Listaxes de admitidos FP Dual!!! Actualizado a 14 de xullo 2021

Xa temos listaxes de Admitidos nas FP Duais que oferta este curso o CIFP Ferrolterra. 

A partir do día 16 de xullo debedes matricularos. Enhoraboa aos admitidos!Sonrisa

Ainda hai prazas na maioría de duais. Os interesados pasade polo centro a cubrir unha solicitude porque haberá mais probas e entrevistas se hai candidatos. Animo!

CS DESEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA

 

NIF

EMPRESA

ADMITIDO

****1580**

NAVANTIA

ADMITIDO

****2776**

NAVANTIA

ADMITIDO

****7245**

NAVANTIA

ADMITIDO

****8631**

CT INGENIEROS

ADMITIDO

****1916**

NAVANTIA

ADMITIDO

****2602**

NAVANTIA

ADMITIDO

****3889**

NAVANTIA

ADMITIDO

****6221**

NAVANTIA

ADMITIDO

****7125**

NAVANTIA

ADMITIDO

****6338**

NAVANTIA

Quedan prazas tanto en Navantia como en CT Ingenieros

CM INSTALACIÓNS PRODUCIÓN E CALOR

 

NIF

EMPRESA

ADMITIDO

****8194V

TEUVENTO

ADMITIDO

****6139R

CLIMAGAL

ADMITIDO

****5532M

INCALFONT

ADMITIDO

****5520F

CLIMATEGA

ADMITIDO

****1878M

CLIMAGAL

ADMITIDO

****9480C

TEUVENTO

ADMITIDO

****9456Y

AQUACEE

ADMITIDO

****0600P

INCALFONT

ADMITIDO

****2372Z

AQUACEE

ADMITIDO

****5804L

AEROSOLAR TÉRMICA CORUÑA

ADMITIDO

****4208S

CLIMAGAL

Queda unha praza en Climagal

CS MECATRÓNICA INDUSTRIAL

 

NIF

EMPRESA

ADMITIDO

****6597N

INTASA

ADMITIDO

****7382Y

INTASA

ADMITIDO

****0144E

GADISA

 

 

 

ADMITIDO

****9617Y

MECANIZADOS ACEBRÓN

ADMITIDO

****4744G

GALMAN GALLEGA DE MANUTENCION

ADMITIDO

****0237K

GAM

ADMITIDO

****6847G

BIOMASA FORESTAL

ADMITIDO

****3657T

INDUSTRIAS MECÁNICAS BEDOYA HERMANOS S.L.

ADMITIDO

****9334V

TALLERES MECÁNICOS GALICIA

Quedan 2 prazas en DEMAQ e 1 en Thyssenkrup Elevadores.

 CS PROGRAMACIÓN DA PRODUCIÓN DA FABRICACIÓN MECÁNICA

 

NIF

EMPRESA

ADMITIDO

****1575D

INTAF PROMECAN

ADMITIDO

****0948B

SMI

ADMITIDO

****2423R

INTAF PROMECAN

ADMITIDO

****6428A

SMI

ADMITIDO

****8429G

INTAF PROMECAN

ADMITIDO

****2889E DEMAQ 

Quedan prazas nas empresas: 2 en Tumbadoiro, 1 en DEMAQ e 3 en Acebron.

CS ENERXÍAS RENOVABLES

 

 

NIF

EMPRESA

ADMITIDO

****6914Z

CRC OBRAS Y SERVICIOS

ADMITIDO

****0569X

CRC OBRAS Y SERVICIOS

ADMITIDO

****1375Z

CRC OBRAS Y SERVICIOS

ADMITIDO

****3738M

CRC OBRAS Y SERVICIOS

ADMITIDO

****4336M

CRC OBRAS Y SERVICIOS

ADMITIDO

****4807K

CRC OBRAS Y SERVICIOS

Quedan ainda 6 prazas en CRC

CS MANTEMENTO ELECTRÓNICO

 

NIF

EMPRESA

ADMITIDO

****7360**

ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES DEL NOROESTE

ADMITIDO

****2697**

ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES DEL NOROESTE

ADMITIDO

****2491**

ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES DEL NOROESTE

ADMITIDO

****7201**

ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES DEL NOROESTE

ADMITIDO

****1112**

ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES DEL NOROESTE

ADMITIDO

****3127**

ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES DEL NOROESTE

ADMITIDO

****1999**

ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES DEL NOROESTE

ADMITIDO

****1916**

ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES DEL NOROESTE

Cadro resumo matrícula

 

