuevo admitido

Díaz

Leira

Adrián

Nuevo admitido

Moscoso

Dopico

Alejandro

Nuevo admitido

Pérez

Carballido

Ismael

Nuevo admitido

Calendario de presentacións 2018-2019

CICLOS DE GRAO MEDIO (Réxime Ordinario de mañá e tarde)

-    C.G.M. Electromecánica de vehículos automóbiles
-    C.G.M. Soldadura e caldeiraría
-    C.G.M. Mecanizado
-    C.G.M. carpintería e moble
-    C.G.M. Instalacións eléctricas e automáticas
-    C.G.M. Instalacióons de telecomunicacións
-    CGM Carrozaría
   CGM Mantenimiento de estructuras de madera y mobiliario de embarcaciones de recreo

Luns 17 DE SETEMBRO   ÁS 10:00 HORAS 1º   ÁS 10:30 HORAS 2º

 

CICLOS DE GRAO SUPERIOR (Réxime Ordinario de mañá e tarde)

-    CGS Mantemento electrónico.
-    CGS Automatización e robótica industrial.
-    CGS Sistemas de telecomunicacións e informáticos
-    CGS Sistemas electrotécnicos e automatizados
-    CGS Educación infantil
-    CGS Automoción
-    CGS Deseño e fabricación mecánica.
-    CGS Construccións metálicas

Luns 17 DE SETEMBRO   ÁS 11:00 HORAS 1º   ÁS 11:30 HORAS 2º

 

CICLOS FP Dual GRAO MEDIO e SUPERIOR

-    CGM Soldadura e calderería
-    CGM Produción de calor
-    CGS Mecatrónica industrial

-    CGS Deseño en fabricación mecánical
-    CGS Deseño e amoblamento
-    CGS
Programación da producción en fabricación mecánica

Luns 17 DE SETEMBRO ÁS 12:30 HORAS  (todos)

 

CICLOS DE GRAO MEDIO e SUPERIOR (Réxime Adultos presencial)

-    CGM Soldadura
-    CGM Instalacións eléctricas e automáticas
-    CGM Electromecánica de vehículos automóbiles

-    CGS Programación da producción en fabricación mecánica
-    CGS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
-    CGS sistemas electrotécnicos e automatizados

Luns 17 DE SETEMBRO ÁS 18:00 HORAS  (todos)

 

CICLOS DE GRAO MEDIO (Réxime Adultos Distancia)

-    CGM Instalacións de telecomunicacións (distancia).

Xoves 20 DE SETEMBRO ÁS 18:30 HORAS

 

FP Básica

- FPB Electricidade eelectrónica

2º Curso Luns 17 DE SETEMBRO ÁS 12:00 HORAS

1º Curso Venres 21 DE SETEMBRO ÁS 11:00 HORAS

 

NOTAS:

 1. Todas as presentacións serán no salón de actos.

 

Prazas libres Setembro no CIFP Ferrolterra!!!

PRAZAS LIBRES PARA SETEMBRO NO CIFP FERROLTERRA

CICLOS DE GRADO MEDIO ORDINARIOS

Prazas ofertadas

Prazas ocupadas

Mecanizado

24

11

Instalacións eléctricas e automáticas

25

19

Soldadura e caldeiraría

24

22

Carrozaría

22

16

Instalacións de telecomunicacións

24

7

Carpintaría e moble

23

15

Electromecánica de vehículos automóbiles

23

22

Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo

22

5

 

 

CICLOS GRADO SUPERIOR ORDINARIOS

Prazas ofertadas

Prazas ocupadas

CSSSC01

Educación infantil

31

27

CSTMV01

Automoción

22

22

CSFME02

Construcións metálicas

22

13

CSFME03

Deseño en fabricación mecánica

27

14

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

22

9

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

23

10

CSELE03

Automatización e robótica industrial

22

15

CSELE04

Mantemento electrónico

22

6

 

 

CICLOS DE GRADO MEDIO ADULTOS

Prazas ofertadas

Prazas ocupadas

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

22

7

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

22

12

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

22

14

 

CICLOS DE GRADO MEDIO ADULTOS

DISTANCIA

 

 

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

50

30

 

 

CICLOS GRADO SUPERIOR ADULTOS

Prazas ofertadas

Prazas ocupadas

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

22

22

CSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

22

9

CSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

22

9

 

 

FP DUAL

GRADO

EMPRESA

PRAZAS

PRAZAS PARA SETEMBRO

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

MEDIO

WINDAR

12

0 COMPLETO

CMIMA02

Instalacións de produción de calor

MEDIO

GAS NATURAL

NEDGIA

15

3

CSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

SUPERIOR

NAVANTIA

12

0 COMPLETO

CSFME03

Deseño en fabricación mecánica

SUPERIOR

NAVANTIA

12

2

CSMAM01

Deseño e amoblamento

SUPERIOR

CÁNDIDO HERMIDA

15

6

Admisión a ciclos formativos para o curso 2018-2019

Periodo ordinario

 • Presentación de solicitudes: do 26 de xuño ao 3 de xullo ás 13:00
 • Lista provisional de solicitudes: 6 de xullo 
 • Reclamación á listaxe provisional: do 6 ao 10 de xullo ás 13:00
 • Listaxe definitiva de solicitudes: 17 de xullo

