Electricidade e electrónica

 

Proxecto Aulas saudables no CIFP Ferrolterra

A situación de pandemia motivada pola COVID-19 está a xerar a necesidade de ventilar os espazos cunha frecuencia maior do que se facía ata o de agora. 

Por este motivo dende o CIFP FERROLTERRA  fixemos dous prototipos  de baixo custo  que case calquera podería facer para a súa casa, aula ou local.

Toda a información do proxecto e descargable e esta a vosa disposición nos repositorios de github.com

 

             Medidor low cost de CO2     

                                              Detector basico CO2 low cost

 

   

              Medidor de CO2 con LCD

                                      Detector CO2  con LCD