DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA MATRÍCULA

Todos os alumnos deberán recoller en Conserxería o Sobre de Matrícula

 

ALUMNOS DE NOVO INGRESO (RÉXIME ORDINARIO E MODULAR)

- Fotocopia DNI

- Certificación académica do centro de procedencia ou fotocopia do libro de escolaridade onde figure a titulación esixida

- Alumnos procedentes de proba de acceso presentarán fotocopia do certificado da proba de aptitude da proba

- 3 Fotos tamaño carnet (unha delas pegada na tarxeta escolar)

- Resgardo de ter pagado o seguro escolar (Conta Novagalicia Banco: ES40-2080-0200-4730-4010-2848). Importe 1,12€. Concepto: Seguro Escolar

- Os maiores de 28 anos non pagan seguro escolar

 

ALUMNOS QUE XA CURSABAN CICLOS FORMATIVOS NO CENTRO (Matrícula nova noutro ciclo)

- Fotocopia DNI

- 1 Foto tamaño carnet

- Resgardo de ter pagado o seguro escolar (Conta Novagalicia Banco: ES40-2080-0200-4730-4010-2848). Importe 1,12€. Concepto: Seguro Escolar. Os maiores de 28 anos non pagan seguro escolar

- Tarxeta Escolar do ano anterior

- Os alumnos procedentes de bacharelato ou doutro ciclo formativo deberán presentar copia de ter feita a solicitude do título.

 

 ALUMNOS QUE REPITEN CICLO FORMATIVO (e alumnos de 2º e adultos que estiveron matriculados o curso anterior)

- 1 Foto tamaño carnet

- Resgardo de ter pagado o seguro escolar (Conta Novagalicia Banco: ES40-2080-0200-4730-4010-2848). Importe 1,12€. Concepto: Seguro Escolar. Os maiores de 28 anos non pagan seguro escolar

- Tarxeta Escolar do ano anterior

 

NOTA: Todas as fotocopias deberán acompañarse de orixinais  para ser compulsadas. As fotografías deben levar o nome a apelidos no dorso. A documentación xa entregadas durante a reserva de prazas no é necesario achegala de novo.

Cando a persoa que formaliza a matrícula non sexa o interesd@, deberá presentar unha autorización escrita onde figure que se autoriza a esa persoa a entregar a matrícula, o nome e DNI da persoa que se vai matricular e o nome e DNI da persoa autorizada para presentar a documentación

 

Programa de prácticas da FUAC dirixidas a FP

 Formación Empresarial xestionada na FUAC e dirixida a Titulados de grado medio e superior de FP, e a estudantes e titulados universitarios.
 
* PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL ANUAL FUAC F.P.
* PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL ANUAL FUAC ESTUDIANTES
* PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL ANUAL FUAC TITULADOS
 
Os Candidatos interesados deben completar o seu rexistro en www.fundacion.udc.es/emplea  e subir dixitalmente a documentación solicitada. Recordade que poden ser de calquer Centro de F.P. ou Universidade española, pero deben ser nacidos ou residir actualmente en Galicia.

Descargar tríptico

Ensinanza actualizada

 O CIFP Ferrolterra incorpórase o programa educativo  

 Par saber máis....

Xa temos Carta Erasmus!