Seguros

 

Póliza de seguros para o alumnado que realiza a FCT

Desde o 1 de setembro de 2015 e ata o 31 de agosto de 2017 a compañía de seguros que cubrirá os accidentes e a responsabilidade civil do alumnado que estea a realizar a Formación en Centros de Traballo (FCT) será Helvetia Compañía Suiza S.A. de Seguros y Reaseguros,  CIF A-41003864.

Os números de póliza son os seguintes:

Nº DA-DC30-0000225  -  ACCIDENTES
Nº DA-R11-0000306  -  RESPONSABILIDADE CIVIL

Teléfono de conulta ou aclaracións de accidentes: 902454454

Teléfono de contacto da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa: 981 54 65 40

<<máis cousas>>