Acreditación de competencias

 

Presentación

Xornada informativa Acreditación de Competencias

Xornada informativa sobre o proceso de Acreditación de Competencias Profesionais a través da experiencia laboral, na que se abordarán os seguintes temas (Proceso ARA):
- Desenvolvemento do proceso
- Que se obtén?
- Oferta de Unidades de competencia
- Requisitos de participación
- Rexistro de solicitudes
- Orientación formativa
- Dúbidas xurdidas
Asistencia aberta a TODO O PÚBLICO
É necesario cubrir o seguinte formulario para confirmar asistencia debido ó control de aforo.
Data: 30 de novembro de 2021
Hora: 18:30
Lugar de celebración: Salón de actos do CIFP Ferrolterra
Se tes algunha dúbida ponte en contacto con nós:
☎️ 981 333 107 (departamentos de Acreditación ou Orientación)
✉️ acreditacion.cifp.ferrolterra@edu.xunta.es
orientacion.cifp.ferrolterra@edu.xunta.gal
 
Programa financiado polo Ministerio de Educación y Formación Profesional no marco do Programa de Cooperación Territorial "Plan de Formación Profesional para el crecimiento económico y social y la empleabilidad", e pola Union Europea - NextGenerationEU

Acreditación de competencias 2020 !! Calendario de celebración das reunións grupais de asesoramento por especialidade !!

Electricidade e Electrónica. Venres 26 de xuño, ás 12:30.

 

•MELE01 - Instalacións eléctricas e automáticas. 

 

Fabricación Mecánica. Venres 26 de xuño, ás 12:00. * farase unha reunión telemática para os candidatos que non residan en Galicia, o venres 26 ás 19:00.

 

•MFME01 – Mecanizado.

•MFME02 - Soldadura e Caldeirería.

 

Instalación e mantemento. Venres 26 de xuño, ás 10:30.

 

•MIMA01 - Instalacións frigoríficas e de climatización.

•MIMA02 - Instalacións de produción de calor.

 

Transporte e Mantemento de Vehículos. Venres 26 de xuño, ás 10:00.

•MTMV01 – Carrozaría.

•MTMV02 - Electromecánica de vehículos automóbiles.

 

Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas. Convocatoria 2020

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non cumprir os requisitos para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2020.

Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante a Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes dende o día seguinte ao de publicación das listaxes definitivas, que se deberá presentar nos lugares sinalados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

Prazo para realizar un recurso de alzada: do 13 de xuño ao 12 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos.

Procedemento para presentar o recurso de alzada: Débese xerar un recurso de alzada no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>>, e posteriormente entregalo nun rexistro ou por correo, segundo o establecido na normativa.

Nas listaxes definitivas figuran as persoas admitidas e/ou excluídas agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia.

15006754 - CIFP Ferrolterra

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

Novas datas para o desenvolvemento do proceso de acreditación de competencias. Convocatoria 2020

Publicada a Resolución do 26 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, sobre o restablecemento do procedemento de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na comunidade autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B).

 

Prazo para realizar reclamacións: do 27 de maio ao 2 de xuño de 2020, ambos os dous incluídos.

Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de reclamación no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e reclamacións>>. Posterioremente, a través da plataforma https://sede.xunta.gal, deberase presentar xunto coa solicitude, a correspondente documentación que apoie a reclamación, utilizando o trámite "Alegacións" asociado á solicitude de inscrición no proceso. Para o caso de envío por correo á sede onde se xestiona a súa solicitude, este deberá ser certificado, co selo de correos no encabezamento da primeira folla do formulario para reflectir a data de entrada.

 

<<<  Mais Informacion sobre Listaxes provisionais. >>>

Acreditación de competencias. Datas e lugares da primeira reunión grupal. Convocatoria 2019

Acreditación de competencias. Convocatoria 2019

Datas e lugares da primeira reunión grupal. 

 

Pode consultar o calendario e horario para a primeira reunión grupal na seguinte ligazón:

Acreditación de competencias. Listaxes de solicitantes. Convocatoria 2020

Publicación das listaxes de solicitantes para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2020, con data do 19 de febreiro de 2020.

As persoas que figuran na listaxe de solicitantes que precisan emendar a documentación poden coñecer os erros detectados accedendo ao seu expediente na ligazón www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Edición de solicitudes e consulta de expediente>>. Recorde que para entrar na aplicación necesitará autenticarse previamente. Tamén poden consultar no centro onde teña dirixida a solicitude.

Para todas as listaxes, independentemente da listaxe na que figure, debe verificar que os datos persoais ou as unidades de competencia solicitadas coinciden coas da listaxe.

Procedemento para presentar emenda de documentación ou reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente imprimila, asinala e presentala, xuntando a documentación que corresponda, na sede onde solicitou realizar o procedemento.

Medio de presentación da emenda e/ou reclamación: A solicitude de emenda ou reclamación xunto coa documentación poderá ser presentada mediante a sede electrónica da Xunta de Galicia, ou no propio centro de maneira presencial ou mediante correo certificado.

Para aquelas persoas que non se atopen nas listaxes e sempre que teña seguido, e só no caso, o procedemento establecido para a presentación da solicitudes, isto é, ter rexistrada a súa solicitude na aplicación www.edu.xunta.es/acreditacion e entregada a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, deberá presentar reclamación dirixida ao centro elixido para realizar o procedemento por algún dos medios establecidos no parágrafo anterior.

As persoas que figuran na listaxe de solicitantes maiores de 25 anos que non poidan xustificar a documentación esixida deben coñecer que a súa solicitude e a súa documentación vai ser analizada pola comisión coordinadora do procedemento de acreditación de competencias e que deben consultar as listaxes de persoas que deben emendar documentación.

O prazo para presentar emenda de documentación ou reclamación será do xoves 20 de febreiro ao xoves 5 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.

A continuación atopará as listaxes de solicitantes que non precisan emendar a documentación, solicitantes que precisan emendar a documentación ou solicitantes maiores de 25 anos que non xustifican a documentación agrupadas polo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) sede de participación.

15006754 - CIFP Ferrolterra

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas. Convocatoria 2019

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non cumprir os requisitos para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2019.

 << Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas por unidade de competencia >> 

<< Excluídos por non cumprir os requisitos da convocatoria >>

 

 <<acceso a aplicación>>

<<máis información>>

Proceso de asesoramento - Acreditación de competencias 2018

Datas, horas e lugar no que se farán as reunións grupais dos candidatos que van participar no proceso de acreditación de competencias da convocatoria de 2018 no CIFP Ferrolterra

CALENDARIO REUNIÓNS GRUPAIS
CICLO DATA ORA LUGAR

MFME01 Mecanizado

17/04/2018 (martes)

19:25

Salón de actos

MFME02 Soldadura e caldeiraría

17/04/2018 (martes)

19:30

Salón de actos

MTMV01    Carrozaría

19/04/2018 (xoves)

18:00

Salón de actos

MTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

19/04/2018 (xoves)

18:00

Salón de actos

MELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

20/04/2018 (venres)

19:30

Salón de actos

Recorde que nesta primeira reunión deberá presentar o xustificante do pago da fase de asesoramento (para máis información consulte a páxina Taxas para ver as posibles excepcións ou a páxina de inicio da aplicación informática de xestión do procedemento).

<<datas reunións grupais doutros centros>>

<<acceso a aplicación>>

<<máis información>>

Listaxes provisionais. Convocatoria 2018

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2018.

Prazo para realizar reclamacións: do 14 ao 19 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

<<acceso a aplicación>>

<<máis información>>