Composición da Area

 

Composición

 

ÁREA DE CALIDADE, INNOVACIÓN E ORIENTACIÓN PROFESIONAL

VICEDIRECTORA - XEFA DE ÁREA

                            DIRECCIÓN                           

Raquel Rodríguez Hernández

Enrique Pazo López

 

DEPARTAMENTO

RESPONSABLE

INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN PROFESIOANAL  Mª Carmen Fernández
CALIDADE E INNOVACIÓN Marta Pérez Durán
RELACIÓN CON EMPRESAS Antonio Buglot
 ACREDITACIÓN E PROBAS  David Sedes