Seguros

 

Póliza de seguros para o alumnado que realiza a FCT

Desde o 1 de setembro de 2019 e ata o 31 de agosto de 2021 a compañía de seguros que cubrirá os accidentes e a responsabilidade civil do alumnado que estea a realizar

a formación práctica en empresas será Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros e Reaseguros, CIF A41003864.

Os números de póliza son os seguintes:

Nº DA C30 0000359  -  ACCIDENTES

Nº DA R11 0000436  -  RESPONSABILIDADE CIVIL

Teléfono de contacto da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa: 981 54 65 40

 

<<máis cousas>>