Calendario de Becas 2020: Un mundo por explorar

Información sobre Becas 2020 para viaxar, para estudiar en España, e no extranxeiro, aprender idiomas ou facer prácticas.

 

<<<< Mais información >>>>

 

!!! Novas !!! datas para o desenvolvemento do proceso de acreditación de competencias. Convocatoria 2020

Publicada a Resolución do 26 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, sobre o restablecemento do procedemento de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na comunidade autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B).

 

Prazo para realizar reclamacións: do 27 de maio ao 2 de xuño de 2020, ambos os dous incluídos.

Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de reclamación no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e reclamacións>>. Posterioremente, a través da plataforma https://sede.xunta.gal, deberase presentar xunto coa solicitude, a correspondente documentación que apoie a reclamación, utilizando o trámite "Alegacións" asociado á solicitude de inscrición no proceso. Para o caso de envío por correo á sede onde se xestiona a súa solicitude, este deberá ser certificado, co selo de correos no encabezamento da primeira folla do formulario para reflectir a data de entrada.

 

<<<  Mais Informacion sobre Listaxes provisionais. >>>

!!! Novas !!! datas para a celebración das probas de acceso de grao medio e de grao superior. Convocatoria 2020

Publicada a Resolución do 24 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas para o desenvolvemento das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de Formación Profesional do sistema educativo.

A resolución establece novas datas para a celebración das probas de acceso de grao medio e de grao superior.

 

 

Resumo das datas de celebracion das probas

 

CICLOS DE GRAO MEDIO

As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 10 de xuño de 2020.

 As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e a copia da folla da solicitude de inscrición. As probas desenvolveranse no horario que se indica deseguido:

 - Ás 9.00 horas: presentación.

 - Das 9.30 ás 13.00 horas: parte matemática e parte sociolingüística.

 -  Das 16.00 ás 18.00 horas: parte científico-técnica

 

CICLOS ACCESO DE GRAO SUPERIOR

 As probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 11 de xuño de 2020.

As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e a copia da folla da solicitude de inscrición. As probas desenvolveranse no horario que se indica deseguido:

-Ás 9.00 horas: presentación.

-Das 9.30 ás 13.00 horas: parte común da proba (Matemáticas, Lingua Galega e Lingua Castelá).

-Das 16.00 ás 18.30 horas: parte específica da proba (materias específicas da opción vinculada ao ciclo formativo a que se desexe acceder, segundo o anexo VII da orde da convocatoria).

Información da web da CIUG. para o Alumnado de 2º de CFGS, FP Dual, último curso de Oferta modular de adultos

Para o alumnado que quera presentarse a  parte voluntaria das ABAU para mellorar a nota de admisión nos Grados Universitarios.

Axuntase dita información sobre o procedemento da matrícula das ABAU do alumnado dos centros da C.A. de Galicia

(Bacharelato e F.P).


https://ciug.gal/PDF/procedemento_matricula_abau.pdf


https://ciug.gal/gal/abau/impresos-abau-2020

Preguntas e respostas en relación co desenvolvemento do terceiro trimestre nas ensinanzas de FP

En aplicación das medidas de contención no ámbito educativo e da formación previstas no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma sanitaria ocasionada polo COVID-19, publicouse:

 • A Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo durante o curso 2019-2020 para:
  • Flexibilizar a realización da FCT.
  • Establecer o procedemento de avaliación da FCT e Proxecto.
  • Organizar a da FP dual
 • As Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020 e se adiantan aspectos para ter en conta na organización académica do curso 2020-2021.

Con este documento, ponse á disposición da comunidade educativa un conxunto de preguntas e respostas coa finalidade a aclarar as dúbidas que puidesen xurdir. Trátase dun documento aberto, que incorporará novas cuestións, de xurdiren novas dúbidas que requiran ser aclaradas.

INFORMACIÓN DEL LERD. CAMPUS UNIVERSITARIO FERROL Alumnado de 2º de CFGS, FP DUAL, último curso oferta MODULAR CFGS (Adultos) que quiera presentarse a la parte voluntaria de las ABAU para mejorar la nota de admisión en los grados universitarios.

En la WEB de la CIUG, aparece la siguiente información, referida a las ABAU 2020. Convocatoria de matrícula ordinaria  en las ABAU:  https://ciug.gal/PDF/convocatoria_ordinaria_abau_2020.pdf

 Normas de presentación del alumnado  en los exámenes, normas de realización: https://ciug.gal/PDF/instrucionsabau.pdf

 • Según la convocatoria, la matrícula para los alumnos de FP de este año como de años anteriores que se presenten a la parte voluntaria el plazo es del 1 al 17 de junio.
 • Toda la documentación que se les requiere la tendrán que remitir por email a nosotros.
  
Pode completar a información visitando FUTUROS ESTUDANTES  na web da UDC: https://www.udc.es/gl/futuros_estudantes/index.html
Puede completar la información visitando FUTUROS ESTUDIANTES en la web da UDC: https://www.udc.es/es/futuros_estudantes/
Horario de atención ao público do Servizo de Estudantes:  08:30 h. a 14:30 h.
Horario de atención al público del Servicio de Estudiantes: 08:30 h. a 14:30 h.
  
Servizo de Estudantes - LERD Ferrol
Edificio de Apoio ao Estudo, planta baixa
Avda. de Vigo, s/n 15403

 

Campus de Esteiro

Teléfonos: 881 013 650 / 881 013 672 / 881 013 675

O alumnado galego dos segundos cursos de bacharelato e de ciclos medio e superior de FP poderá volver ás aulas a partir do 25 de maio

O alumnado galego de 2º curso de Bacharelato e de 2º curso de ciclos Medio e Superior de Formación Profesional poderá volver ás aulas de xeito voluntario a partir do vindeiro 25 de maio. A decisión tomouse logo da Conferencia Sectorial de Educación, presidida hoxe pola ministra Isabel Celaá, e na que houbo un consenso maioritario en que unicamente se retomen as clases nos cursos superiores que titulan.

 

<<< Mais sobre esta nova >>>

Preguntas e respostas en relación co desenvolvemento do terceiro trimestre nas ensinanzas de FP

En aplicación das medidas de contención no ámbito educativo e da formación previstas no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma sanitaria ocasionada polo COVID-19, publicouse:

 • A Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo durante o curso 2019-2020 para:
  • Flexibilizar a realización da FCT.
  • Establecer o procedemento de avaliación da FCT e Proxecto.
  • Organizar a da FP dual
 • As Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020 e se adiantan aspectos para ter en conta na organización académica do curso 2020-2021.

Con este documento, ponse á disposición da comunidade educativa un conxunto de preguntas e respostas coa finalidade a aclarar as dúbidas que puidesen xurdir. Trátase dun documento aberto, que incorporará novas cuestións, de xurdiren novas dúbidas que requiran ser aclaradas.

INFORMACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO

Xornada de Portas Abertas Virtual

O día 14 de maio, na Xornada de Portas Abertas Virtual, poderás preguntarlle ao profesorado das diferentes titulacións todas as cuestións que precises para definir o teu futuro académico. En función do ámbito de coñecemento que che interese, entra na sala que corresponda coa clave de acceso.

O acceso á sala directo está limitado a 101 persoas. Unha vez completada a capacidade só se poderá seguir a sesión a través do streaming directo.

O vindeiro 14 de maio #ConectaCoaUVigo!

https://www.uvigo.gal/ven-uvigo/centros-secundaria/orientacion-academica/conectacoauvigo/xornada-portas-abertas-virtual