FP dual. Convocatoria. Outubro de 2016

Orde do 16 de setembro de 2016 pola que se amplían os proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde do 6 de xuño de 2016.

<<máis información>> FP dual coa empresa Navantia

<<Solicitude, anexo I>>

Calendario do procedemento :

  •     Presentación de solicitudes: do 27 de setembro ata as 13.00 horas do día 10 de outubro de 2016.
  •     Relación provisional de persoas solicitantes: 11 de outubro
  •     Reclamación á relación provisional de persoas solicitantes: 13 e 14 de outubro
  •     Relación definitiva de persoas solicitantes: 17 de outubro
  •     Período de selección por parte da entidade colaboradora: ata, como máximo, o 21 de outubro
  •     Relación de persoas admitidas e en espera: unha vez rematada a selección por parte da entidade colaboradora.
  •     Matrícula: logo da publicación da listaxe de persoas admitidas e en espera, dous días hábiles.

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA MATRÍCULA

Todos os alumnos deberán recoller en Conserxería o Sobre de Matrícula

 

ALUMNOS DE NOVO INGRESO (RÉXIME ORDINARIO E MODULAR)

- Fotocopia DNI

- Certificación académica do centro de procedencia ou fotocopia do libro de escolaridade onde figure a titulación esixida

- Alumnos procedentes de proba de acceso presentarán fotocopia do certificado da proba de aptitude da proba

- 3 Fotos tamaño carnet (unha delas pegada na tarxeta escolar)

- Resgardo de ter pagado o seguro escolar (Conta Novagalicia Banco: ES40-2080-0200-4730-4010-2848). Importe 1,12€. Concepto: Seguro Escolar

- Os maiores de 28 anos non pagan seguro escolar

 

ALUMNOS QUE XA CURSABAN CICLOS FORMATIVOS NO CENTRO (Matrícula nova noutro ciclo)

- Fotocopia DNI

- 1 Foto tamaño carnet

- Resgardo de ter pagado o seguro escolar (Conta Novagalicia Banco: ES40-2080-0200-4730-4010-2848). Importe 1,12€. Concepto: Seguro Escolar. Os maiores de 28 anos non pagan seguro escolar

- Tarxeta Escolar do ano anterior

- Os alumnos procedentes de bacharelato ou doutro ciclo formativo deberán presentar copia de ter feita a solicitude do título.

 

 ALUMNOS QUE REPITEN CICLO FORMATIVO (e alumnos de 2º e adultos que estiveron matriculados o curso anterior)

- 1 Foto tamaño carnet

- Resgardo de ter pagado o seguro escolar (Conta Novagalicia Banco: ES40-2080-0200-4730-4010-2848). Importe 1,12€. Concepto: Seguro Escolar. Os maiores de 28 anos non pagan seguro escolar

- Tarxeta Escolar do ano anterior

 

NOTA: Todas as fotocopias deberán acompañarse de orixinais  para ser compulsadas. As fotografías deben levar o nome a apelidos no dorso. A documentación xa entregadas durante a reserva de prazas no é necesario achegala de novo.

Cando a persoa que formaliza a matrícula non sexa o interesd@, deberá presentar unha autorización escrita onde figure que se autoriza a esa persoa a entregar a matrícula, o nome e DNI da persoa que se vai matricular e o nome e DNI da persoa autorizada para presentar a documentación

 

Prazos do proceso de admisión a ciclos formativos para o curso 2016-2017

Periodo ordinario

Presentación de solicitudes: do 27 de xuño ao 5 de xullo ás 13:00

Lista provisional de solicitudes: 8 de xullo 

Reclamación á listaxe provisional: do 8 ao 12 de xullo ás 13:00

Listaxe definitiva de solicitudes: 19 de xullo

 

1ª adxudicación: 19 de xullo

Matriculación 1ª adxudicación: do 19 ao 26 de xullo ás 13:00

2ª adxudicación: 28 de xullo

Matriculación 2ª adxudicación: do 28 ao 29 de xullo ás 13:00

 

Periodo extraordinario de admisión

1ª adxudicación: 5 de setembro  (realízase sobre as listaxees de espera do periodo ordinario)

Matriculación 1ª adxudicación: do 5 ao 8 de setembro ás 13:00

Presentación de solicitudes: do 1 ao 9 de setembro ás 13:00

Lista provisional de solicitudes: 14 de setembro

Reclamación á listaxe provisional: do 14 ao 16 de setembro ás 13:00

Listaxe definitiva de solicitudes: 21 de setembro

2ª adxudicación: 21 de setembro

Matriculación 2ª adxudicación: do 21 ao 23 de setembro ás 13:00

 

Periodo de solicitude de matrícula simultánes

Presentación de solicitudes: do 27 ao 30 de setembro  (sempre que existan prazas dispoñibles)

Matriculación: do 4 ao 7 de outubro (sempre que existan prazas dispoñibles e con resolución positiva do servizo de inspección educativa)

 

Outras accións

Adxudicación continuada: do 27 ao 30 de setembro

Ofertas de prazas vacantes dos módulos de réxime ordinario para o réxime de persoas adultas: do 4 ao 7 de outubro 


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Este documento contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición resolverase atendendo á normativa vixente.

 <<máis información, lexislación>>

 

Programa de prácticas da FUAC dirixidas a FP

 Formación Empresarial xestionada na FUAC e dirixida a Titulados de grado medio e superior de FP, e a estudantes e titulados universitarios.
 
* PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL ANUAL FUAC F.P.
* PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL ANUAL FUAC ESTUDIANTES
* PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL ANUAL FUAC TITULADOS
 
Os Candidatos interesados deben completar o seu rexistro en www.fundacion.udc.es/emplea  e subir dixitalmente a documentación solicitada. Recordade que poden ser de calquer Centro de F.P. ou Universidade española, pero deben ser nacidos ou residir actualmente en Galicia.

Descargar tríptico

Ensinanza actualizada

 O CIFP Ferrolterra incorpórase o programa educativo  

 Par saber máis....

Xa temos Carta Erasmus!