Formación Profesional Dual. Listaxes provisionais de solicitudes. Curso 2020-2021

Publicación das listaxes provisionais de solicitudes de admisión a proxectos de formación profesional dual para o curso 2020-2021.

O prazo de reclamación contra estas listaxes abrangue desde o xoves 9 de xullo ata as 13:00 horas do luns 13 de xullo de 2020. A reclamación deberase realizar no centro onde se presentou a solicitude.

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática ciclosadmisión.

Réxime para as persoas adultas

Nova publicación das listaxes provisionais de solicitantes do réxime para as persoas adultas que actualiza a baremación por módulos xa superados. As listaxes actualizáronse ás 14:15 horas do 13 de xullo de 2020.

Modalidade presencial

  
Modalidade distancia

Reanudación Cursos AFD próximo 6 de xullo

O próximo luns 6 de xullo, reanudanse as clases das Acción Formativas para Desempregados (AFD) que se estaban a desenvolver no noso centro, en horario de 8:30 a 14:30.

Cadro resumen matricula

ADMISIÓN CICLOS 2020

SOLICITUDE

 

 

DOCUMENTACIÓN

PRAZOS

VÍA WEB

www.edu.xunta.es/fp

 

https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/

 

 

 

1º ordinario

Información ordinario

Calendario web

Adultos

Información Adultos

Manual

2º Ordinario

Do noso centro (*): estaban matriculados en 1º e promocionan a 2º. Fan matrícula e admisión ao mesmo tempo

Seguro + Anexo I

9  e 10 de xullo

 

Doutro centro

Anexo I + Calendario

Calendario web

FCT (**) y/o Proxecto CS (que non vaian solicitar exención)

Do noso centro

Ordinario

Anexo I + seguro

9  e 10 de xullo (admisión e matricula xunto)

Adultos

Anexo II + seguro

9  e 10 de xullo (admisión e matricula xunto)

Doutro centro

Ordinario

Anexo I

1ª semana setembro

Adultos

Anexo II

1ª semana setembro

Prazas liberadas

Ordinario

Anexo I + seguro

Ate que se agoten as prazas que se liberen

Adultos

Anexo II + seguro

Duales de 2º año

Dual

 

Do 7 ao 11 setembro

Calendario do proceso de admisión a ciclos de formación profesional e de FP dual. Curso 2020/2021

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe o calendario de admisión das ensinanzas de Formación Profesional para o curso 2020-2021. Nesta ocasión, inclúense tamén os prazos para pedir praza en cursos de especialización, que se impartirán este ano por primeira vez e que van dirixidos a persoas xa tituladas en ciclos formativos. 

 

Admisión a ciclos ordinarios FP 2020-21

 

O prazo de presentación de solicitudes nos réximes ordinario e para as persoas adultas–presencial e a distancia comezará o 25 de xuño ás 9 h. e prolongarase ata o 8 de xullo ás 13 h.

Podes consultar o seguinte video de axuda para a creación dunha solicitude web:

https://www.youtube.com/watch?v=TMRJTMi-xyY

A matriculación da primeira adxudicación de prazas comezará o 21 de xullo ás 9 h., ata o 27 de xullo ás 13 h.

A continuación, unha vez se comproben as prazas que quedaron vacantes, procederase á segunda adxudicación de prazas, cuxo período de matrícula irá do 29 de xullo ás 9 h. ao 31 de xullo ás 13 h.

Admisión a ciclos Dual FP 2020-21

 

Canto á FP Dual, a presentación de solicitudes será tamén entre o 25 de xuño ás 9 h. e o 8 de xullo ás 13 h.

O período de selección por parte da empresa colaboradora irá do 15 ao 17 de xullo, e as persoas finalmente seleccionadas poderán matricularse do 20 de xullo ás 9 h. ao 27 de xullo ás 13 h.

<<< Máis información >>>

Seis nuevos ciclos de FP entre el Rodolfo Ucha y el Ferrolterra

Cinco de los nuevos estudios son de la modalidad dual

 

 

 

Los centros de formación profesional de la ciudad tendrán seis nuevos ciclos: dos en el Rodolfo Ucha y cuatro en el Ferrolterra. El director de este último centro, Enrique Pazo, recuerda que sus exalumnos registran hasta un 80 % de inserción laboral. Para el año que viene han cerrado convenios con cuatro firmas del sector maderero y que acogerán a los estudiantes de los nuevos estudios: el Ciclo Superior de Deseño e Amoblamento; el Ciclo Medio de Electromecánica da Maquinaria para la rama de automoción en colaboración con la empresa Gam; el Ciclo Superior de Construccións Metálicas con Windar y uno más de Mecatrónica Industrial en convenio con Navantia. En este tipo de formación dual los alumnos estudian hasta abril en las aulas y después se incorporarán a las plantillas de las empresas colaboradoras.