 1ª adxudicación: 17 de xullo

 • Matriculación 1ª adxudicación: do 17 ao 24 de xullo ás 13:00
 • 2ª adxudicación: 27 de xullo
 • Matriculación 2ª adxudicación: do 27 ao 31 de xullo ás 13:00

 Periodo extraordinario de admisión

adxudicación: 4 de setembro  (realízase sobre as listaxes de espera do periodo ordinario)

 • Matriculación 1ª adxudicación: do 4 ao 7 de setembro ás 13:00
 • Presentación de solicitudes: do 3 ao 11de setembro ás 13:00
 • Lista provisional de solicitudes: 13 de setembro
 • Reclamación á listaxe provisional: do 13 ao 17 de setembro ás 13:00
 • Listaxe definitiva de solicitudes: 19 de setembro

2ª adxudicación: 19 de setembro

 • Matriculación 2ª adxudicación: do 19 ao 21 de setembro ás 13:00

 Periodo de solicitude de matrícula simultánea

 • Presentación de solicitudes: do 25 ao 28 de setembro  (sempre que existan prazas dispoñibles)
 • Matriculación: do 2 ao 5 de outubro (sempre que existan prazas dispoñibles e con resolución positiva do servizo de inspección educativa)

 Outras accións

 • Adxudicación continuada: do 25 ao 29 de setembro
 • Ofertas de prazas vacantes dos módulos de réxime ordinario para o réxime de persoas adultas: do 2 ao 5 de outubro 

Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Este documento contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición resolverase atendendo á normativa vixente.

 <<máis información, lexislación>>

<<Admisión 2018. Servizos en liña>>

<<admisión>>

<<Acceso á aplicación informática>>

Documentacón a presentar coa matrícula (clica en leer máis ou neste enlace para descargar):

Mellorando as aptitudes e as competencias clave na FP

 Dinamarca02Dinamarca01

 

 

 

O profesor José Enrique Teijeiro Lombardía visita Dinamarca dentro do proxecto "Mejorando las aptitudes y competencias claves en la FP"

 

Proxecto Donas de Si. Parabéns!

Acabamos de recibir dende a Secretaría Xeral de Igualdade os parabéns polo traballo que está a levar a cabo a equipa do Proxecto “Donas de Si”. Sonrisa
 
O proxecto está a traballar na erradicación dos roles de xénero nos ambitos científicos e tecnolóxicos e a dar visibilidade a referentes femininos nos ámbitos da ciencia e da tecnoloxía. Felicitan especialmente a actividade feita coa neurocientífica Susana Martínez Conde e agradécenos a proposta desta científica levada a cabo pola equipa do proxecto como candidata ao premio Maria Josefa Wonenburger Planells. 
Grazas de novo a toda a equipa do proxecto e en especial a Isabel Caamaño Maldonado e a Carmen Ginés Mayor polo estupendo traballo realizado

#CIFPFerrolterra; #FPGalicia; #Igualdade

 

Acadamos catro premios

para o desenvolvemento de outros tantos proxectos da innovación na FP

Parabéns e grazas a todos os profesores participantes nos proxectos presentados para o curso 2019 xa que o CIFP Ferrolterra segue a despuntar na innovación da FP, sendo o único centro de Galicia premiado en 4 proxectos e con máis de 83.000€ que suporá unha mellora en dotación para os ciclos e as familias profesionais participantes.

Un deles coresponde a Modalidade A (Innovación tecnolóxica ou científica)

 • Proxecto: Electrobicicleta de man para nenos con mobilidade reducida
  Centro colaborador: IES Illa de Sarón
  Entidade colaboradora: Alfredo Vidal Vallejo S.L. Hospital Nacional de Parapléjicos, Toledo
  Premio: 4.535,53 €

e os outros tres a Modalidade B (Didáctica)

 • Proxecto: Creación dun robot educativo. Hospital de robots
  Centro colaborador: IES Fraga do Eume - IES de Fene - IES Sofía Casanova - CEIP Recimil - CPI A Xunqueira
  Entidade colaboradora: Disomain, SLL - CFR de Ferrol - Robótica Fácil - Universitat Politécnica de Valencia - Escuela de especialidades "Antonio de Escaño"
  Premio: 26.575,64 €
 • Proxecto: Prototipo de sistema "Dish Stirling" para a conversión de enerxía solar en enerxía eléctrica
  Centro colaborador:
  Entidade colaboradora: Soluciones Metalúrgicas Gallegas, S.L. - IELEC, Industria y electricidad, S.L. - Escuela de especialidades "Antonio de Escaño"
  Premio: 26.603,11 €
 • Proxecto: Ferramenta multiúsos para operacións auxiliares de soldadura
  Centro colaborador: IES de Fene
  Entidade colaboradora: T.M. Galicia S.L. - Herramientas Ferpa S.L.
  Premio: 25.411,61 €

 <<máis información>>