Acreditación de competencias

 

Presentación

Acreditación de competencias. Datas e lugares da primeira reunión grupal. Convocatoria 2019

Acreditación de competencias. Convocatoria 2019

Datas e lugares da primeira reunión grupal. 

 

Pode consultar o calendario e horario para a primeira reunión grupal na seguinte ligazón:

Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas. Convocatoria 2019

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non cumprir os requisitos para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2019.

 << Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas por unidade de competencia >> 

<< Excluídos por non cumprir os requisitos da convocatoria >>

 

 <<acceso a aplicación>>

<<máis información>>

Convocatoria o proceso de acreditación de competencias profesionais 2019

Orde do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

prazo de presentación de solicitudes será desde o 14 de xaneiro ata o 7 de febreiro de 2019.

A solicitude de participación no procedemento deberá presentarase obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) e requirirá cubrir previamente os datos na aplicación informática que se atopa no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion, desde onde deberá xerarse o formulario normalizado. Esta aplicación está activa a partir do 14 de xaneiro de 2019.

<<Ver convocatoria>>

<<Calendario previsto>>

<<Máis información>>

Proceso de asesoramento - Acreditación de competencias 2018

Datas, horas e lugar no que se farán as reunións grupais dos candidatos que van participar no proceso de acreditación de competencias da convocatoria de 2018 no CIFP Ferrolterra

CALENDARIO REUNIÓNS GRUPAIS
CICLO DATA ORA LUGAR

MFME01 Mecanizado

17/04/2018 (martes)

19:25

Salón de actos

MFME02 Soldadura e caldeiraría

17/04/2018 (martes)

19:30

Salón de actos

MTMV01    Carrozaría

19/04/2018 (xoves)

18:00

Salón de actos

MTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

19/04/2018 (xoves)

18:00

Salón de actos

MELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

20/04/2018 (venres)

19:30

Salón de actos

Recorde que nesta primeira reunión deberá presentar o xustificante do pago da fase de asesoramento (para máis información consulte a páxina Taxas para ver as posibles excepcións ou a páxina de inicio da aplicación informática de xestión do procedemento).

<<datas reunións grupais doutros centros>>

<<acceso a aplicación>>

<<máis información>>

Listaxes provisionais. Convocatoria 2018

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2018.

Prazo para realizar reclamacións: do 14 ao 19 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

<<acceso a aplicación>>

<<máis información>>

Acreditación de competencias: Listaxes de solicitantes

Publicación das listaxes de solicitantes para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2018

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

  • Prazo para reclamacións e/ou subsanar a documentación: do 21 de febreiro ao 2 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.

<<máis información>>

<<acceso a aplicación>>