CS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS CÓDIGO 20230162 , NAVANTIA ( 6 PRAZAS), NORINVER ( 4 PRAZAS), ELECTRORAYMA( 3 PRAZAS), PINE ( 2 PRAZAS)

 

NOTA: O CICLO SUPERIOR SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOSCÓDIGO 20230162 OFÉRTASE COA EMPRESA NAVANTIA ( 6 PRAZAS), NORINVER ( 4 PRAZAS), ELECTRORAYMA ( 3 PRAZAS) E PINE( 2 PRAZAS)

A SELECCIÓN COMEZA O LÚNS 11 DE XULLO ÁS 16:00 HORAS, CUN TEST PSICOPROFESIONAL DE 40 PREGUNTAS E A SUMA DO BAREMO, TODO PARA A EMPRESA NAVANTIA, PARA A SUMA DO BAREMO E PRECISO QUE OS CANDIDATOS APORTEN OS DOCUMENTOS ORIXINAIS A BAREMAR ( TÍTULO, VIDA LABORAL, ETC), ÁS 17:00 HORAS AS EMPRESA NORINVER, ELECTRORAYMA E PINE COMEZARÁN A REALIZAR AS ENTREVISTAS ÓS CANDIDATOS PARA O QUE E RECOMENDABLE QUE SE LLE ENTREGUE A CADA EMPRESA UN CURRICULUM VITAE.

NOTA: TÓDOLOS CANDIDATOS TEÑEN QUE REALIZAR O TEST PSICOPROFESIONAL E TÓDALAS ENTREVISTAS, EN NINGÚN CASO OA CANDIDATO PODE ESCOLLER EMPRESA, SALVO QUE Ó REMATAR SEXA SELECCIONADO POR VARIAS O QUE SERÁ NOTIFICADO  POLO CENTRO E NESE MOMENTO PODERÁ ESCOLLER.

AdxuntoTamaño
BAREMO FP DUAL CS SISTEMAS ELECTROTECNICOS E AUTOMATIZADOS.pdf57.37 KB