 

Además, el Ferrolterra ofrece 20 ciclos más divididos en siete familias: trabajos relacionados con la madera (con cuatro modalidades, una de ellas Dual); un ciclo superior de Educación Infantil en la rama sociocultural; siete ciclos en el área más desarrollada, la dedicada a la electricidad y la electrónica; cinco propuestas formativas en la familia de fabricación mecánica y cuatro en la enfocada al transporte y mantenimiento de vehículos. Cierran la oferta dos ciclos superiores: uno de Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica y otro de los nuevos duales ya citados: Mecatrónica Industrial.

 

<<<<  ver nova na Prensa >>>>

 

 

 

Acreditación de competencias 2020 !! Calendario de celebración das reunións grupais de asesoramento por especialidade !!

Electricidade e Electrónica. Venres 26 de xuño, ás 12:30.

 

•MELE01 - Instalacións eléctricas e automáticas. 

 

Fabricación Mecánica. Venres 26 de xuño, ás 12:00. * farase unha reunión telemática para os candidatos que non residan en Galicia, o venres 26 ás 19:00.

 

•MFME01 – Mecanizado.

•MFME02 - Soldadura e Caldeirería.

 

Instalación e mantemento. Venres 26 de xuño, ás 10:30.

 

•MIMA01 - Instalacións frigoríficas e de climatización.

•MIMA02 - Instalacións de produción de calor.

 

Transporte e Mantemento de Vehículos. Venres 26 de xuño, ás 10:00.

•MTMV01 – Carrozaría.

•MTMV02 - Electromecánica de vehículos automóbiles.

 

Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas. Convocatoria 2020

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non cumprir os requisitos para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2020.

Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante a Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes dende o día seguinte ao de publicación das listaxes definitivas, que se deberá presentar nos lugares sinalados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

Prazo para realizar un recurso de alzada: do 13 de xuño ao 12 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos.

Procedemento para presentar o recurso de alzada: Débese xerar un recurso de alzada no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>>, e posteriormente entregalo nun rexistro ou por correo, segundo o establecido na normativa.

Nas listaxes definitivas figuran as persoas admitidas e/ou excluídas agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia.

15006754 - CIFP Ferrolterra

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

!!! Ultima Hora !!! RENFE (Oferta de Empleo 2020) Operador de Mantenimiento: Reabierto el plazo de inscripción desde el 8 de junio hasta el 17 de junio.

Convocatoria de Ingreso de Personal Laboral Fijo en el Grupo Renfe para la cobertura de 170

puestos de Operador de Ingreso de Mantenimiento y Fabricación para Ámbito Estatal.

distribuidos, como se indica a continuación:

 

 • 38 Electricidad-Electrónica (PO2020/503).
 • 86 Ajustador-Montador (PO2020/504).
 • 26 Máquinas-Herramientas (PO2020/505).
 • 9   Calderería/Chapa/Soldadura (PO2020/506).
 • 11 Suministros (PO2020/507).

Los puestos de trabajo tendrán como referencia las condiciones laborales y retributivas

establecidas en el Convenio Colectivo del Grupo Renfe.

 

<<<< AMPLIA A INFORMACION NESTE ENLACE >>>>

Premios a proxectos de innovación na FP. Relación de proxectos premiados. Convocatoria 2020

Publicada a Resolución do 9 de xuño de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se resolven os premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional onde se impartan ensinanzas de formación profesional, convocados na resolución do 20 de novembro de 2019.

Na seguinte ligazón atopará a listaxe de proxectos premiados, agrupados por modalidade e por centro educativo coordinador, indicando os centros educativos e entidades participantes en cada proxecto:

 

Proxectos Premiados do CIFP FERROLTERRA

 

  • BENenBICI. 
  • Adaptación de motor de gasolina a hidróxeno.
  • Mordaza de precisión controlada mediante hidráulica proporcional.

 

 

 

Convocatoria de axudas económicas para o alumnado que realiza FCT ou FP dual

Publicada a Orde do 2 de xuño de 2020 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual (código de procedemento ED202A).

As solicitudes xunto co resto dos anexos requiridos serán facilitados ao alumnado polo centro educativo en que estea matriculado no momento de realizar a formación en centros de traballo.

Todos os documentos teñen que ser xerados a partir da aplicación informática só dispoñible para os centros educativos, polo que os anexos da orde só serven a efectos informativos.