blogue derbkvalino

 

SELECCIONADOS NAVANTIA

CS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS

**72330**

 

 

 

CS AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

 

***1837**

***7859**

 

 

 

 

CS DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA

***2871**
***5539**

 

 

 

SELECCIONADOS NAVANTIA

CS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS

**72330**

 

 

 

CS AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

 

***1837**

***7859**

 

 

 

 

CS DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA

***2871**
***5539**

 

 

 

BAREMOS SELECCIÓN FP DUAL INTENSIVA TEST PSICOPROFESIONAL EMPRESA NAVANTIA SME

Adxuntase baremos asociados á selección para a empresa NAVANTIA SME, para os convenios dos códigos:

C20240035  CS MECATRÓNICA INDUSTRIAL ( 9 PRAZAS)

C20240048  CS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS ( 5 PRAZAS)

C20240150  CS DESEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA ( 2 PRAZAS)

C20240230 CS AUTOMATIZACIÓN E ROBÓTICA ( 3 PRAZAS)

C20240141 CM SOLDADURA E CALDEIRERIA ( 4 PRAZAS)

a realizar no salón de actos do noso centro CIFP FERROLTERRA  o martes 9 de xullo ás 8:30 horas, a selección consiste en:

 

. TEST PSICOPROFESIONAL DE 40 PREGUNTAS , DE DEBUXO TÉCNICO E MATEMÁTICAS, é preciso obter minimno un 15 para a suma do baremo correspondente.

Para a realización do test e preciso traer calculadora cientifica, escuadra, cartabón, regla, compas, bolígrafos, lapiz, goma.

. BAREMO APROBADO POLA EMPRESA NAVANTIA SME., para a suma dos diferentes apartados e preciso traer toda a documentación oficial dos títulos requeridos asi como a vida laboral que acredita a experiencia que figura nos diferentes baremosou no seu defecto contratos de traballo.