Probas extraordinarias de setembro 2016 para FP Básica

Rama: Electricidade Electrónica

Día 1  (no CIFP Ferrolterra)

  • 9:00     Instalacións eléctricas e domóticas TELO 3
  • 12:00   Equipamentos eléctricos e electrónicos TELO 3

Día 2  (no IES Sofía Casanova)

  • 8:30    Ciencias aplicadas I
  • 10:30  Comunicación e sociedade I

      Consultar e confirmar o horario no IES Sofía Casanova.

Día 5 (no CIFP Ferrolterra)

  • 9:00   Reunión de avaliación
  • 11:00 Entrega de notas

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA MATRÍCULA

Todos os alumnos deberán recoller en Conserxería o Sobre de Matrícula

 

ALUMNOS DE NOVO INGRESO (RÉXIME ORDINARIO E MODULAR)

- Fotocopia DNI

- Certificación académica do centro de procedencia ou fotocopia do libro de escolaridade onde figure a titulación esixida

- Alumnos procedentes de proba de acceso presentarán fotocopia do certificado da proba de aptitude da proba

- 3 Fotos tamaño carnet (unha delas pegada na tarxeta escolar)

- Resgardo de ter pagado o seguro escolar (Conta Novagalicia Banco: ES40-2080-0200-4730-4010-2848). Importe 1,12€. Concepto: Seguro Escolar

- Os maiores de 28 anos non pagan seguro escolar

 

ALUMNOS QUE XA CURSABAN CICLOS FORMATIVOS NO CENTRO (Matrícula nova noutro ciclo)

- Fotocopia DNI

- 1 Foto tamaño carnet

- Resgardo de ter pagado o seguro escolar (Conta Novagalicia Banco: ES40-2080-0200-4730-4010-2848). Importe 1,12€. Concepto: Seguro Escolar. Os maiores de 28 anos non pagan seguro escolar

- Tarxeta Escolar do ano anterior

- Os alumnos procedentes de bacharelato ou doutro ciclo formativo deberán presentar copia de ter feita a solicitude do título.

 

 ALUMNOS QUE REPITEN CICLO FORMATIVO (e alumnos de 2º e adultos que estiveron matriculados o curso anterior)

- 1 Foto tamaño carnet

- Resgardo de ter pagado o seguro escolar (Conta Novagalicia Banco: ES40-2080-0200-4730-4010-2848). Importe 1,12€. Concepto: Seguro Escolar. Os maiores de 28 anos non pagan seguro escolar

- Tarxeta Escolar do ano anterior

 

NOTA: Todas as fotocopias deberán acompañarse de orixinais  para ser compulsadas. As fotografías deben levar o nome a apelidos no dorso. A documentación xa entregadas durante a reserva de prazas no é necesario achegala de novo.

Cando a persoa que formaliza a matrícula non sexa o interesd@, deberá presentar unha autorización escrita onde figure que se autoriza a esa persoa a entregar a matrícula, o nome e DNI da persoa que se vai matricular e o nome e DNI da persoa autorizada para presentar a documentación

 

Prazos do proceso de admisión a ciclos formativos para o curso 2016-2017

Periodo ordinario

Presentación de solicitudes: do 27 de xuño ao 5 de xullo ás 13:00

Lista provisional de solicitudes: 8 de xullo 

Reclamación á listaxe provisional: do 8 ao 12 de xullo ás 13:00

Listaxe definitiva de solicitudes: 19 de xullo

 

1ª adxudicación: 19 de xullo

Matriculación 1ª adxudicación: do 19 ao 26 de xullo ás 13:00

2ª adxudicación: 28 de xullo

Matriculación 2ª adxudicación: do 28 ao 29 de xullo ás 13:00

 

Periodo extraordinario de admisión

1ª adxudicación: 5 de setembro  (realízase sobre as listaxees de espera do periodo ordinario)

Matriculación 1ª adxudicación: do 5 ao 8 de setembro ás 13:00

Presentación de solicitudes: do 1 ao 9 de setembro ás 13:00

Lista provisional de solicitudes: 14 de setembro

Reclamación á listaxe provisional: do 14 ao 16 de setembro ás 13:00

Listaxe definitiva de solicitudes: 21 de setembro

2ª adxudicación: 21 de setembro

Matriculación 2ª adxudicación: do 21 ao 23 de setembro ás 13:00

 

Periodo de solicitude de matrícula simultánes

Presentación de solicitudes: do 27 ao 30 de setembro  (sempre que existan prazas dispoñibles)

Matriculación: do 4 ao 7 de outubro (sempre que existan prazas dispoñibles e con resolución positiva do servizo de inspección educativa)

 

Outras accións

Adxudicación continuada: do 27 ao 30 de setembro

Ofertas de prazas vacantes dos módulos de réxime ordinario para o réxime de persoas adultas: do 4 ao 7 de outubro 


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Este documento contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición resolverase atendendo á normativa vixente.

 <<máis información, lexislación>>

 

Programa de prácticas da FUAC dirixidas a FP

 Formación Empresarial xestionada na FUAC e dirixida a Titulados de grado medio e superior de FP, e a estudantes e titulados universitarios.
 
* PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL ANUAL FUAC F.P.
* PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL ANUAL FUAC ESTUDIANTES
* PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL ANUAL FUAC TITULADOS
 
Os Candidatos interesados deben completar o seu rexistro en www.fundacion.udc.es/emplea  e subir dixitalmente a documentación solicitada. Recordade que poden ser de calquer Centro de F.P. ou Universidade española, pero deben ser nacidos ou residir actualmente en Galicia.

Descargar tríptico

Ensinanza actualizada

 O CIFP Ferrolterra incorpórase o programa educativo  

 Par saber máis....

Xa temos Carta Erasmus!