Acreditación de competencias

 

Presentación

Convocatoria o proceso de acreditación de competencias profesionais 2018

Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se convoca o proceso de acredita­ción de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

prazo de presentación de solicitudes será desde o 10 de xaneiro ata o 2 de febreiro de 2018.

 A solicitude de participación no procedemento farase empregando a aplicación infor­mática subministrada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que se atopa no enderezo http://www.edu.xunta.es/acreditacion. Esta aplicación estará activa a partir do 10 de xaneiro de 2018.

<<Ver convocatoria>>

<<Calendario previsto>>

<<Máis información>>

Proceso de asesoramento - Acreditación de competencias 2017

Datas, horas e lugar no que se farán as reunións grupais dos candidatos que van participar no proceso de acreditación de competencias da convocatoria de 2017 no CIFP Ferrolterra

CALENDARIO REUNIÓNS GRUPAIS
CICLO DATA ORA LUGAR

MTMV01    Carrozaría

18/04/2017 (martes)

19:00

Salón de actos

MTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

18/04/2017 (martes)

19:00

Salón de actos

MFME01 Mecanizado
18/04/2017 (martes) 20:00 Salón de actos
MFME02 Soldadura e caldeiraría

18/04/2017 (martes)

20:00

Salón de actos

MELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

24/04/2017 (luns)

20:00

Salón de actos

Recorde que nesta primeira reunión deberá presentar o xustificante do pago da fase de asesoramento (para máis información consulte a páxina Taxas para ver as posibles excepcións ou a páxina de inicio da aplicación informática de xestión do procedemento).

<<datas reunións grupais doutros centros>>

<<máis información>>

Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de admitidos e excluídos

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2017.

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

<<máis información>>

Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2017.

Listaxe provisional de admitidas e excluídas

Listaxe provisional de excluídas por non ter emendado a documentación

<<máis información>>

Acreditación: Listaxes de solicitantes

Publicación das listaxes de solicitantes para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2017

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

<<máis información>>     <<Ver convocatoria>>     <<Calendario previsto>>

<<acceso a aplicación>>