NOTA IMPORTANTE CICLO MEDIO DUAL DE SOLDADURA E CALDEIRARÍA

 

A selección realizarase en dous días:

 

  • Día 12 de xullo ás 12:00 horas, test psicoprofesional empresa Navantia + baremo (4 prazas).

 

  • Días 13 de xullo ás 9:00 horas, entrevista de todos os candidatos pola empresa Windar Offshore (12 prazas).

 

NOTA IMPORTANTE PROCEDEMENTOS SELECCIÓN CICLOS DUAIS CIFP FERROLTERRA

07/07/2022 12:08
Europe/Madrid

TÓDOLOS CANDIDATOS QUE PARTICIPEN NOS PROCEDEMENTOS DE SELECCIÓN DE FP DUAL NO CIFP FERROLTERRA, AQUELES   NOS QUE SE APLIQUE BAREMO É PRECISO QUE PRESENTE O DIA DA SELECCIÓN OS CERTIFICADOS OFICIAIS REQUERIDOS PARA QUE SE BAREMEN, ( TITULOS, EXPERIENCIA PROFESIONAL MEDIANTE VIDA LABORAL OU CONTRATOS, ETC).

#FPDUALGALICIA 

Baremo procedemento de Selección CS Mecatrónica Industrial (Navantia)

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE SELECCIÓN APROBADOS POR NAVANTIA. CURSO 2022 - 2023

BAREMO SOBRE 100 PUNTOS

·      Titulación. Baremará únicamente a de maior valor.

25

CGS afíns a Mecatrónica Industrial. Exemplo: Fabricación Mecánica, Electricidade e Electrónica, Automoción, Deseño de Fabricación Mecánica, etc.

20

Bacharelato

10

CGM afín a Mecatrónica Industrial

·     

Idioma.

10

Inglés B1. Acreditación Oficial do Nivel

·       

Curso Prevención Riscos Laboráis Básico (o superior)

10

50 horas

·       

Experiencia laboral

10

Experiencia acreditada no Sector Naval ou en actividades afines á Mecatrónica Industrial.

·       

Curriculum EUROPAS

5

Puntos máximo

·       

Test psicoprofesional. A proba realizarase de manera previa á baremación.

o  

A proba consistirá en:

20 preguntas de Debuxo Técnico

20 preguntas de Matemáticas

É requisito indispensable para ser baremado obter un mínimo de 15 puntos nesta proba.

40

Puntos máximo

 

#FPGalicia; #CIFPFerrolterra; #FPDualGalicia

Selección FP Dual CIFP Ferrolterra

Esta é a oferta de FP Dual nova para o curso 2022/2023:

  • CS Mecatrónica Industrial
  • CS Deseño de Fabricación Mecánica
  • CS Deseño e Amoblamento
  • CS Sistemas Electrotécnicos e Automatizados
  • CM Electromecánica de Maquinaria
  • CM Soldadura e Calderería
  • CM Redes e Estacións de Tratamento de Augas

 

O alumnado que figure nas listaxes definitivas de admisión de solicitudes para FPDual deberá presentarse aos procesos de selección das empresas segundo o calendario que se irá mostrando na web do centro. Unha vez seleccionado pola empresa o alumnado deberá formalizar a matrícula segundo o calendario de matrícula.

#FPGalicia;#CIFPFerrolterra;#FPDualGalicia

CONCURSO PROXECTOS EN GALEGO

Dende o Equipo de Dinamización da Lingua Galega queremos felicitar aos gañadores do concurso!

1º premio: Pablo Álvarez Rodríguez do Ciclo Superior de Automatización e Robótica Industrial.

2º premio: Javier Feijóo Balado do Ciclo Superior de Automatización e Robótica Industrial.

3º premio: Angel Javier Muñoz Muíño do Ciclo Superior de Automoción.

NORABOA!!

E grazas a tod@s por participar!

Prazos do proceso de admisión nos centros (Réxime ordinario e adultos)

Presentación da solicitude:

Deberase cubrir unha única solicitude para cada modalidade e grao, utilizando o asistente informático que estará dispoñible en

https://www.edu.xunta.gal/ciclosadmision/

A aplicación avisará no caso de que fose necesario achegar documentación, que poderá engadirse en soporte electrónico.

Non será necesario presentar o resgardo da solicitude nin a documentación nun centro, agás que a aplicación indique

que para ser unha solicitude válida terá que ser entregada, xunto coa documentación necesaria, nun centro educativo con oferta de FP

sostida con fondos públicos, para ser selada, datada e validada.

 

 

<<<< Ver formato Ampliado >>>>

Oferta 2022-23 CIFP Ferrolterra

#FPGalicia;#CIFPFerrolterra

http://www.edu.xunta.es/fp/