Electricidade e electrónica

 

ELE

EXAMES DE PERDA DE AVALIACIÓN CONTINUA E FINAIS DE XUÑO

DEPARTAMENTO ELECTRICIDADE - ELECTRÓNICA

 

Grupo 1º FP Básica.

 

 • Ciencias Aplicadas I :    Luns 15 xuño 11:00 h        

Aula Virtual do Centro

 •  Equipamentos eléctricos e electrónicos:  Luns 15 xuño 16:30 h

 Videoconferencia (contactar previamente con Fran Guerra)

 •  Comunicación e sociedad de I. Inglés:  Martes 16 xuño 18:00 h

Videoconferencia (contactar  previamente con Manuel Figueiras) 

 •  Instalacións eléctricas e domóticas:  Mércores 17 xuño 11:00 h

 Videoconferencia (contactar previamente con Carmen Jover)

 

Grupo de SME1D

 • Módulo de Circuitos Electrónicos Analóxicos:   A prueba de recuperación telemática                                                       

          será o día 01/09/2020, As 10:00

 

CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR Sistemas electrotécnicos e automatizados

Grupo:A    ( SSE1 )

 

 • Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións 

Fecha 18-06-2010 a las 10:00

 

 • Técnicas e procesos en instalacións eléctricas

Fecha 16-06-2010 a las 10:00

 

 • Sistemas e circuítos eléctricos 

Fecha 12-06-2010 a las 10:00

 

 • Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas

Fecha 17-06-2010 a las 09:00

 

 • Formación e orientación laboral

Fecha 15-06-2010 a las 11:30

 

Ciclo Superior de SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS

Regimen: MODULAR NOCTURNO    Tutor: Manuel Rivera Fernández

 • Módulo:  DESENVOLVEMENTO DE REDES ELÉCTRICAS E CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Profesor Jesús Manuel Galán Álvarez

Fecha:   12 de Junio 2020     Hora:17:00 horas

 • Módulo:  TÉCNICAS E PROCESOS EN INSTALACIÓNS DOMÓTICAS E AUTOMATICAS

ProfesorMiguel Klaus Lindín Iglesias

Fecha:15 de Junio 2020     Hora:19:00 horas

 

CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR ROBOTICA INDUSTRIAL (vía telemática)

SAR 1

 

 • Lunes  15 junio

Sistemas de Medida y Regulación  (Horario:  10:00  a   12:00)

 •  Miércoles 17 junio

Documentación Técnica (Horario:  10:00   a  12:00)

 •  Jueves  18 junio 

Sistemas Secuenciales  Programables (Horario: 10:00 a 12:00)

 •  Viernes 19 junio

Sistemas de Potencia (Horario: 10:00 a 12:00)

 •  Lunes 22 junio

Informática Industrial (Horario: 09:00 a 11:00)

 

CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR  1º Sistemas de telecomunicacións e informáticos

SST1

 

 • Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións

Profesor/a: Patricia Pena Ramil   (Jueves 11 de Junio a las 10:00h)

 • Sistemas informáticos e redes locais

Profesor/a: Carlos Casal Pita    (Viernes 12 de Junio a las 10:00h)

 • Sistemas de telefonía fixa e móvil

Profesor/a: Daniel Rios Suárez (Lunes 15 de Junio a las 10:00h)

 • Elementos de sistemas de telecomunicacións

Profesor/a: Antonio Francisco González Fernández (Martes 16 de Junio a las 10:00h)

 • Formación e orientación laboral

Profesor/a: María Abad Naveiras  (Miércoles 17 de Junio a las 10:00h)

 • Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións

Profesor/a: Elena Deive Rey  (Jueves 18 de Junio a las 10:00h)