ADMISIÓN CICLOS 2021

SOLICITUDE

 

DOCUMENTACIÓN

PRAZOS

VÍA WEB

www.edu.xunta.es/fp

 

https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/

 

 

 

1º ordinario

Información ordinario

Calendario web

Adultos

Información Adultos

Manual

2º Ordinario

Do noso centro (*): estaban matriculados en 1º e promocionan a 2º. Fan matrícula e admisión ao mesmo tempo

Seguro + Anexo I (dúas copias)

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8211)

 

6  e 7 de xullo

 

Doutro centro

Anexo I (dúas copias) + Calendario

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8211)

 

Calendario web

FCT (**) y/o Proxecto CS (que non vaian solicitar exención)

Do noso centro

Ordinario

Anexo I (dúas copias) + seguro

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8211)

 

1ª semana setembro

Adultos

Anexo II (dúas copias) + seguro

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8212)

 

1ª semana setembro

Doutro centro

Ordinario

Anexo I (dúas copias)

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8211)

 

1ª semana setembro

Adultos

Anexo II (dúas copias)

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8212)

 

1ª semana setembro

Prazas liberadas

Ordinario

Anexo I (dúas copias) + seguro

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8211)

 

Ate que se agoten as prazas que se liberen

Adultos

Anexo II (dúas copias) + seguro

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8212)

 

Duales de 2º año

Dual

 

6 ao 8

Setembro

(*) Do noso centro: Refísere a quen estivo matriculado no noso centro no curso 2020/2021. De non ser así serían coma se viñesen doutro centro

(**)      Quen quera solicitar á exención da FCT, deberá matricularse primeiro e solicitar a exención na primeira semana do mes de setembro.

Os menores de 28 anos, deben entregar o resgardo de ter pagado o seguro escolar (Conta Novagalicia Banco: ES40-2080-0200-4730-4010-2848. Importe: 1,12€. Concepto: NOME DO Alumn@)

#FPGalicia

http://www.edu.xunta.es/fp/ 

Taxas Títulos 2021 e Seguro Escolar

TAXAS TÍTULOS 2021

Concepto: Expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola LOE e duplicados (ou LOGSE)

TÍTULO

Tarifa Normal

Familia Numerosa Categoría xeral

Familia Numerosa Categoría Especial

Duplicado

Técnico

21,64€

10,84€

0

2,50€

Técnico Superior

52,94€

26,50€

0

4,88€

A taxa para á expedición do título a podedes tramitar de xeito telemático ou podedes descargar o modelo en: 

https://ovt.atriga.gal/#!/detalle_servizo/?Pago+telem%C3%A1tico+de+taxas+e+prezos/11609730/4126995/11609860/1.3/item-dark-blue/tab#0

Os códigos para encher son os seguintes:


 

Para os que os estades a matricular: Os menores de 28 anos necesitan resgardo de ter pagado o seguro escolar (Conta Abanca: ES40-2080-0200-4730-4010-2848. Importe: 1,12€. IMPORTANTE: Concepto: SEGURO ESCOLAR + NOME APELIDOS ALUMNO)

 

Oferta 2021-22 CIFP Ferrolterra

Admisión a cursos de especialización de formación profesional 2021-2022

                                                                                      << Faga Clic aqui para ver mellor >>

 

<< Acceso a WEB de Admision de Ciclos >>

Podedes consultar os requisitos de acceso para cada curso de especialización/master en: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/9240

 

#FPGalicia

Acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral

"Procedemento ARA"

 

 

Publicada a Orde do 4 de xuño de 2021 pola que se regula, no ámbito do sistema educativo da Comunidade Autónoma de Galicia,

o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral para unidades de competencia do

Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B).

Máis información:

                                                                      

#FPGalicia
http://www.edu.xunta.es/fp/                                                                                   
 
Programa cofinanciado polo Ministerio de Educación y Formación Profesional no marco do Programa de Cooperación Territorial  "Plan De Formación Profesional Para El Crecimiento Económico y Social y La Empleabilidad",  e pola Unión Europea-NextGeneration EU