Reportaxe do noso centro na Voz de Galicia sobre os estudos da Familia de Fabricación Mecánica

Non podemos estar mais orgullosos dos nosos profesores, alumnos. Magnífica reportaxe do noso centro na Voz de Galicia sobre os estudos da Familia de Fabricación Mecánica.

Taxas Títulos 2022 e Seguro Escolar

TAXAS TÍTULOS 2022

Concepto: Expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola LOE e duplicados (ou LOGSE)

TÍTULO

Tarifa Normal

Familia Numerosa Categoría xeral

Familia Numerosa Categoría Especial

Duplicado

Técnico

22,07€

11,06€

0

2,55€

Técnico Superior

54,00€

27,03€

0

4,98€

A taxa para á expedición do título a podedes tramitar de xeito telemático ou podedes descargar o modelo en: 

https://ovt.atriga.gal/#!/detalle_servizo/?Pago+telem%C3%A1tico+de+taxas+e+prezos/11609730/4126995/11609860/1.3/item-dark-blue/tab#0

Os códigos para encher son os seguintes:


 

Para os que os estades a matricular: Os menores de 28 anos necesitan resgardo de ter pagado o seguro escolar (Conta Abanca: ES40-2080-0200-4730-4010-2848. Importe: 1,12€. IMPORTANTE: Concepto: SEGURO ESCOLAR + NOME APELIDOS ALUMNO)

 

OBRADOIROS DE VIABILIDADE/TENDENCIAS ALUMNADO 2º CICLOS FP

Obradoiros de Viabilidade/Tendencias 

O luns 10 de xaneiro darán comezo os obradoiros de viabilidade para os proxectos de empresa que o alumnado de 2º curso de ciclos formativos está realizando no módulo de EIE.

Estes obradoiros realizaranse ao longo de toda a semana na Aula de emprendemento e nas horas do módulo de EIE.

Os Obradoiros serán impartidos pola Fundación Ronsel.

Esta actividade é promovida pola Coordinación de emprendemento e financiada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional e pola Unión Europea NextGeneration-EU.

#CIFP Ferrolterra; #FPGalicia